Η Ένδυση από μια Ισλαμική Οπτική

Η Ένδυση από μια Ισλαμική Οπτική

Οι Μουσουλμάνοι απαιτείται να δίνουν προσοχή στην εμφάνισή τους, και να βεβαιώνονται πως τα ρούχα τους είναι όμορφα και καθαρά, ιδιαίτερα όταν συναναστρέφονται με άλλους και όταν τελούν προσευχές, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Ω! Παιδιά του Αδάμ! Να στολίζεστε (να φοράτε καθαρά και καλά ρούχα) όταν πάτε σε οποιοδήποτε τζαμί.». (Σούρατ Αλ-’Α‘ράφ, 7:31)

Ο Αλλάχ έχει επιτρέψει στους ανθρώπους να φοράνε ωραία ρούχα και να έχουν καλή εμφάνιση, καθώς αυτό αποτελεί μία από τις πτυχές μνημόνευσης των ευλογιών του Αλλάχ πάνω τους. Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Πες (ω Μωχάμμαντ): «Ποιος απαγόρευσε το στόλισμα με ενδύματα που δόθηκαν από τον Αλλάχ, τα οποία Αυτός δημιούργησε για τους δούλους Του, και Ατ-Ταγιμπάτ [κάθε είδους Χαλάλ (νόμιμα)] φαγητά;». Πες: «Αυτά είναι, στη ζωή αυτού του κόσμου γι’ αυτούς που πιστεύουν, (και) αποκλειστικά γι’ αυτούς την Ημέρα της Ανάστασης (οι άπιστοι δε θα έχουν μερίδιο σ’ αυτά).». Έτσι εξηγούμε τα Αγιάτ (Ισλαμικούς Νόμους) Μας με λεπτομέρεια για τους ανθρώπους που έχουν γνώση.». (Σούρατ Αλ-’Α‘ράφ, 7:32)

Η ενδυμασία προσφέρει στους ανθρώπους αμέτρητα οφέλη

Η Ένδυση Εξυπηρετεί έναν Αριθμό Σκοπών

  1. Καλύπτει τα μέρη του σώματος που πρέπει να καλύπτονται δημόσια, ακολουθώντας τα πρότυπα της μετριοπάθειας που είναι έμφυτα σε όλα τα ανθρώπινα όντα: «Ω, παιδιά του Αδάμ! Στ’ αλήθεια, σας διαθέσαμε ρουχισμό για να κρύψετε τα απόκρυφα σημεία σας.». (Σούρατ Αλ-’Α‘ράφ, 7:26)
  2. Καλύπτει το σώμα από τη ζέστη, το κρύο και τη πιθανή βλάβη γενικά. Η ζέστη και το κρύο είναι καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους. Περιγράφοντας τα οφέλη των ενδυμάτων που Εκείνος έχει προσφέρει στους δούλους Του, ο Αλλάχ αναφέρει: «Και ο Αλλάχ έχει φτιάξει για σας σκίες από αυτά που έχει δημιουργήσει κι έχει φτιάξει για σας μέρη για καταφύγιο στα βουνά, κι έχει φτιάξει για σας ενδύματα για να σας προστατεύσει από τη ζέστη (και το κρύο), και ενδύματα (πανωπλία κλπ) για να σας προστατεύσουν από την (αμοιβαία) βία σας. Έτσι, τελειοποιεί τη Χάρη Του σε σας, ώστε να υποταχθείτε στη Βούλησή Του (στο Ισλάμ).» (Σούρατ Αν-Ναχλ, 16:81)

Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που θεσπίζει κανόνες με βάση τις επιταγές της καθαρής έμφυτης φύσης όλων των ανθρώπων (φίτρα), της απλής λογικής και της υγιούς λογικής.

Ο Γενικός Κανόνας Αναφορικά με την Ενδυμασία

Ο Γενικός Κανόνας Αναφορικά με την Ενδυμασία και το στολισμό των Μουσουλμάνων ότι όλα τα είδη ένδυσης είναι νόμιμα:

Πράγματι, το Ισλάμ δεν απαιτεί από τους Μουσουλμάνους να φορούν ένα ορισμένο είδος ένδυσης. Θεωρεί όλα τα είδη ένδυσης νόμιμα εφόσον αυτά εξυπηρετούν τους απαιτούμενους σκοπούς, χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από το Ισλάμ στο θέμα αυτό.

Ο Προφήτης (r) φορούσε το ίδιο είδος ρούχων που επικρατούσε στην εποχή του και δεν διέταξε τους Μουσουλμάνους να φορέσουν ένα συγκεκριμένο είδος ένδυσης. Τους προειδοποίησε ενάντια σε ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα ρούχα, καθώς ο γενικός κανόνας του ισλαμικού νόμου που αφορά τις συναναστροφές γενικά, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων, είναι ότι όλα επιτρέπονται, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν το αντίθετο• αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θεωρείται απαγορευμένο, παρά μόνο με στοιχεία, σε αντίθεση με τις πράξεις λατρείας, όπως η προσευχή και η νηστεία, οι οποίες διέπονται από την αρχή του περιορισμού, από το γεγονός ότι νομικά υπεύθυνοι άνθρωποι δεν πρέπει να εκτελούν οποιαδήποτε πράξη λατρείας, εκτός εάν γίνει σαφές σε αυτούς ότι έχει οριστεί και εγκριθεί από τον Ίδιο τον Αλλάχ, και έτσι καμία πράξη λατρείας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς κειμενικές αποδείξεις από το Κοράνιο και τη Σούννα του Προφήτη (r). Ο Προφήτης (r) είπε, «Φάτε, δώστε ελεημοσύνη και ντυθείτε αλλά χωρίς υπερβολή ή αλαζονεία.» (Σούνναν Αν-Νασά’ι: 2559)