Η Πίστη πως μόνο ο Αλλάχ Αξίζει να Λατρεύεται – Οι Έξι Πυλώνες της Πίστης (Ιμά)

Τι Σημαίνει Αυτό;

Αυτό σημαίνει σταθερή πίστη πως ο Αλλάχ είναι ο Μόνος Αληθινός Θεός που αξίζει να λατρεύεται. Αυτό συνεπάγεται πως όλες οι φανερές και κρυφές πράξεις λατρείας, όπως η επίκληση, ο φόβος, η εμπιστοσύνη, η προσευχή, η υποχρεωτική ελεημοσύνη (ζακά), η νηστεία και η αναζήτηση βοήθειας, πρέπει να απευθύνονται σε Αυτόν μόνο, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Και ο Θεός σας είναι Ένας Θεός. Δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο Αυτός, ο Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονας), ο Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος).» (Σούρα Αλ-Μπάκαρα, 2:163)

Αυτό το εδάφιο καθιστά ξεκάθαρο πως ο Αλλάχ είναι ο Ένας Αληθινός Θεός, πράγμα που σημαίνει πως Αυτός μόνο αξίζει να λατρεύεται και πως κανένας άλλος δεν πρέπει να λατρεύεται μαζί με Αυτόν ή αντί Αυτού.

Σημασία της Πίστης πως ο Αλλάχ είναι ο Ένας Αληθινός Θεός που Αξίζει να Λατρεύεται

Η σημασία της πίστης πως ο Αλλάχ είναι ο Ένας Αληθινός Θεός που αξίζει να λατρεύεται είναι φανερή σε έναν αριθμό πτυχών:

  1. Η λατρεία του Αλλάχ αποτελεί τον απόλυτο σκοπό της ύπαρξης των ανθρώπων και των τζιν, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Και δεν έπλασα τα τζιν και την ανθρωπότητα, παρά μόνο για να Με λατρεύουν.» (Σούρα Αδ-Δάριγιατ, 51:56)
  2. Η λατρεία του Αλλάχ αποτελεί, επίσης, το λόγο πίσω από την αποστολή αγγελιαφόρων από τον Αλλάχ και την αποκάλυψη Θείων Βιβλίων που επιβεβαιώνουν πως ο Αλλάχ είναι ο Ένας Αληθινός Θεός που αξίζει να λατρεύεται και απορρίπτουν τη λατρεία ψευδών θεοτήτων μαζί με ή εκτός του Αλλάχ, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Πράγματι, έχουμε στείλει σε κάθε έθνος έναν Απόστολο, (με την εντολή): Να λατρεύετε τον Αλλάχ (και Μόνο) και να αποφεύγετε το Ατ-Ταγούτ (όλες τις ψεύτικες θεότητες).» (Σούρα Αν-Ναχλ, 16:36)
  3. Η λατρεία του Αλλάχ αποτελεί το πρώτο καθήκον του ανθρώπου προς τον Δημιουργό του. Δίνοντας οδηγίες και εντολές στον Μου‘άδ μπιν Τζάμπαλ κατά την αποστολή του στην Υεμένη, ο Προφήτης r του είπε, «Πηγαίνεις σε έναν λαό από το λαό της Βίβλου. Το πρώτο πράγμα στο οποίο θα τους καλέσεις είναι η μαρτυρία πως δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 1389• Σαχίχ Μόσλεμ: 19) Δηλαδή, κάλεσέ τους στο να απευθύνουν όλες τις πράξεις λατρείας τους στον Αλλάχ και μόνο.
  4. Η πίστη πως ο Αλλάχ είναι ο Ένας Αληθινός Θεός που αξίζει να λατρεύεται αποτελεί την πραγματοποίηση της σημασίας της δήλωσης Λα ιλάχα ίλ-λα Αλλάχ. Η αραβική λέξη ιλάχ (γενικά μεταφρασμένη ως «θεός») αναφέρεται σε οποιοδήποτε ον λατρεύεται. Συνεπώς, δεν υπάρχει θεός που να αξίζει πραγματικά να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ, και συνεπώς καμία πράξη λατρείας δεν πρέπει να αφιερώνεται σε κανέναν άλλο, εκτός Αυτού.
  5. Η πίστη ότι ο Αλλάχ είναι ο Ένας Αληθινός Θεός που αξίζει να λατρεύεται αποτελεί τη λογική συνέπεια της πίστης πως Αυτός είναι ο Δημιουργός, ο Αφέντης και ο Διαχειριστής όλων των υποθέσεων.