Η Προσευχή στο Τζαμί (Σαλάτ Αλ-Τζαμά‘α)

Η Προσευχή στο Τζαμί (Σαλάτ Αλ-Τζαμά‘α)

Ο Αλλάχ διατάζει τους Μουσουλμάνους να τελούν τις πέντε υποχρεωτικές προσευχές στο τζαμί και τους υπόσχεται τεράστια αμοιβή για αυτήν τους την πράξη. Αναφερόμενος στην αμοιβή της προσευχής στο Τζαμί, ο Προφήτης (r) είπε, «Η αμοιβή για την προσευχή που προσφέρει ένας Μουσουλμάνος μαζί με τους άλλους Μουσουλμάνους είναι είκοσι εφτά επίπεδα ανώτερη από αυτή την προσευχή που προσφέρει μόνος του.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 619• Σαχίχ Μόσλεμ: 650)

Η ομαδική προσευχή (Σαλάτ Αλ-Τζαμά‘α) μπορεί να πραγματοποιηθεί από δύο τουλάχιστον ανθρώπους, ένας από αυτούς λειτουργεί ως ηγέτης της προσευχής (ιμάμης). Ωστόσο, όσο πιο μεγάλη η ομάδα, τόσο πιο αγαπητή είναι στον Αλλάχ.

Ακολουθία του Ιμάμη κατά την Προσευχή (Αλ-’Ε’τιμάμ)

Αυτό σημαίνει πως όσοι προσεύχονται πίσω από τον ιμάμη πρέπει να κάνουν ό,τι κάνει κι εκείνος κατά τη διάρκεια της προσευχής, τηρώντας όλες τις κινήσεις της προσευχής και λαμβάνοντας όλες τις στάσεις προσευχής, όπως την υπόκλιση και τη πρηνή στάση, αμέσως μετά από αυτόν. Δεν πρέπει να προχωρούν σε κάποια κίνηση ή στάση πριν από αυτόν ούτε να διαφοροποιούνται από εκείνον αναφορικά με οτιδήποτε άλλο.

Ο Προφήτης (r) είπε, «Ο ιμάμης ορίστηκε για να τον ακολουθούν οι προσευχητές. Όταν λέει Αλλάχου άκμπαρ να πείτε και σεις, και να μην το λέτε μέχρι να το πει εκείνος πρώτα. Όταν υποκλίνεται να υποκλίνεστε και σεις, και να μην υποκλίνεστε μέχρι να το κάνει εκείνος πρώτος. Όταν λέει, Σάμι‘α Αλλάχου λιμάν χάμινταχ (Ο Αλλάχ ακούει αυτόν που Τον επαινεί), να λέτε, «Ράμπανα ουά Λάκα αλ-χαμντ (Κύριέ μας, σε Εσένα ανήκει όλος ο έπαινος).» Όταν πέφτει πρηνής να πέφτετε πρηνείς και σεις και να μην πέφτετε πρηνείς μέχρι να το κάνει εκείνος πρώτα.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 710, Σαχίχ Μόσλεμ: 414 και Σούνναν Άμπου Νταούντ: 603).

Ποιος Πρέπει να Ηγείται της Προσευχής;

Γενικά, το άτομο που γνωρίζει καλύτερα το Κοράνιο πρέπει να προτιμάται ως ηγέτης της προσευχής. Αν όσοι είναι παρόντες είναι ίσοι αναφορικά με αυτό, τότε αυτός που είναι καλύτερα ενημερωμένος για τους θρησκευτικούς κανόνες, όπως είπε ο Προφήτης, «Ας να είναι ιμάμης κατά την προσευχή αυτός που γνωρίζει καλύτερα το Κοράνιο απ’ έξω• κι αν όλοι όσοι είναι παρόντες είναι ίσοι αναφορικά με αυτό, τότε ας να είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα τη Σούννα (Παράδοση του Προφήτη (r))…» (Σαχίχ Μόσλεμ: 673).

Πού Στέκονται ο Ιμάμης και Όσοι τον Ακολουθούν κατά την Προσευχή;

Ο ιμάμης στέκεται μπροστά από αυτούς που τον ακολουθούν κατά την προσευχή (μα’μουμούν• ενικός: μα’μούμ/ ακόλουθος). Οι ακόλουθοι, στέκονται ώμο με ώμο, σχηματίζουν ευθείες γραμμές πίσω του, και οι πρώτες σειρές πρέπει να γεμίζουν και να συμπληρώνονται πρώτα. Αν υπάρχει ένας μόνο ακόλουθος (μα’μούμ), στέκεται στα δεξιά του ιμάμη.

Πώς να Αναπληρώσουμε τις Χαμένες Ράκ‘α Προσευχής

Αν η προσευχή έχει ήδη ξεκινήσει, ο αργοπορημένος πρέπει να ακολουθήσει την προσευχή στην ίδια στάση στην οποία βρίσκει τον ιμάμη. Για παράδειγμα, αν βρει τον ιμάμη σε πρηνή στάση, πρέπει να απαγγείλει το Τακμπίρ (Τακμπίρατ Αλ-Ιχράμ) κι έπειτα να πέσει κι αυτός στην ίδια στάση. Όταν ο ιμάμης ολοκληρώσει την προσευχή απαγγέλοντας το τασλίμ, ο αργοπορημένος σηκώνεται, απαγγέλοντας το τακμπίρ, για να λάβει όρθια στάση και να ολοκληρώσει ατομικά την υπόλοιπη προσευχή, αναπληρώνοντας για τις Ράκ‘α που έχασε.

Ο αργοπορημένος μετρά τις Ράκ‘α της προσευχής του, προσθέτοντας τις Ράκ‘α που έκανε με τον ιμάμη με τις Ράκ‘α που αναπλήρωσε μετά μόνος του.

Πώς να Καθοριστεί πως έχει Προσφερθεί ένα Ολοκληρωμένο Ράκ‘α

Η προσευχή καθορίζεται από τον αριθμό Ράκ‘α που προσφέρονται σε αυτήν• αν κάποιος αργοπορημένος συμμετάσχει στην προσευχή ενώ ο ιμάμης βρίσκεται σε θέση υπόκλισης, θεωρείται πως έχει προσφέρει ολοκληρωμένη Ράκ‘α ακόμη και αν δεν απήγγειλε τη Σούρατ Αλ-Φάτιχα σε αυτή τη συγκεκριμένη Ράκ‘α σε όρθια στάση. Αν, ωστόσο, χάσει την στάση υπόκλισης, τότε πρέπει να απαγγείλει το τακμπίρ και να ακολουθήσει τον ιμάμη σε αυτή τη Ράκ‘α αλλά θεωρείται πως έχει χάσει τη συγκεκριμένη Ράκ‘α και οποιαδήποτε κίνηση ή στάση σε αυτή δεν μετράει.

Παραδείγματα που Δείχνουν Τρόπους Αναπλήρωσης Χαμένων Ράκ‘α

Αν κάποιος πρόλαβε την προσευχή Φατζρ ενώ ο ιμάμης είναι στη δεύτερη Ράκ‘α, πρέπει, αφού ο ιμάμης ολοκληρώσει την προσευχή με το τασλίμ, να σηκωθεί απαγγέλοντας το τακμπίρ, να λάβει όρθια στάση και να αναπληρώσει την υπόλοιπη Ράκ‘α που έχασε. Δεν πρέπει να απαγγείλει το τασλίμ μέχρι να ολοκληρώσει την προσευχή, καθώς η προσευχή Φατζρ αποτελείται από δύο Ράκ‘α και έχει προσφέρει μόνο τη μία Ράκ‘α με τον ιμάμη.

Αν κάποιος πρόλαβε την προσευχή Δουχρ, ενώ ο ιμάμης βρίσκεται σε θέση υπόκλισης στη τρίτη Ράκ‘α, τότε αυτό σημαίνει πως έχει προσφέρει με τον ιμάμη δύο ολοκληρωμένες Ράκ‘α, οι οποίες μετράνε γι’ αυτόν ως οι δυο του πρώτες Ράκ‘α. Αμέσως μόλις ο ιμάμης ολοκληρώσει την προσευχή με το τασλίμ, πρέπει να σηκωθεί απαγγέλοντας το τακμπίρ, να λάβει όρθια στάση και να προσφέρει δύο ακόμη Ράκ‘α, δηλαδή την τρίτη και τέταρτή του Ράκ‘α, λαμβάνοντας υπόψη πως η προσευχή Δουχρ αποτελείται από τέσσερις Ράκ‘α.

Αν κάποιος πρόλαβε την προσευχή Μάγριμπ ενώ ο ιμάμης βρίσκεται σε καθιστή στάση απαγγέλοντας το τελικό τασάχουντ, πρέπει, αφού ο ιμάμης ολοκληρώσει την προσευχή με το τασλίμ, να σηκωθεί απαγγέλοντας το τακμπίρ, να λάβει όρθια στάση και να προσφέρει τρεις ολοκληρωμένες Ράκ‘α. Ο λόγος είναι πως ακολούθησε την προσευχή μόνο κατά το τέλος, όταν ο ιμάμης απήγγειλε το τελικό τασάχουντ. Μια Ράκ‘α μετράει ως ολοκληρωμένη, όταν κάποιος ακολουθήσει την προσευχή ενώ πρόλαβε τον ιμάμη σε στάση υπόκλισης και πριν να σηκωθεί.