Äktenskap i islam

Äktenskap i islam

Äktenskapet är en av de starkaste relationer som islam har framhävt. .

Äktenskap är en av de starkaste relationerna som islam framhåller, uppmanar till och betraktar som något som profeterna omsatte i praktiken. (se sida 202)

Islam tillskriver stor betydelse till äktenskapliga regler, etikett och makars rättigheter, allt i syfte att säkra äktenskapets stabilitet och beständighet och bygga upp en framgångsrik familj i vilken barn växer upp till psykologisk stabilitet, gudfruktighet och moralisk integritet, och förevisar högsta klass i olika aspekter av tillvaron.

 

Reglerna inbegriper följande:

Islam har fastställt flera villkor för att det äktenskapliga kontraktet ska vara giltigt. De är:

De villkor som islam föreskriver för hustrun

  1. Hon måste vara muslim, judinna eller kristen. Islam uppmuntrar dock muslimska män att välja gudfruktiga muslimska kvinnor för detta ändamål, ty en praktiserande muslim blir en god mor som ger sina barn bästa möjliga uppfostran och hjälper sin make att hålla fast vid islams lärosatser. Profeten b sa: ”Äkta en gudfruktig muslimsk kvinna och bli framgångsrik.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4802; Ṣaḥīḥ Muslim: 1466)
  2. Hon ska vara en ärbar kvinna, ty det är förbjudet att gifta sig med någon som är känd för liderlighet och omoral. I Koranen sägs: …[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen… (Sura al-Mā’idah, 5:5)
  3. Hon får inte vara en av de kvinnor som han inte någon gång i livet är tillåten att gifta sig med, dvs. maḥram, (sesida 205) och han får heller inte vara gift med två systrar eller en kvinna och hennes faster på samma gång.

De villkor som islam föreskriver för den äkta mannen

Den äkta mannen måste vara muslim, och en muslimsk kvinna är förbjuden att gifta sig med en ickemuslimsk man oavsett hans religion eller om han tillhör Bokens folk (dvs. om han är jude eller kristen). Islam framhåller att en man ska accepteras som äkta man om han uppfyller följande två villkor:

  • Följer religionen
  • Har en god karaktär

Profeten b sa: ”Om en man vars religion och karaktär du är nöjd med ber om din dotters hand i äktenskap ska du tillmötesgå hans önskan.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 1084; Sunan ibn Mājah: 1967)