Η Προσευχή του Οδοιπόρου

Η Προσευχή του Οδοιπόρου

  • Ένας οδοιπόρος μπορεί, όταν μετακινείται από ένα μέρος σε κάποιο άλλο ή κατά τη διάρκεια προσωρινής παραμονής που διαρκεί λιγότερο από τέσσερις μέρες, να μειώσει τις προσευχές των τεσσάρων Ράκ‘α σε δύο στην κάθε μία. Συνεπώς, προσφέρει δύο Ράκ‘α αντί για τέσσερις για την προσευχή Δουχρ, την προσευχή ‘Ασρ και την προσευχή ‘Ισά’, εκτός κι αν προσεύχεται πίσω από έναν ιμάμη μόνιμο κάτοικο, στην οποία περίπτωση πρέπει να ακολουθήσει κανονικά.
  • Μπορεί να παραλείψει τις Σούνναν προσευχές (Ασ-Σούνναν Αρ-Ραουάτιμπ) που προσφέρονται συνήθως μαζί με τις υποχρεωτικές με εξαίρεση την Σούννα προσευχή της προσευχής Αλ-Φατζρ και την Σούννα προσευχή που αποκαλείται Αλ-Ουίτρ.
  • Μπορεί να συνδυάσει την προσευχή Δουχρ με την ‘Ασρ, και την προσευχή Μάγριμπ με την προσευχή ‘Ισά’ στην ώρα οποιασδήποτε από αυτές τις δύο. Αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των δυσχερειών που υφίσταται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.