Είδη Περιουσίας για την Οποία Οφείλεται Ζακά

Είδη Περιουσίας για την Οποία Οφείλεται Ζακά

Η ζακά δεν οφείλεται για τις αναγκαιότητες της ζωής, όπως το φαγητό, το ποτό, τον ρουχισμό, το σπίτι στο οποίο ζει κανείς, ακόμη κι αν είναι ιδιαίτερα ακριβό σπίι, και το αυτοκίνητο που οδηγεί κανείς, ακόμη κι αν είναι ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Οφείλεται μόνο για είδη περιουσίας που δεν διατηρούνται για άμεση χρήση και που τείνουν να αυξάνονται, όπως τα ακόλουθα:

  1. Χρυσός και ασήμι (με εξαίρεση τα χρυσά και ασημένια κοσμήματα που χρησιμοποιούνται από τις γυναίκες για προσωπική τους χρήση)

Ζακά οφείλεται για χρυσό και ασήμι μόνο αν η αξία τους έχει φτάσει ή ξεπεράσει ένα ορισμένο ελάχιστο όριο (νισάμπ) για το συγκεκριμένο είδος περιουσίας και αφού κάποιος το έχει στην κατοχή του για ένα ολόκληρο σεληνιακό έτος (354 ημέρες).

Το ελάχιστο ορισμένο όριο (νισάμπ) για το οποίο γίνεται υποχρεωτική η ζακά για αυτό το είδος περιουσίας είναι το εξής:

Η ζακά οφείλεται για χρυσό περίπου 85 γραμμάρια και για ασήμι 595 γραμμάρια.

Συνεπώς, αν ένας Μουσουλμάνος είχε στην κατοχή του μια τέτοια ποσότητα για έναν ολόκληρο χρόνο, πρέπει να καταβάλει ζακά στο ελάχιστο ποσοστό του δύομιση τοις εκατό (2.5%).

  1. Όλα τα είδη χρημάτων (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) που διατηρούνται σε μετρητά ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το νισάμπ της ζακά για μετρητά, τραπεζογραμμάτια και νομίσματα καθορίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη αξία τους σε χρυσό (85 γραμμάρια καθαρού χρυσού) τη στιγμή που οφείλεται να καταβληθεί η ζακά. Αν τα χρήματα αυτά βρίσκονται στην κατοχή κάποιου για ένα ολόκληρο σεληνιακό έτος, δυόμιση τοις εκατό (2.5%) της αξίας τους πρέπει να δοθεί ως ζακά.

Για να εξηγήσουμε αυτό, αν ένα γραμμάριο καθαρού χρυσού τη στιγμή που καταβάλλεται η ζακά αξίζει, ας πούμε 25 δολάρια, το νισάμπ του θα είναι ως εξής:

25 (αξία ενός γραμμαρίου χρυσού, η οποία είναι ασταθής) * 85 (αριθμός γραμμαρίων, που είναι η σταθερά) = 2125 δολάρια είναι το ελάχιστο όριο απαλλαγής (νισάμπ).

  1. Εμπορικά αγαθά

Ο όρος αυτός ισχύει και για κάθε ιδιοκτησία με σκοπό την πώλησή της στο εμπόριο. Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα καθώς και εμπορεύματα, όπως τα καταναλωτικά αγαθά και τα τρόφιμα.

Η αξία των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων, που έχουν διατηρηθεί στην κατοχή ενός ατόμου για ένα ολόκληρο σεληνιακό έτος, θα πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με την τρέχουσα αγοραία αξία κατά την ημέρα που καταβάλεται η ζακά. Εάν τα εμπορικά αγαθά φθάσουν το νισάμπ, δυόμιση τοις εκατό (2,5%) της αξίας τους, πρέπει να δοθεί ως ζακά. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι για τα ακίνητα που τα ενοικιάζει κάποιος η ζακά που καταβάλεται περιορίζεται μόνο στο (2,5%) του εισοδήματος από τα ενοίκια και όχι 2,5% στην αξία του ακινήτου.

 

  1. Αγροτική Παραγωγή

Το Κοράνιο αναφέρει, «Ω, σεις που πιστεύετε! Να ξοδεύετε από τα καλά αγαθά που κερδίσατε και από αυτά που παράγαμε για σας από τη γη.» (Σούρα Αλ-Μπάκαρα, 2:267)

Η ζακά οφείλεται μόνο για συγκεκριμένα είδη αγροτικής παραγωγής με τον όρο αυτά να έχουν φτάσει την ελάχιστη ποσότητα για την οποία οφείλεται ζακά (νισάμπ).

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, το ποσό της ζακά που καταβάλλεται για τα γεωργικά προϊόντα ποικίλει ανάλογα με το με το αν η άρδευση έγινε με ευκολία από βροχή ή νερό ποταμιού, ή έγινε με κόστος και πολύ κόπο.

  1. Ζωικό Κεφάλαιο: Ζακά οφείλεται για το ζωικό κεφάλαιο, όπως αγελάδες, πρόβατα και καμήλες, μόνον εάν τα ζώα βόσκουν σε λιβάδια και ο ιδιοκτήτης δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα για να τα προμηθεύσει με ζωοτροφές.

Αν τα προμηθεύει με ζωοτροφές ολόκληρο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, δεν οφείλεται ζακά για αυτά.

Λεπτομέρειες ως προς το ελάχιστο ποσό επί του οποίου οφείλεται ζακά (νισάμπ) σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο είναι διαθέσιμες σε βιβλία με θέμα την Ισλαμική Νομολογία (φικχ).