Îmbrăcămintea în islam

Îmbrăcămintea în islam

Musulmanii au obligația să acorde atenție aspectului lor și să se asigure că hainele lor sunt frumoase și curate, mai ales atunci când se află în prezența altor persoane și atunci când efectuează rugăciunile, după cum spune Coranul: „O, fii ai lui Adam! Luați-vă gătelile voastre la toate locurile de rugăciune! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:31]

Allah Preaînaltul le-a îngăduit oamenilor să poarte veșminte frumoase și să arate bine, pentru că aceasta este o formă de pomenire a lui Allah Preaînaltul și a Binecuvântărilor Lui asupra acestora, după cum afirmă Coranul: „Spune [o, Mohammed]: «Cine a oprit podoaba orânduită de Allah, pe care El a făcut-o pentru robii Săi și bunătățile cele trebuincioase pentru viețuire?» Spune [o, Mohammed]: «Ele sunt pentru aceia care cred, în viața lumească, și numai pentru ei în Ziua Învierii. Astfel facem Noi versetele Noastre limpezi pentru niște oameni care știu.»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:32]

Îmbrăcămintea îi oferă omului nenumărate beneficii.

Îmbrăcămintea servește mai multor scopuri:

  1. Acoperă părțile corpului care nu trebuie să fie expuse în public, conform standardelor modestiei înnăscute a oamenilor: „O, fii ai lui Adam! Noi v-am dat vouă straie care să vă acopere goliciunile […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:26]
  2. Acoperă trupul și îl protejează împotriva căldurii, frigului și a altor lucruri dăunătoare. Căldura și frigul sunt fenomene care le pot dăuna oamenilor. Expunând avantajele îmbrăcămintei pe care El a oferit-o robilor Săi, Allah Preaînaltul spune: „Și Allah v-a făcut vouă umbră din ceea ce a creat și v-a dat vouă adăposturi în munți și v-a făcut vouă straie care să vă ferească de arșiță și cămăși [din zale] care să vă apere de asprimea voastră. Astfel El desăvârșește Binefacerea Sa asupra voastră, poate că voi veți fi supuși Voinței Sale [în islam]!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:81]

Islamul este religia care stabilește reguli dictate de natura umană pură înnăscută în fiecare ființă umană (fitrah), de raționamentul drept și logica sănătoasă.

Regula de bază în Shariʻah este că toate tipurile de îmbrăcăminte și podoabe sunt permise

Într-adevăr, islamul nu le cere musulmanilor să poarte un anumit tip de haine. Toate tipurile de îmbrăcăminte sunt permise atât timp cât ele servesc scopului dorit, fără să întreacă limitele impuse de islam în această privință.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a purtat același haine pe care și oamenii din vremea sa le purtau și nu le-a poruncit oamenilor să poarte un anume tip de îmbrăcăminte. El i-a avertizat, însă, cu privire la anumite însușiri ale îmbrăcămintei, pentru că regula de baza a Legii islamice, în general, inclusiv în privința îmbrăcămintei, este că totul este permis, excepție făcând acele lucruri asupra cărora există o interdicție clară, spre deosebire de cazul actelor de adorare, asupra cărora tronează principul interdicției. Aceasta înseamnă că oamenii cărora li se impun acestea nu trebuie să îndeplinească niciun act de adorare, decât având evidența clară că acestea au fost poruncite și orânduite de către Allah Preaînaltul; astfel, niciun act de adorare asupra căruia nu există dovezi din Nobilul Coran sau Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu trebuie îndeplinit.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mâncați, dați milostenie și îmbrăcați-vă, dar fără extravaganță sau aroganță.” [An-Nasa’i, 2559]

Islamul nu impune un tip de îmbrăcăminte anume, ci omului îi este cerut mai degrabă să își potrivească îmbrăcămintea cu cea specifică poporului său, urmând ceea ce este considerat a fi permis, în afară de ceea ce face excepție de la aceasta.