Απαιτήσεις του Σωστού Τρόπου Πρόσκλησης Άλλων στο Ισλάμ – Κάλεσμα άλλων στο Ισλάμ (Ντά‘ουα)

Ο Αλλάχ περιγράφει το σωστό τρόπο συμμετοχής στο έργο Ντά‘ουα ως αυτόν που χαρακτηρίζεται από ορισμένες ιδιότητες που τον διαφοροποιούν από τους άλλους. Αυτές οι ιδιότητες έχουν ως εξής:

  1. Διορατικότητα και Επαρκή Γνώση

Κάποιος που καλεί στο Ισλάμ (ντά‘εγια) πρέπει να είναι γνώστης της αλήθειας στην οποία προσκαλεί τους άλλους, παρουσιάζοντας σαφώς Θείες οδηγίες προς αυτούς, που βασίζονται σε σαφείς αποδείξεις: «Πες, «Αυτός είναι ο τρόπος μου• προσκαλώ στον Αλλάχ με γνώση, εγώ και όσοι με ακολουθούν.». (Σούρατ Γιούσουφ, 12:108)

Δεν χρειάζεται να γνωρίζει πολλά πράγματα προτού να αρχίσει να καλεί κόσμο στο Ισλάμ. Όποτε μαθαίνει κάτι καινούργιο, πρέπει να το διδάσκει σε άλλους.

Για παράδειγμα, εάν μάθει ότι δεν πρέπει να αποδίδει κανέναν στη λατρεία του Αλλάχ, θα πρέπει να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε άλλους. Ομοίως, εάν μάθει για ορισμένες πτυχές της ομορφιάς του Ισλάμ, θα πρέπει να το μεταφέρει αυτό σε εκείνους. Με απλά λόγια, θα πρέπει να μεταφέρει οτιδήποτε μαθαίνει για το Ισλάμ, ακόμη και αν αυτό που έχει μάθει είναι ένα μόνο εδάφιο του Κορανίου, όπως διέταξε κάποτε ο Προφήτης (r), «Να μεταφέρετε ό,τι μαθαίνετε από μένα [στους άλλους], ακόμη και αν [ό,τι έχετε μάθει] είναι ένα εδάφιο του Κορανίου.». (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 3274) Αυτή ήταν η ίδια η πρακτική των συντρόφων του Προφήτη (r) μόλις εισήλθαν στο Ισλάμ• μάθαιναν τις αρχές του Ισλάμ σε λίγες μέρες και τότε πήγαιναν πίσω στους δικούς τους ανθρώπους για να τους καλέσουν στο Ισλάμ και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους για αυτό, ιδίως μέσω του υψηλόφρονα ηθικού χαρακτήρα τους.

  1. Σοφία

Το Κοράνιο λέει, «Κάλεσε τους ανθρώπους (Ω, Μωχάμμαντ) στο Δρόμο του Κυρίου σου (δηλ. το Ισλάμ) με σοφία (δηλ. με τη Θεία Αποκάλυψη και το Κοράνιο) και με όμορφο κήρυγμα• και να επιχειρηματολογείς μαζί τους με τον τρόπο που είναι ο καλύτερος.». (Σούρατ Αν-Ναχλ, 16:125) Σοφία είναι η ικανότητα να παίρνει κανείς λογικές αποφάσεις και να δίνει μια καλή συμβουλή στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, λόγω της εμπειρίας και της γνώσης που έχει.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων αναφορικά με το χαρακτήρα τους και το επίπεδο κατανόησης, αυτός που καλεί στο Ισλάμ πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο για να συμμετάσχει στο έργο Ντά‘ουα και να περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να τους κερδίσει.

Πρέπει να τους προσεγγίσει με ευγένεια και συμπόνια, και να συμμετάσχει σε έναν ήρεμο και ισορροπημένο διάλογο, που να μην προκαλεί άσχημα συναισθήματα και μίσος. Για αυτόν τον λόγο ο Αλλάχ υπενθυμίζει στον Αγγελιοφόρο Του (r) τις χάρες που εναπόθεσε σ’ αυτόν κάνοντάς τον ευγενή με τους ανθρώπους: «Και με το Έλεος του Αλλάχ, τους αντιμετώπισες ήπια. Και αν ήσουν (Ω, Μωχάμμαντ) αυστηρός στο λόγο και σκληρόκαρδος, θα έφευγαν μακριά σου.». (Σούρα Ααλ-‘Ιμράν, 3:159).