Αλ-Χάνταθ Αλ-Άκμπαρ (Η Μεγαλύτερη Κατάσταση Ακαθαρσίας) και το Γουσλ (πλήρη ντους)

Αλ-Χάνταθ Αλ-Άκμπαρ (Η Μεγαλύτερη Κατάσταση Ακαθαρσίας) και το Γουσλ (πλήρη ντους)

Πράγματα για τα οποία Απαιτείται να Τελέσει κανείς το Γουσλ

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα για τα οποία απαιτείται ένας ενήλικος Μουσουλμάνος να τελέσει Γουσλ πριν από τη συμμετοχή του στην προσευχή ή την περιφορά της Κά‘μπα. Πριν τελέσει το Γουσλ, θεωρείτε ότι βρίσκεται στην μεγαλύτερη κατάσταση ακαθαρσίας (Αλ-Χάνταθ Αλ-Άκμπαρ).

Αυτά περιλαμβάνουν τα εξής

Για την τέλεση Γουσλ – Ιγτισάλ, ολόκληρο το σώμα πρέπει να πλένεται με νερό.

  1. Εκσπερμάτιση με πόθο και με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ κοιμάται ή είναι ξύπνιος. Η εκσπερμάτιση περιλαμβάνει την αποβολή του σπερματικού υγρού, ενός παχύ λευκού υγρού, από την ουρήθρα του πέους κατά τη διάρκεια του οργασμού, η οποία ακολουθείται γενικά από ένα αίσθημα ληθάργου και αδράνειας.
  2. Η σεξουαλική επαφή: Αυτό περιλαμβάνει διείσδυση ακόμη και αν αυτή δεν οδηγεί σε εκσπερμάτιση. Στην πραγματικότητα, η απλή διείσδυση της βαλάνου μέσα στον κόλπο παρέχει επαρκείς λόγους για τη διεξαγωγή Γουσλ, δηλαδή την τέλεση ενός λουτρού. Το Κοράνι λέει, «Αν είστε Τζούνουμπ (δηλαδή όταν είχατε σεξουαλική επαφή), τότε πλύνετε [όλο σας το σώμα κάνοντας Ιγτισάλ].» (Σούρα Αλ-Μά’ιντα, 5: 6)
  3. Έμμηνος ρύση και αιμορραγία μετά τον τοκετό
    • Η έμμηνος ρύση αποτελεί φυσικό είδος αιμορραγίας, η οποία απορρέει από τη μήτρα των γυναικών και εμφανίζεται σε περίπου μηνιαία διαστήματα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας. Διαρκεί συνήθως περισσότερο ή λιγότερο από επτά ημέρες με κάποιες παραλλαγές από τη μία γυναίκα στην άλλη.
    • Αιμορραγία μετά τον τοκετό: Αυτή η αιμορραγία λαμβάνει χώρα μετά από το τοκετό στη μεταγεννητική περίοδο και διαρκεί για αρκετές ημέρες.

Οι γυναίκες με έμμηνο ρύση και οι γυναίκες που βιώνουν τη μεταγεννητική αιμορραγία απαλλάσσονται από τη νηστεία, καθώς και από την εκτέλεση των προσευχών. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναπληρώσουν για τις χαμένες νηστείες τους, αλλά όχι για τις χαμένες προσευχές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο σύζυγος και η σύζυγος μπορούν να ικανοποιήσουν τη σεξουαλική επιθυμία τους, αλλά χωρίς να έχουν επαφή. Στο τέλος της εμμήνου ρύσεως και της μεταγεννητικής αιμορραγίας, οι γυναίκες πρέπει να λάβουν ένα λουτρό (Γουσλ).

Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Και σε ρωτούν για την εμμηνόρροια. Πες, «Είναι βλαβερή (για τον άνδρα αν θα έχει σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα του που έχει εμμηνόρροια), οπότε μην έχετε σεξουαλική επαφή με τις γυναίκες σας κατά την εμμηνόρροια μέχρι να σταματήσει η εμμηνόρροιά τους και να κάνουν Ιγτισάλ (Γουσλ – πλήρες ντους).» (Σούρα Αλ-Μπάκαρα, 2:222)

Πώς να Αφαιρέσεις το Αλ-Χάνταθ Αλ-Άκμπαρ (Μεγαλύτερη Κατάσταση Ακαθαρσίας – Τζανάμπα)

Για να τελέσει το Γουσλ, είναι επαρκές για έναν Μουσουλμάνο να έχει την πρόθεση ότι θα κάνει Γουσλ (Ισλαμικό λουτρό που αφαιρεί το Αλ-Χάνταθ Αλ-Άκμπαρ) και όχι μόνο να πλυθεί γενικά, και έπειτα να πλύνει όλο το σώμα του με νερό.

  • Ωστόσο, η καλύτερη μέθοδος για την τέλεση ενός Γουσλ είναι να πλύνει κανείς το γεννετικό όργανό του με τον ίδιο τρόπο που το πλένει μετά την ούρηση, να εκτελέσει Ουντού’ και στη συνέχεια να ξεπλύνει ολόκληρο το σώμα με νερό. Κάτι τέτοιο αυξάνει τις ανταμοιβές του, καθώς είναι σύμφωνο με την καθοδήγηση του Προφήτη (r).
  • Μετά την τέλεση ενός Γουσλ με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να εκτελέσει κανείς ουντού’ μαζί με αυτό για να κάνει προσευχή, δηλαδή θεωρείτε σαν να έκανε επίσης και ουντού’. Ωστόσο, η καλύτερη μέθοδος για την αφαίρεση του Αλ-Χάνταθ Αλ-Άκμπαρ είναι να εκτελεί ουντού’ στην αρχή του Γουσλ, καθώς αυτή ήταν και η πρακτική του Προφήτη (r).

Σκούπισμα πάνω από τις Κάλτσες :

IΤο Ισλάμ είναι τόσο πρακτικό και ανεκτικό ώστε να επιτρέπει σε έναν Μουσουλμάνο να σκουπιστεί πάνω από τις κάλτσες ή τα παπούτσια του με βρεγμένα χέρια (αλλά όχι πάνω από τις σόλες), αντί να πλύνει τα πόδια του, κατά την ανανέωση του ουντού’ του «υπό τον όρο ότι τις είχε φορέσει, αφού είχε τελέσει το προηγούμενο ουντού’ του». Αυτός μπορεί να συνεχίσει να το πράττει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες για κάποιον κάτοικο και τις 72 ώρες για έναν οδοιπόρο (οι 24 ή οι 72 ώρες αρχίζουν να μετράνε από το πρώτο σκούπισμα και όχι από τη στιγμή του ουντού’).

Τα πόδια πρέπει, ωστόσο, να πλένονται κατά την τέλεση Γουσλ ώστε να αφαιρεθεί η τζάναμπα, δηλαδή δεν επιτρέπεται το σκούπισμα πάνω τις κάλτσες κατά το Γουσλ.


Τι Κάνει Κανείς σε Περίπτωση που Δεν Μπορεί να Χρησιμοποιήσει Νερό

Αν ένας Μουσουλμάνος δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει νερό για να τελέσει ουντού’ ή Γουσλ λόγω ασθένειας, ή όταν δεν μπορεί να βρει νερό ή όταν το νερό που υπάρχει επαρκεί μόνο για να πιεί, τότε μπορεί να καταφύγει στην καθαρή γη ως υποκατάστατο για νίψη. Αυτό ονομάζεται Ταγιάμμουμ, και μπορεί να συνεχίσει να το πράττει μέχρι να βρει επαρκή ποσότητα νερού ή να αποκτήσει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει.

Τρόπος Τέλεσης Ταγιάμμουμ:

 (1) Χτυπήστε ελαφρώς και τα δύο χέρια στην αγνή γη μία φορά, (2) σκουπίστε το πρόσωπο με αυτά, (3) σκουπίστε το πίσω μέρος του δεξιού χεριού με την παλάμη του αριστερού, και έπειτα το πίσω μέρος του αριστερού χεριού με την παλάμη του δεξιού.