Šta će pokvariti post (muftirat)

Šta će pokvariti post (muftirat)

Djela i stvari koje kvare post nazivaju se muftirat, a to je sve ono čega se postač treba čuvati i izbjegavati kako time ne bi pokvario svoj post. A to su:

  1. Jelo i piće. Uzvišeni je rekao: Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. (El-Bekara, 187.). Ko iz zaborava pojede nešto ili se napije, post mu je ispravan i nije griješan zbog toga, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao: “Ko zaboravi da posti, pa nešto pojede ili se napije, neka upotpuni svoj post, to ga je Allah nahranio i napojio.” (El-Buhari, 1831 i Muslim, 1155).
  2. Stvari koje zamjenjuju hranu u cijelosti ili djelimično, npr:
  • Infuzija, hranljive ili vitaminske injekcije koje tijelu nadomještaju izgubljenu sol, minerale, vitamine i druge hranljive sastojke, pa se zbog toga poistovjećuju i šerijatski tretiraju sa stvarnim jelom i pićem.
  • U to spada i primanje (transfuzija) krvi, jer je u krvi konačni produkt ishrane.
  • Pušenje također kvari post jer u tijelo unosi nikotin putem uvlačenja dima.
  1. Spolni odnos, makar i bez snošaja, ako je vrh muškog spolovila zaronio u vaginu.
  2. Svojevoljno izbacivanje sperme putem samozadovoljavanja, zadovoljavanja sa suprugom ili na neki drugi način.

Iz ovoga se izuzima polucija u snu, što neće pokvariti post.

Dopušteno je ljubljenje sa suprugom, poigravanje i slično, ali pod uvjetom da se poznaje granica i ima sposobnost vladanja sobom kako ne bi svjesno pokvario post.

  1. Izazvano povraćanje za razliku od nagonskog kojim ne možemo vladati, ono ne kvari post. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao je: “Koga prevlada povraćanje dok posti, nema obavezu napaštanja, ali onaj ko izazove povraćanje, neka naposti.” (Et-Tirmizi, 720 i Ebu Davud, 2380).
  2. Pojava krvi mjesečnice (hajza) ili krvi poslijeporođajnog odljeva krvi (nifasa). Kada se pojavi krvi hajza ili nifasa, makar i pred sami kraj dana, post je time pokvaren. Isti je propis ako je žena u ciklusu, pa se ciklus završi odmah nakon nastupanja zore, ona ne može postiti taj dan, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, kazao: “Zar nije tako kad žena ima mjesečnicu da ne može klanjati niti postiti?!” (El-Buhari, 1850).

Što se tiče krvi koja se pojavljuje kod žena uzrokovane nekom bolešću, a ne mjesečnim ciklusom ili porodom, ta krv neće pokvariti post.