Đại lễ Eid Al-Adha ân phúc

Đại lễ Eid Al-Adha ân phúc

Những người Muslim đang dâng lễ nguyện Salah Eid Al-Adha ân phúc. .

Nó là ngày lễ thứ hai của người Muslim, nó nhằm vào ngày mồng mười của tháng Zdul-Hijjah (tháng mười hai theo niên lịch Islam). Trong ngày này có rất nhiều ân phúc, tiêu biểu:

  1. Nó là ngày ân phúc nhất trong năm: những ngày tốt nhất của năm là mười ngày đầu tiên của tháng Zdul-Hijjah, như Nabi r đã nói: “Không có ngày nào mà việc làm ngoan đạo và thiện tốt được yêu thích hơn đối với Allah bằng mười ngày này”. Các vị Sahabah y hỏi: Ngay cả việc Jihad cho con đường chính nghĩa của Allah sao? Người r nói: “Ngay cả việc Jihad cho con đường chính nghĩa của Allah ngoại trừ một người đưa mạng sống của y và tài sản của y ra đi rồi không quay lại với bất cứ điều gì từ việc Jihad đó” (Albukhari: 926, Tirmizhi: 757).
  2. Nó là ngày Hajj lớn nhất: trong ngày đó diễn ra nhiều nghi thức trọng đại và thiêng liêng của Hajj như Tawaf quanh ngôi đền, giết tế con vật, ném các trụ Jamarat.

Giáo luật qui định làm gì trong ngày đại lễ Eid Al-Adha ?

Trong ngày đại lễ Eid Al-Adha giáo luật qui định những ai không thực hiện Hajj phải làm giống như những gì được làm trong ngày lễ Eid Al-Fitri ân phúc như đã được nói ở phần trước (trang 144), ngoại trừ xuất Zakah Fitri là dành riêng cho Eid Al-Fitri.

Điều đặc trưng của đại lễ Eid Al-Adha là khuyến khích thực hiện Adhiyah để làm hài lòng Allah.

Adhiyah là việc giết các con vật: lạc đà, bò hoặc dê cừu để làm hài lòng Allah vào ngày đại lễ Eid Al-Adha trong khoảng thời gian từ sau buổi lễ nguyện Salah Eid kéo dài cho tới khi mặt trời lặn ngày 13 của tháng Zdul-Hijjah. Allah, Đấng Tối Cao phán:

}فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{ (الكوثر: 2) {Hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế của Ngươi (Muhammad)} (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 2). Giới luật của nó: nó là việc làm Sunnah được yêu thích đối với người có khả năng, một người có thể thực hiện Adhiyah cho bản thân mình và cho cả gia đình của y.

Giáo luật qui định đối với những ai muốn thực hiện Adhiyah thì không được nhổ, bứt hoặc lấy đi bất cứ thứ gì từ lông, tóc và móng tay, chân của y từ ngày đầu tiên của tháng Zdul-Hijjah cho tới khi đã thực hiện Adhiyah.

Các điều kiện cho con vật dùng làm Adhiyah:

Islam qui định các con vật làm Adhiyah phải lành lặn, khỏe mạnh không bị dị tật.

  1. Con vật phải thuộc các loài gia súc: lạc đà, bò hoặc dê, cừu; không được phép Adhiyah với các con vật khác ngoài chúng. Chỉ cần một con cừu hay một con dê là có thể làm Adhiyah cho một người và cho gia đình của y, được phép bảy hộ hùng lại làm Adhiyah trên một con bò hoặc trên một con lạc đà.
  2. Các con vật dùng làm Adhiyah phải đạt được số tuổi theo qui định: đối với cừu thì phải ít nhất là 6 tháng tuổi, dê ít nhất là một năm tuổi, bò ít nhất là 2 năm tuổi, và lạc đà ít nhất là 5 năm tuổi.
  3. Các con vật Adhiyah phải lành lặn và khỏe mạnh không có một bất cứ dị tật nào. Nabi r nói: “Bốn đặc điểm không chấp nhận ở con vật làm Adhiyah: mù, bệnh, què, gãy sừng, ốm yếu tiều tụy” (Annasa-i: 4371, Tirmizhi: 1497).

Làm gì với con vật Adhiyah?

  • Không được bán bất cứ thứ gì từ con vật Adhiyah.
  • Khuyến khích chia thịt con vật Adhiyah thành ba phần: một phần để ăn, một phần làm quà biếu, và một phần đem phân phát cho người nghèo.
  • Một người được phép đưa tiền và ủy thác cho người khác làm Adhiyah thay, như có thể đưa tiền cho tổ chức từ thiện chuyên giết và làm thịt Adhiyah và phân phát hoặc đưa cho một cá nhân nào đáng tin cậy.