Δικαιώματα Γονέων

Δικαιώματα Γονέων

Η εκδήλωση καλοσύνης στους γονείς αποτελεί μία από τις πιο αξιέπαινες πράξεις και τις καλύτερα ανταμειβόμενες στα μάτια του Αλλάχ. Στην πραγματικότητα, ο Αλλάχ την αναφέρει, μετά από την πράξη της λατρείας Του σε πολλά σημεία στο Κοράνιο.

Το Ισλάμ θεωρεί την υπακοή στους γονείς ως μια από τις πράξεις που οδηγούν στον Παράδεισο. Ο Προφήτης (r) είπε, «Ένας γονιός είναι η μεσαία πύλη από όλες τις πύλες του Παραδείσου. (Δηλαδή, η υπακοή στους γονείς οδηγεί στην είσοδο του Παραδείσου από τη μεσαία πύλη του, η οποία είναι η καλύτερη από όλες) Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να τη χάσετε ή να τη διατηρήσετε.». (Σούνναν Ατ-Τίρμιδι: 1900)

  • Σοβαρότητα της ανυπακοής στους γονείς

Όλες οι αποκαλυμμένες θρησκείες θεωρούν την ανυπακοή στους γονείς ως μία από τις αισχρότερες πράξεις όλων των μεγάλων αμαρτιών και προειδοποιούν κατά μιας τέτοιας τερατώδους πράξης. Ο Προφήτης (r) ρώτησε κάποτε τους συντρόφους του, «Να σας ενημερώσω για τη αισχρότερη από όλες τις μεγάλες αμαρτίες;», «Ναι, ω Αγγελιοφόρε του Αλλάχ», απάντησαν. Είπε, «Η απόδοση εταίρων στον Αλλάχ στη λατρεία και η ανυπακοή στους γονείς.». (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 5918)

  • Υπακοή στους Γονείς χωρίς ανυπακοή στον Αλλάχ

Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να υπακούει τους γονείς του σε όλα, εκτός αν του ζητήσουν να κάνει κάτι που έχει απαγορεύσει ο Αλλάχ. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να τους υπακούσει, αλλά πρέπει και πάλι να είναι ευγενικός με αυτούς, όπως αναφέρει το Κοράνιο: «Έχουμε διατάξει τον άνθρωπο να τιμά τους γονείς του, αλλά αν (οι γονείς σου) αγωνίζονται για να σε κάνουν να αποδώσεις σε Μένα (εταίρους) κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση, μην τους υπακούς». (Σούρατ Αλ-‘Ανκαμπούτ, 29: 8)

  • Εκδήλωση καλοσύνης σ’ αυτούς στα γεράματα

Ο Αλλάχ λέει, «Και ο Κύριός σου διέταξε να μην λατρεύετε κανέναν εκτός Αυτού. Και (διέταξε) την καλοσύνη προς τους γονείς. Αν ένας απ’ αυτούς, ή και οι δύο, φθάσουν σε μεγάλη ηλικία κατά την διάρκεια της ζωής σου, να μην τους πεις ούτε ‘Ωχ’ (δηλ. καμιά λέξη που να δηλώνει έλλειψη σεβασμού ούτε καν ‘Ωχ’), ούτε να τους φωνάξεις, αλλά να τους πεις καλά λόγια.». (Σούρα Αλ-Ισρά, 17:23)

Αυτό το εδάφιο μας πληροφορεί ότι ένας Μουσουλμάνος πρέπει να τιμά τους γονείς του και να τους υπακούει και ότι δεν πρέπει να τους απωθεί ειδικά αν έχουν φτάσει σε προχωρημένη ηλικία, ούτε καν μουρμουρίζοντας ήχους για να εκφράσουν ενόχληση, πόσο μάλλον να πουν μια λέξη περιφρόνησης.

  • Μη Μουσουλμάνοι γονείς

Ένας Μουσουλμάνος απαιτείται να υπακούει τους γονείς του και να δείχνει ευγένεια σ’ αυτούς ακόμη κι αν δεν είναι Μουσουλμάνοι, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Κι αν (οι γονείς σου) αγωνίζονται για να σε κάνουν να αποδώσεις σε Μένα (εταίρους) κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση, τότε να μην τους υπακούσεις, μα να τους συντροφεύεις στην εγκόσμια ζωή με τον καλύτερο τρόπο, και να ακολουθείς το δρόμο εκείνου που στρέφεται σε Μένα με μετάνοια και υπακοή. Έπειτα, σε Μένα θα ανήκει η επιστροφή σας, και θα σας πληροφορήσω για ό,τι κάνατε (σε όλη τη ζωή σας).» (Σούρατ Λουκμάν, 31:15)