Εξαπάτηση από Άγνοια και Αβεβαιότητα (Γάραρ)

Εξαπάτηση από Άγνοια και Αβεβαιότητα (Γάραρ)

Ένα συμβόλαιο που βασίζεται στην αβεβαιότητα και την άγνοια (γάραρ) είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει κάποια άγνωστη λεπτομέρεια ή παραθυράκι, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε διαφωνίες, συγκρούσεις και διαφορές μεταξύ των μερών της σύμβασης ή θα οδηγήσει το ένα από αυτά να αδικήσει το άλλο.

Το Ισλάμ έχει απαγορεύσει αυστηρά αυτό το είδος συμβολαίων, προκειμένου να εμποδίσει το δρόμο για διαφορές και όλες τις μορφές της αδικίας. Στην πραγματικότητα, αυτό δηλώνει ότι απαγορεύονται ακόμη και αν πρόκειται για κάποια αποδεκτή πρακτική μεταξύ των ανθρώπων, καθώς ο Προφήτης (r) έχει απαγορεύσει τις πωλήσεις που περιλαμβάνουν εξαπάτηση μέσω άγνοιας. (Σαχίχ Μόσλεμ: 1513)

Παραδείγματα συμβολαίων πώλησης που περιλαμβάνουν εξαπάτηση μέσω άγνοιας

  1. Η πώληση καρπών πριν ωριμάσουν και πριν να είναι έτοιμοι για συγκομιδή. Πράγματι, ο Προφήτης (r) έχει απαγορεύσει τέτοιο είδος πώλησης, καθώς υπάρχει περίπτωση οι καρποί να σαπίσουν και να μην ωριμάσουν ποτέ.
  2. Πληρωμή ενός ορισμένου χρηματικού ποσού για την αγορά ενός κουτιού χωρίς να γνωρίζουν αν το περιεχόμενό του έχει αξία ή όχι.

Περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί η γάραρ (άγνοια και αβεβαιότητα) να επηρεάσει το συμβόλαιο

Η άγνοια και αβεβαιότητα (γάραρ) μπορεί να επηρεάσουν τη σύμβαση και να την καταστήσουν ανεπίτρεπτη μόνο αν η σύμβαση περιλαμβάνει αυτά σε μεγάλο βαθμό και εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ως εκ τούτου, ένας Μουσουλμάνος μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι, ακόμη και αν ο ίδιος δεν γνωρίζει καλά τέτοια πράγματα όπως το είδος των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του σπιτιού και το είδος της βαφής που χρησιμοποιείται για το βάψιμο, καθώς μια τέτοια άγνοια είναι μάλλον ασήμαντη και δεν επηρεάζει το αντικείμενο της σύμβασης.