Εκμάθηση Ισλαμικών Κανονισμών

Εκμάθηση Ισλαμικών Κανονισμών

Ένας Μουσουλμάνος απαιτείται να μάθει τους Ισλαμικούς κανονισμούς όλων των πτυχών της ζωής – μεταξύ άλλων, πράξεις λατρείας και κοινωνικές σχέσεις, –προκειμένου να τηρήσει τα καθήκοντά του με ακριβή γνώση και τεράστια βεβαιότητα, όπως είπε ο Προφήτης r: «Σε όποιον επιθυμεί ο Αλλάχ να δείξει καλοσύνη, του δίνει κατανόηση της θρησκείας.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 71, Σαχίχ Μόσλεμ: 1037).

Συνεπώς, πρέπει να μάθει τα πάντα για τα θρησκευτικά καθήκοντα που απαιτείται να αναλάβει, όπως τον εξαγνισμό, τον τρόπο τέλεσης της προσευχής (Σαλά) και τα επιτρεπτά και απαγορευμένα φαγητά και ποτά στο Ισλάμ. Καλείται, επίσης, να μάθει για πράξεις που συστήνονται αλλά δεν είναι υποχρεωτικές.

Οι Πέντε Ισλαμικοί Κανονισμοί

Όλες οι ανθρώπινες πράξεις εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες:

Ουάτζιμπ (Υποχρεωτικές) Αυτό ορίζει εκείνες τις πράξεις τις οποίες ο Αλλάχ διατάζει τους Μουσουλμάνους να κάνουν. Αυτοί που τις κάνουν θα ανταμειφθούν, αλλά αυτοί που τις αμελούν θα υποβληθούν σε τιμωρία. Παραδείγματα αυτών των πράξεων αποτελούν οι πέντε υποχρεωτικές καθημερινές προσευχές και η νηστεία κατά τη διάρκεια του σεληνιακού μήνα του Ραμαντάν.
Χαράμ (Απαγορευμένες) Αυτό ορίζει τις πράξεις εκείνες τις οποίες ο Αλλάχ έχει απαγορέψει. Όσοι τις εγκαταλείπουν θα ανταμειφθούν, αλλά όσοι εμπλέκονται με αυτές θα τιμωρηθούν. Παραδείγματα τέτοιων πράξεων αποτελούν η κατανάλωση αλκοόλ και η διάπραξη παράνομης σεξουαλικής συνουσίας.
Μουσταχάμπ (αποκαλούμενες και ως Σούννα: Συνιστώμενες) Αυτό χρησιμοποιείται για την περιγραφή των πράξεων που ανταμείβονται αλλά η παράλειψη αυτών δεν τιμωρείται, όπως: το να χαμογελάς σε ανθρώπους, να ξεκινάς εσύ τον χαιρετισμό του Ισλάμ (λέγοντας Ασ-Σαλάμου ‘Αλάικουμ) όταν συναντάς κάποιον Μουσουλμάνο και να αφαιρείς βρωμιές ή βλαβερά αντικείμενα από το δρόμο.
Μακρούχ (Ανεπιθύμητες) Αυτό ορίζει τις πράξεις εκείνες τις οποίες το Ισλάμ ενθαρρύνει τους Μουσουλμάνους να αποφεύγουν. Όσοι τις αποφεύγουν θα ανταμειφθούν, και όσοι τις τελούν δεν θα υποβληθούν σε τιμωρία. Περιλαμβάνουν πράξεις όπως: το να παραμελήσει κανείς τη Σούννα (προαιρετική προσευχή) πριν από τη προσευχή Αλ-Φατζρ.
Μουμπάχ (Επιτρεπτές) Αυτό ορίζει αυτές τις πράξεις που δεν είναι ούτε απαγορευμένες ούτε συνιστώμενες. Είναι ουσιαστικά ουδέτερες και συνεπώς δεν υπόκεινται ούτε σε αμοιβή, ούτε σε τιμωρία. Περιλαμβάνουν πράξεις όπως το να πίνει κανείς, να τρώει, να ταξιδεύει ή να μιλά.