Łaskawość i szczodrość (Niektóre z aspektów życia Proroka r i jego wspaniałe cechy moralne)

Niektóre z aspektów życia Proroka r i jego wspaniałe cechy moralne

Prorok r miał najlepsze zasady moralne spośród wszystkich ludzi.

Prorok r był wzorem pod względem moralności. Koran określa jego charakter jako wspaniały, a w najlepszy sposób oddała to jego żona, ‘Ā’isza, która powiedziała: „Jego charakterem był Koran” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥῑḥ Muslim: 746). To oznacza, że wdrożył on w życie wszystkie wspaniałe nauki Koranu.

Łaskawość i szczodrość

  • Prorok r był najszczodrzejszym ze wszystkich ludzi, a najbardziej łaskawy był w miesiącu ramaḍān, kiedy przybywał do niego Dżibrῑl. Dżibrῑl spotykał się z nim każdej nocy ramaḍānu, aż do końca tego miesiąca, i nauczał go Koranu. Kiedy spotykał go Dżibrῑl, był on szczodrzejszy w czynieniu dobra niż wiejący wiatr [który przybywa z deszczem i dobrobytem] (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 1803; SaḥῑḥMuslim: 2308).
  • Nigdy nie odmówił komukolwiek, kto o cokolwiek go prosił. Pewnego razu przybył do niego człowiek i poprosił, by coś mu dał. Prorok r dał mu stado owiec wypełniające obszar pomiędzy dwiema górami. Człowiek ten był tak szczęśliwy, że wrócił do swoich ludzi i zaczął ich nawoływać do islamu, mówiąc: „Przyjmijcie islam, gdyż Muḥammad jest tak szczodry, że daje darowizny, nie obawiając się ubóstwa” (ṢaḥῑḥMuslim: 5423).
  • Pewnego razu Prorok r dostał osiemdziesiąt tysięcy dirhamów. Ułożył je na macie i rozdawał jako darowiznę, nie odmawiając nikomu, kto przyszedł po pieniądze, aż cała kwota została rozdana (Mustadrak Al Ḥākim: 5423).
  • Innym razem podszedł do niego pewien człowiek i poprosił, by mu coś dał, a Prorok r odpowiedział: „W tej chwili nie mam niczego, ale możesz coś kupić na moje nazwisko, a ja z pewnością za to zapłacę kiedy dostanę pieniądze”. ‘Umar odwrócił się do niego i rzekł: „Allah nie nałożył na ciebie obowiązku robienia tego, co jest ponad twoje możliwości”. Ten komentarz uraził Proroka r . Człowiek ten powiedział do niego: „Rozdawaj jałmużnę bez obawy o ubóstwo, gdyż Pan Tronu nie umniejszy twojego majątku”. Prorok r uśmiechnął się, a jego twarz promieniała ze szczęścia (Al Aḥādit Al Muchtāra: 88).
  • Kiedy Prorok r wrócił z Bitwy pod Ḥunajn, pewni nowo nawróceni beduini podążyli za nim, domagając się udziału w łupach wojennych. Zaprowadzili go do drzewa, gdzie jeden z nieokrzesanych beduinów zdjął mu płaszcz z ramion, myśląc, że należy on do łupów wojennych. Prorok r powiedział: „Oddaj mi mój płaszcz, ponieważ gdybym miał tak wiele wielbłądów, jak wiele jest [tu dookoła] drzew, podzieliłbym je wszystkie pomiędzy was. Wiecie dobrze, że nie jestem ani skąpy, ani podstępny, ani tchórzliwy” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 2847).

Niechaj pokój i błogosławieństwo Allaha będzie z Prorokiem Muḥammadem, który wykazywał się wspaniałymi zasadami moralnymi we wszystkich dziedzinach życia.