Διαζύγιο

Διαζύγιο

Το Ισλάμ τονίζει στους συζύγους και τους ενθαρύνει να διατηρήσουν την συζυγική σχέση τους και τους καλεί να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη συνεχίσουν. Ωστόσο, εάν υπάρχει μια πραγματική ανάγκη για διαζύγιο, το Ισλάμ απαιτεί από αυτούς να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για το θέμα αυτό.

Το Ισλάμ προτρέπει το συμβόλαιο γάμου να είναι μόνιμο και η σχέση του γάμου να χαρακτηρίζεται από συνέχεια έτσι ώστε οι σύζυγοι να παραμείνουν μαζί μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Το Ισλάμ τονίζει τη σημασία του γάμου και τον αποκαλεί «στερεά δέσμευση». Ο καθορισμός ημερομηνίας για τη λήξη του συμβολαίου γάμου απαγορεύεται αυστηρά.

Ενώ το Ισλάμ τονίζει όλα αυτά, ωστόσο, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι θεσπίζει κανόνες και κανονισμούς για ανθρώπινα όντα με αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση, και γι’ αυτό καθορίζει κανόνες και κανονισμούς για το πώς ένα διαζύγιο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων αφού όλες οι προσπάθειες συμφιλίωσης έχουν εξαντληθεί και δεν υπάρχει καμία άλλη προσφυγή. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζει δίκαια και με πρακτικό τρόπο και τους δύο συζύγους. Όταν η αποστροφή και οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων γίνουν ανυπόφορες, το διαζύγιο γίνεται μια αναγκαιότητα για την ευημερία και την οικογενειακή και κοινωνική σταθερότητα για κάθε έναν από αυτούς. Ο λόγος για μια τέτοια αναπόφευκτη πορεία δράσης εξηγεί την αποτυχία του γάμου να πραγματοποιήσει τον σκοπό του, γι’ αυτό και η διάλυση του γάμου γίνεται το μικρότερο από δύο κακά.

Είναι για αυτό το λόγο που το Ισλάμ επιτρέπει τη διάλυση του γάμου με διαζύγιο, ως μέσο για να τερματίσει έναν αποτυχημένο γάμο και να δώσει σε κάθε σύζυγο την ευκαιρία να βρει έναν άλλο σύζυγο για μια καλύτερη σχέση. Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Μα αν χωριστούν (από διαζύγιο), ο Αλλάχ θα παράσχει αφθονία για όλους τους από την Εύνοιά Του. Και ο Αλλάχ είναι Υπερ-Επαρκής για τις ανάγκες των πλασμάτων Του, Πάνσοφος.» (Σούρατ Αν-Νισά’, 4:130)

Ωστόσο, έχει θεσπίσει μια σειρά από κανόνες και κριτήρια που αφορούν το διαζύγιο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Κατά γενικό κανόνα, το διαζύγιο εναπόκειται στο σύζυγο, εκτός υπό ορισμένες συνθήκες.
  • Η σύζυγος μπορεί να ζητήσει διαζύγιο από τον δικαστή αν δεν μπορεί να αντέξει να ζήσει με τον σύζυγό της πλέον για νόμιμους λόγους και ο τελευταίος αρνείται να τη χωρίσει. Ο δικαστής αναλαμβάνει να διαλύσει τη σύμβαση γάμου, αν ο λόγος για την αίτηση διαζυγίου είναι αποδεκτός.
  • Ένας άντρας μπορεί να ξαναπαντρευτεί τη γυναίκα του μετά από ένα δεύτερο διαζύγιο• ωστόσο, αν την χωρίσει για τρίτη φορά, δεν είναι δυνατόν να την ξαναπαντρευτεί εκτός αν έχει παντρευτεί κάποιον άλλον άντρα ο οποίος την έχει χωρίσει πραγματικά.Γενικά, ο άντρας μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα του αν δεν είχε σεξουαλική σχέση μαζί της μετά από την τελευταία περίοδό της.