Εθελοντική Νηστεία

Εθελοντική Νηστεία

Μουσουλμάνοι απαιτείται να τηρούν νηστεία διάρκειας ενός μήνα μία φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαντάν. Συνίσταται, επίσης, εφόσον είναι σε θέση, να νηστεύουν και άλλες μέρες προκειμένου να κερδίσουν περισσότερες αμοιβές. Αυτές οι μέρες περιλαμβάνουν τις εξής:

  1. Την ημέρα της «‘Ασουρά’», καθώς και τη μέρα πριν ή μετά από αυτή: η «‘Ασουρά’» είναι η δέκατη μέρα του σεληνιακού μήνα Μουχάρραμ, του πρώτου μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου. Είναι η μέρα κατά την οποία ο Αλλάχ έσωσε το Μωυσή και έπνιξε το Φαραώ και το στρατό του. Ένας Μουσουλμάνος τη νηστεύει ως έκφραση της ευγνωμοσύνης του προς τον Αλλάχ που έσωσε το Μωυσή και προκειμένου να ακολουθήσει τα βήματα του Προφήτη μας ο οποίος όχι μόνο νήστεψε εκείνη την ημέρα, αλλά ζήτησε και από τους συντρόφους του να νηστέψουν μια μέρα πριν ή μετά από αυτήν (Μούσναντ Άχμαντ: 2154). Όταν ρωτήθηκε για τη νηστεία αυτή, απάντησε: «Εξιλεώνει [τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν] τον προηγούμενο χρόνο.» (Σαχίχ Μόσλεμ: 1162) 
  2. Την Ημέρα της ‘Άραφα: Η ‘Άραφα είναι η ένατη ημέρα του σεληνιακού μήνα Δηλ-Χίτζα, του δωδέκατου μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου. Εκείνη την ημέρα, οι προσκυνητές που τελούν χατζ, το ετήσιο Μουσουλμανικό προσκύνημα, συγκεντρώνονται στην ανοιχτή πεδιάδα της ‘Άραφα και επικαλούνται τον Αλλάχ, Τον υμνούν και Τον δοξάζουν. Η ‘Άραφα είναι η καλύτερη μέρα του χρόνου και όσοι δεν τελούν χατζ μπορούν να νηστεύουν σ’ αυτή. Όταν ο Προφήτης (r) ρωτήθηκε για τη νηστεία εκείνη τη μέρα, απάντησε, «Εξιλεώνει τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν τον προηγούμενο χρόνο και τον επόμενο.» (Σαχίχ Μόσλεμ: 1162)
  3. Έξι μέρες του Σαουάλ: Ο Σαουάλ είναι ο δέκατος μήνας του Ισλαμικού ημερολογίου. Ο Προφήτης (r) είπε, «Όποιος νηστεύει το Ραμαντάν, κι έπειτα ακολουθεί με έξι μέρες από το μήνα Σαουάλ, θα αποκτήσει τις αμοιβές της νηστείας ενός ολόκληρου χρόνου.» (Σαχίχ Μόσλεμ: 1164)