Šerijatski način klanja životinja

Šerijatski način klanja životinja

To je klanje zebh ili probadanje nahr koje zahtijeva određene šerijatske uvjete:

A to su:

 Allah Uzvišeni nam je dopustio hranu (meso halal-životinja) sljedbenika Knjige: Jevreja i kršćana, ako su ispoštovana šerijatska pravila pri klanju.

  1. Da osoba koja kolje životinju bude musliman ili sljedbenik Knjige (Jevrej ili kršćanin), da je dosegao dob razaznavanja i da puštanjem krvi životinje ima namjeru šerijatskog klanja.
  2. Da alatka kojom kolje životinju bude namijenjena za tu svrhu čije sječivo reže i može pustiti krv kao što je nož. Zabranjeno je koristiti alatku koja će otežati ili mučiti životinju: elektrošoker ili neki tupi predmet kojim bi se životinja udarila i omamila.
  3. Da prilikom povlačenja noža izgovori: Bismillah (U ime Allaha).
  4. Da prilikom klanja životinje presiječe: jednjak, dušnik i dvije arterije, odnosno najmanje troje od četiri navedene stvari.

Ako ovi uvjeti budu ispunjeni, priklana životinja je halal – dopuštena muslimanu za jelo. U slučaju da izostane neki od ovih uvjeta, meso životinje neće biti halal za konzumiranje.