Škodljivi učinki Ribe na posameznika in na družbo

Škodljivi učinki Ribe na posameznika in na družbo

Islam je strogo prepovedal Ribo zaradi velike škode, ki jo Povzroča tako posamezniku kot tudi družbi. Ti škodljivi efekti vključujejo naslednje:

  1. Povzroča hud nered pri distribuciji premoženja in povečuje razliko med bogatimi in revnimi

Ker Riba koncentrira bogastvo v rokah peščice posameznikov in preprečuje, da se uporablja za splošno družbeno dobro, povzroča nepravično distribucijo premoženja in sredstev ter družbo razdeli na zelo majhno super bogato manjšino in veliko revno ter prikrajšano večino, to pa je stanje, ki običajno v družbi dvigne stopnjo sovraštva in kriminala.

  1. Spodbuja pretirano zapravljivost

Dejstvo, da je jemanje posojil od finančnih institucij, ki zaračunavajo obresti na ta posojila, postalo dostopno bolj kot kdajkoli, je spodbudilo številne ljudi, da so postali veliki zapravljivci. Najdejo finančno institucijo, od katere si sposodijo denar, da zadovoljijo potrebe vseh vrst, potem ekstravagantno porabljajo denar za luksuzne predmete, nato pa se znajdejo preobremenjeni z dolgovi, ki jim povzročajo depresijo, zaskrbljenost in stres, ker jih ne morejo odplačati.

  1. Investitorje odvrača od investicij v domače koristne projekte

Ker so bili zvabljeni z obrestnimi dobički, ki jih obrestni sistemi dovoljujejo investitorjem, da jih dobijo iz svojega kapitala, nočejo vlagati v domačo industrijo, kmetijstvo ali trgovinske projekte, ne glede na njihovo korist za družbo, saj verjamejo, da ti projekti vsebujejo nekaj tveganja in zahtevajo veliko truda.

  1. Bogastvu odvzame vse blagoslove in vodi v ekonomsko krizo

Vse ekonomske krize, ki jih prestajajo finančne institucije in posamezniki, so v glavnem povzročene zaradi vztrajanja v transakcijah z obrestmi in so eden od razlogov, zakaj so te transakcije brez vsakršnega blagoslova, nasproti človekoljubnim dejanjem, ki blagoslovijo premoženje in ga povečajo. Kuran pravi: “Allah uničuje obresti in povečuje miloščine.” (Sura Al-Bakara, 2:276)