Γάμος στο Ισλάμ

Γάμος στο Ισλάμ

Ο γάμος είναι μια από τις σπουδαιότερες σχέσεις που έχει επισημάνει το Ισλάμ.

Ο γάμος αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες σχέσεις την οποία τονίζει το Ισλάμ, ενθαρρύνει και θεωρείται ως μία από τις πρακτικές των προφητών. (Βλέπε σελίδα 202)

Πράγματι, το Ισλάμ αποδίδει μεγάλη σημασία στη νομολογία του γάμου, την εθιμοτυπία και τα δικαιώματα των συζύγων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η οικογενειακή σταθερότητα και η μονιμότητα και να δημιουργείται μια επιτυχημένη οικογένεια στην οποία τα παιδιά μεγαλώνουν απολαμβάνοντας ψυχολογική σταθερότητα, τηρώντας κατάνυξη και ηθική ακεραιότητα, και παρουσιάζοντας αριστεία σε διάφορους τομείς της ζωής.

 

Αυτοί οι κανονισμοί περιλαμβάνουν τα εξής:

Το Ισλάμ έχει ορίσει αρκετές προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της σύμβασης γάμου. Έχουν ως εξής:

Οι Προϋποθέσεις που Θέτει το Ισλάμ Αναφορικά με τη Σύζυγο

  1. Η γυναίκα πρέπει να είναι Mουσουλμάνα, Eβραία ή Xριστιανή, όντας πιστή στη θρησκεία της (δηλ. Δεν είναι άθρησκη). Ωστόσο, το Ισλάμ ενθαρρύνει τους Μουσουλμάνους άντρες να επιλέγουν ευσεβείς Μουσουλμάνες γυναίκες, επειδή μια ευσεβής Μουσουλμάνα θα είναι μια καλή μητέρα που θα δώσει στα παιδιά την καλύτερη δυνατή ανατροφή και θα βοηθήσει το σύζυγό της να τηρεί τις διδασκαλίες του Ισλάμ. Όπως είπε ο Προφήτης (r), «Παντρέψου μια κατανυκτική Μουσουλμάνα γυναίκα και θα ευημερήσεις.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 4802• Σαχίχ Μόσλεμ: 1466)
  2. Πρέπει να είναι μια ενάρετη γυναίκα, δεδομένου ότι απαγορεύεται να παντρευτεί μια γυναίκα γνωστή για την ακολασία και την ανηθικότητα της. Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «[Νόμιμες για σας στο γάμο] είναι οιευυπόληπτες, Πιστές (Μουσουλμάνες) γυναίκες, και οι ευυπόληπτες γυναίκες από το λαό της Βίβλου.» (Σούρατ Αλ-Μά’ιντα, 5:5)
  3. Δεν πρέπει να είναι μια από εκείνες τις γυναίκες που ο ίδιος δεν επιτρέπεται να παντρευτεί σε καμία απολύτως στιγμή της ζωής του (μάχραμ) (Βλέπε σελίδα 206), ούτε μπορεί να παντρευτεί με δύο αδελφές ταυτόχρονα ή μια γυναίκα και τη θεία της την ίδια ώρα.

Οι Προϋποθέσεις που Ορίζει το Ισλάμ Σχετικά με το σύζυγο

Ο σύζυγος πρέπει να είναι Μουσουλμάνος, και μια Μουσουλμάνα απαγορεύεται να παντρευτεί έναν μη-Μουσουλμάνο άνδρα, ανεξαρτήτως του ποια είναι η θρησκεία του ακόμη κι αν είναι από το λαό της Βίβλου (δηλαδή εβραίος ή χριστιανός) ή όχι. Το Ισλάμ τονίζει ότι ένας άνδρας προτιμάται να γίνει δεκτός ως σύζυγος, εφόσον πληροί τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

  • Αφοσιωμένος στη Θρησκεία
  • Ηθικός Χαρακτήρας

Ο Προφήτης (r) είπε: «Αν ένας άνδρας με τη θρησκεία και τον χαρακτήρα του οποίου είστε ικανοποιημένοι ζητάει το χέρι της κόρης σας σε γάμο, ανταποκριθείτε στο αίτημά του.» (Σούνναν Ατ-Τίρμιδι: 1084• Σούνναν Ιμπν Μάτζα: 1967)