Είδη Κρέατος που Σερβίρονται Σε Εστιατόρια και Καταστήματα

Είδη Κρέατος που Σερβίρονται Σε Εστιατόρια και Καταστήματα

  1. Το κρέας από ζώα που σφάζονται από άλλους και όχι Μουσουλμάνους ή μέλη του λαού της Βίβλου (Χριστιανούς ή Εβραίους), όπως Βουδιστές ή Ινδουιστές, απαγορεύονται αυστηρά. Αυτό περιλαμβάνει το κρέας που σερβίρεται στα εστιατόρια σε χώρες όπου η πλειοψηφία του λαού τους δεν είναι ούτε Μουσουλμάνοι ούτε από το λαό της Βίβλου, μέχρι να επβεβαιωθεί ότι το κρέας είναι νόμιμο και πληροί τις προϋποθέσεις του Ισλαμικού Νόμου.
  2. Το κρέας από ζώα που σφάχτηκαν από Μουσουλμάνο ή μέλος του λαού της Βίβλου είναι νόμιμο. Οι απόψεις των Μουσουλμάνων λογίων επί του θέματος αυτού είναι ομόφωνες.
  3. Το κρέας από ζώα που θανατώθηκαν από Μουσουλμάνο ή μέλος του λαού της Βίβλου, αλλά όχι σύμφωνα με τον Ισλαμικό Νόμο, όπως από ηλεκτρική αναισθητοποίηση ή πνιγμό, απαγορεύεται αυστηρά.
  4. Το κρέας από ζώα που σφάχτηκαν από ένα μέλος του Λαού της Βίβλου, ενώ ο τρόπος της εν λόγω σφαγής δεν είναι γνωστός, ή το κρέας των ζώων που συνήθως βρίσκεται στα εστιατόρια και τα καταστήματά τους: Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι είναι επιτρεπτό να τρώνε τέτοιο κρέας, φροντίζοντας, ωστόσο, να επικαλούνται το Όνομα του Αλλάχ κατά τη στιγμή της κατανάλωσης (δηλαδή, να λένε Μπίσμι Ελλάχ), αλλά είναι καλύτερα να ψάξουν για χαλάλ κρέας αλλού. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως στην Ελλάδα σχεδόν όλο το κρέας που σερβίρεται στα εστιατόρια είναι από ζώα και κοτόπουλα που θανατώθηκαν με πιστόλι ή ηλεκτρική αναισθητοποίηση, για αυτό δεν είναι νόμιμο για τους Μουσουλμάνους, και θα πρέπει να ψάξουν για Χαλάλ.