Αρετές της Πρόσκλησης Άλλων στο Ισλάμ – Κάλεσμα άλλων στο Ισλάμ (Ντά‘ουα)

Η συμμετοχή στο έργο Ντά‘ουα είναι αναμφισβήτητα μία από τις καλύτερες πράξεις στα Μάτια του Αλλάχ και είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη στο Κοράνιο και τη Σούννα του Προφήτη (r). Αυτό αποδεικνύουν τα εξής:

  1. Το Ντά‘ουα είναι το μέσο επιτυχίας σε αυτήν τη ζωή και τη Μέλλουσα, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Και ας γίνει από σας μια ομάδα που θα καλεί (τους άλλους) στο καλό (δηλ. στο Ισλάμ), θα διατάσσει το καλό (Αλ-Μα‘ρούφ – κάθε καλή πράξη) και θα απαγορεύει το απαγορευμένο (Αλ-Μούνκαρ – κάθε απαγορευμένη πράξη), και αυτοί θα είναι οι επιτυχημένοι.» (Σούρατ Ααλ-‘Ιμράν, 3:104)
  2. Κανείς δεν έχει καλύτερη και πιο αγαπητή ομιλία για τον Αλλάχ από εκείνους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες Ντά‘ουα. Επαινώντας αυτούς τους ανθρώπους, το Κοράνιο λέει, «Ποιος έχει καλύτερο λόγο από αυτόν που καλεί στον Αλλάχ, κάνει ενάρετες πράξεις και λέει, «είμαι ένας από τους Μουσουλμάνους»!». (Σούρατ Φούσσιλατ, 41:33) Είναι σαφές, ως εκ τούτου, ότι δεν υπάρχει κανένας του οποίου η ομιλία να είναι καλύτερη από εκείνη ενός ατόμου που καλεί τους ανθρώπους στην αλήθεια, γιατί αυτός είναι ο οδηγός τους στο Δημιουργό και Κύριό τους και αυτός που τους παίρνει από το σκοτάδι της παραπλάνησης και τους φέρνει στο φως της πίστης.
  3. Η συμμετοχή στο έργο Ντά‘ουα μαρτυρεί την συμμόρφωση κάποιου με τις εντολές του Αλλάχ: «Κάλεσε τους ανθρώπους (Ω, Μωχάμμαντ) στο Δρόμο του Κυρίου σου (δηλ. το Ισλάμ) με σοφία (δηλ. με τη Θεία Αποκάλυψη και το Κοράνιο) και με όμορφο κήρυγμα• και να επιχειρηματολογείς μαζί τους με τον τρόπο που είναι ο καλύτερος.» (Σούρατ Αν-Ναχλ, 16:125) Ένα άτομο που αφιερώνει τον εαυτό του σε μια τέτοια ευγενή αποστολή πρέπει να προσκαλέσει και άλλους στο Ισλάμ με σοφία, όντας σίγουρος ότι γνωρίζει την προσωπικότητα των ανθρώπων που θέλει να καλέσει στο Ισλάμ, έτσι ώστε να επιλέξει την καλύτερη δυνατή μέθοδο για να εκτελέσει το έργο του, επιχειρηματολογώντας συνεχώς με τον πιο ευγενικό τρόπο προς σε αυτούς.
  4. Η συμμετοχή στο έργο Ντά‘ουα ήταν το έργο που επιτελούταν από όλους τους αγγελιοφόρους του Αλλάχ, χωρίς εξαίρεση, κυριότερος από τους οποίους ήταν ο Προφήτη Μωχάμμαντ (r), τον οποίο ο Αλλάχ έστειλε σε όλη την ανθρωπότητα ως μάρτυρα για τους ανθρώπους, δίνοντας στους πιστούς τις ειδήσεις της τεράστιας ανταμοιβής στη Μέλλουσα Ζωή, προειδοποιώντας τους άπιστους για την αυστηρή τιμωρία και τη διάδοση του φωτός σε όλη την ανθρωπότητα. Το Κοράνιο λέει, «Ω Προφήτη, σε Έχουμε στείλει ως μάρτυρα, ως κομιστή χαρμόσυνων ειδήσεων και προειδοποιητή, και ως έναν που καλεί (τους ανθρώπους) στον Αλλάχ με την άδειά Του και ένα λυχνάρι που διαδίδει φως. Μετάδωσε στους πιστούς τις χαρμόσυνες ειδήσεις πως θα λάβουν μεγάλη αμοιβή από τον Αλλάχ.» (Σούρατ Αλ-Αχζάμπ, 33: 45-47)
  5. Η πρόσκληση ανθρώπων στο Ισλάμ είναι πηγή απεριόριστης καλοσύνης. Για κάθε άτομο που προσκαλείτε στο Ισλάμ και αυτό ανταποκριθεί στο κάλεσμά σας, θα πάρετε τις ίδιες ανταμοιβές για την προσευχή του, τη λατρεία του και τη διδασκαλία άλλων από αυτόν. Τί μεγάλη ευλογία παραχωρεί ο Αλλάχ σε όσους ασχολούνται με το έργο Ντά‘ουα! Ο Προφήτης (r) είπε, «Όποιος καλεί σε καθοδήγηση θα έχει μια ανταμοιβή παρόμοια με εκείνη αυτών που την ακολουθούν, χωρίς η ανταμοιβή του καθενός να μειωθεί καθόλου.». (Σαχίχ Μόσλεμ: 2674)
  6. Η ανταμοιβή που έχει προετοιμάσει ο Αλλάχ για αυτούς που προσκαλούν και άλλους στο Ισλάμ είναι πολύ καλύτερη από όλες τις απολαύσεις του παρόντος κόσμου, καθώς μια τέτοια ανταμοιβή είναι από τον Ίδιο τον Αλλάχ, τον Πιο Γενναιόδωρο, ο Οποίος θα τους ανταμείψει απόλυτα για ένα τέτοιο ευγενές εγχείρημα: «Μα αν απομακρυνθείτε (από την αποδοχή του δόγματος του Ισλαμικού Μονοθεϊσμού) τότε δεν έχω ζητήσει καμιά αμοιβή από σας• η ανταμοιβή μου είναι μόνο από τον Αλλάχ και έχω προσταχθεί να είμαι από τους Μουσουλμάνους (δηλ. εκείνους που υποτάσσονται στη Βούληση του Αλλάχ).» (Σούρατ Γιούνους, 10:72) Ο Προφήτης (r) είπε επίσης αναφορικά με αυτό, «Αν ο Αλλάχ καθοδηγεί έναν άνθρωπο μέσα από σένα, αυτό θα είναι καλύτερο για σένα από το να διαθέτεις κόκκινες καμήλες.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 2847, Σαχίχ Μόσλεμ: 2406) Οι καμήλες θεωρούνταν η πιο πολύτιμη περιουσία στην αρχαία Αραβία και το είδος της κόκκινης καμήλας ήταν η πιο πολύτιμη απ’ όλες.