Δεν υπάρχει θέση για διαμάχη μεταξύ των δύο φύλων

Το Ισλάμ θεωρεί τη σχέση μεταξύ άνδρα-γυναίκας συμπληρωματική, ο καθένας αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον, καθένας από τους οποίους διορθώνει τα ελαττώματα του άλλου για την οικοδόμηση της Μουσουλμανικής κοινωνίας.

Δεν υπάρχει θέση για διαμάχη μεταξύ των δύο φύλων

Η διαμάχη μεταξύ ανδρών και γυναικών έληξε με είτε οι άνδρες να κερδίσουν την εξουσία υπέρ των γυναικών, όπως σε προ-ισλαμικές κοινωνίες, είτε οι γυναίκες να επαναστατούν ενάντια στην έμφυτη φυσική προδιάθεσή τους, όπως σε άλλες μη μουσουλμανικές κοινωνίες που έχουν απορρίψει τους νόμους του Αλλάχ.

Αυτό συνέβη μόνο ως αποτέλεσμα της απόρριψης της καθοδήγησης του Αλλάχ. Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Και να μην εύχεστε για πράγματα στα οποία ο Αλλάχ έχει κάνει κάποιους να υπερτερούν έναντι άλλων. Για τους άνδρες υπάρχει αμοιβή για ό,τι έκαναν, και (ομοίως) για τις γυναίκες υπάρχει αμοιβή για ό,τι έκαναν, και να ζητάτε από τη Χάρη του Αλλάχ. Στ’ αλήθεια ο Αλλάχ είναι Παντογνώστης για όλα τα πράγματα.». (Σούρατ Αν-Νισά’, 4:32) Πράγματι, το Ισλάμ έχει τιμήσει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, και έχει κατανείμει στον καθένα τους διακριτά χαρακτηριστικά και ρόλους με τα οποία πρέπει να αγωνιστούν να κερδίσουν τις αμοιβές του Αλλάχ και την ευαρέστησή Του. Δεν δείχνει προτίμηση σε κανένα από τα δύο φύλα• αντίθετα, σκοπεύει να προάγει την ευημερία του ατόμου γενικά και της κοινωνίας σαν σύνολο.

Συνεπώς, δεν υπάρχει στο Ισλάμ τέτοιο πράγμα όπως η διαμάχη μεταξύ των δύο φύλων• δεν υπάρχει ανάγκη έντονης αντιπαλότητας ανάμεσά τους για εγκόσμιες επιδιώξεις • ούτε υπάρχει ανάγκη έναρξης επίθεσης από κάποιο από αυτά τα δύο φύλα εναντίον του άλλου προσπαθώντας να το υποτιμήσει, να το δυσφημίσει, να το βλάψει, να το επικρίνει ή να βρει τα σφάλματά του.

Όλα αυτά είναι μάταια από την άποψη του Ισλάμ και αποτελούν μια παρεξήγηση της άποψης του Ισλάμ για τους ρόλους που έχουν ανατεθεί σε κάθε ένα από αυτά. Στο Ισλάμ, το καθένα από αυτά έχει ένα μερίδιο, σύμφωνα με αυτά που έχουν κερδίσει τόσο σε υλικούς όσο και πνευματικούς όρους. Αντί να ζηλεύουν ο ένας τον άλλον, οφείλουν να ζητούν από τον Αλλάχ να τους δώσει περισσότερη από τη γενναιοδωρία Του μέσω νόμιμης εργασίας και μέσω προσευχής.