Η Σημασία της Λατρείας (‘Ιμπάντα)

Ο Αραβικός όρος «‘ιμπάντα» περιλαμβάνει όλες τις λέξεις και πράξεις τις οποίες ο Αλλάχ αγαπά και εγκρίνει και τις οποίες έχει επιβάλει ή συστήσει, είτε αυτές οι λέξεις και πράξεις είναι φανερές, όπως η προσευχή, η ζακά ή το προσκύνημα• είτε κρυφές, όπως η αγάπη προς τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του r, ο φόβος από τον Αλλάχ, η εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν και η αναζήτηση της βοήθειάς Του.

 

Η Λατρεία Περιλαμβάνει όλες τις Πτυχές της Ζωής

جميع الأعمال مع النية الصالحة تعتبر عبادات يثاب عليها الإنسان.

WΗ λατρεία (ιμπάντα) περικλείει όλες τις πράξεις του πιστού, αν εκείνος σκοπεύει να τις κάνει με την πρόθεση να έρθει κοντά στον Αλλάχ. Συνεπώς, η έννοια της λατρείας στο Ισλάμ δεν περιορίζεται στις γνωστές τελετές, όπως η προσευχή και η νηστεία• αντίθετα, περιλαμβάνει όλες τις ωφέλιμες πράξεις που γίνονται με καλή πρόθεση. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι καλές πράξεις που κάνει ένας Μουσουλμάνος θεωρούνται πράξεις λατρείας για τις οποίες θα ανταμειφθεί στη Μέλλουσα Ζωή. Αν τρώει, πίνει ή κοιμάται, για παράδειγμα, με την πρόθεση να πάρει δύναμη ώστε να μπορεί να υπακούσει τον Αλλάχ, θα ανταμειφθεί για αυτήν του την πρόθεση. Ένας Μουσουλμάνος, συνεπώς, ζει όλη του τη ζωή για τον Αλλάχ. Το να τρώει για να πάρει δύναμη να υπακούσει τον Αλλάχ, ο γάμος του για να μείνει μακριά από παράνομες σεξουαλικές πράξεις, η αναζήτηση γνώσης, η απόκτηση πτυχίου πανεπιστημίου, η πραγματοποίηση ανακαλύψεων και η φροντίδα μιας γυναίκας για τον άνδρα, τα παιδιά και το σπίτι της, αποτελούν όλα πράξεις λατρείας εφόσον συνοδεύονται από καλή πρόθεση.

Ο Λόγος πίσω από τη Δημιουργία των Τζινν και της Ανθρωπότητας

Ο Αλλάχ λέει, «Και δεν Έπλασα τα τζιν και τους ανθρώπους, παρά μόνο για να Με λατρεύουν. Δεν Αναζητώ το βιοπορισμό απ’ αυτούς, ούτε Ζητώ να ταΐσουν Εμένα. Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι ο Αρ-Ραζάκ (Πάροχος), ο Κάτοχος της Εξουσίας, ο Αλ-Ματείν (Παντοδύναμος).» (Σούρα Αδ-Δάριγιατ, 51:56-58)

Ο Αλλάχ μας πληροφορεί σε αυτό το εδάφιο πως ο λόγος πίσω από τη δημιουργία των τζινν και της ανθρωπότητας είναι η λατρεία Αυτού. Στην πραγματικότητα, Εκείνος δεν χρειάζεται τη λατρεία τους• αντίθετα, εκείνοι χρειάζονται να Τον λατρεύουν εξαιτίας της απόλυτης εξάρτησής τους απ’ Αυτόν.

Αν ο άνθρωπος παραμελεί αυτό το σκοπό της ύπαρξής του (το να λατρεύει τον Αλλάχ) και ασχολείτε με τις εγκόσμιες απολαύσεις, γίνεται σαν οποιοδήποτε άλλο ον χωρίς κανένα απολύτως προνόμιο υπέρ των άλλων πλασμάτων. Τα ζώα, για παράδειγμα, τρώνε και διασκεδάζουν αλλά δεν θα λογοδοτήσουν την Ημέρα της Κρίσης όπως ο άνθρωπος. Ο Αλλάχ λέει: «Και εκείνοι οι άπιστοι απολαμβάνουν (αυτόν τον κόσμο) και τρώνε όπως τα βοοειδή• και (στη Μέλλουσα Ζωή) το Πυρ θα είναι η κατοικία τους.» (Σούρα Μωχάμμαντ 47:12). Ο σκοπός και οι πράξεις των απίστων μοιάζουν με των ζώων, αλλά σε αντίθεση με τα ζώα, εκείνοι θα τιμωρηθούν για την ανυπακοή τους επειδή, σε αντίθεση με τα ζώα, εκείνοι έχουν προικιστεί με το χάρισμα του λόγου.

Πυλώνες Λατρείας

يشترط لصحة العبادة الإخلاص لله تعالى والمتابعه لرسوله.

Το είδος της λατρείας που έχει θεσμοθετήσει ο Αλλάχ, βασίζεται σε δύο σημαντικούς πυλώνες:

Ο Πρώτος Πυλώνας: Απόλυτη Ταπεινότητα και φόβος

Ο Δεύτερος Πυλώνας: Απόλυτη Αγάπη για τον Αλλάχ

Συνεπώς, η λατρεία (ιμπάντα) την οποία ο Αλλάχ έχει επιβάλει τους δούλους του να τηρούν, πρέπει να συνοδεύεται (1) από απόλυτη υποταγή και ταπεινότητα ενώπιον του Αλλάχ, μαζί με φόβο προς Αυτόν, και (2) απόλυτη αγάπη για Αυτόν, ζητώντας, καλώντας και ικετεύοντας κανέναν άλλο εκτός Αυτού.

Η αγάπη που δεν συνοδεύεται από φόβο και ταπεινότητα, όπως η αγάπη για το φαγητό και τον πλούτο, δεν μπορεί να θεωρηθεί λατρεία. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο φόβος που δεν συνοδεύεται από αγάπη, όπως ο φόβος για τα άγρια ζώα ή έναν τυραννικό κυβερνήτη, δεν μπορεί να θεωρηθεί λατρεία. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί λατρεία κατά τη διάρκεια μιας πράξης, πρέπει να πραγματοποιηθεί και αγάπη και φόβος, και η λατρεία δεν απευθύνεται παρά μόνο στον Αλλάχ.

Προϋποθέσεις Λατρείας

Προκειμένου η λατρεία, ή η ιμπάντα, να είναι έγκυρη και αποδεκτή, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

 

Ειλικρίνεια: Πρέπει να απευθύνεται ειλικρινά στον Αλλάχ μόνο.

Ακολουθία της καθοδήγησης του Αγγελιαφόρου του Αλλάχ.r.

Επισημαίνοντας αυτό το σημείο, το Κοράνιο αναφέρει, «Στ, αλήθεια, όποιος υποτάσσεται στον Αλλάχ και είναι Μούχσιν (λατρεύει τον Αλλάχ με ευλάβεια σαν να έβλεπε τον Αλλάχ μπροστά του κατά τη διάρκεια της λατρείας του), τότε η αμοιβή του είναι με τον Κύριό του, και για τέτοιους ανθρώπους δεν υπάρχει φόβος (δηλ. δε θα πάθουν τίποτα κακό), ούτε θα λυπηθούν (δηλ. για οτιδήποτε παραμέλησαν από τις εγκόσμιες απολαύσεις).» (Σούρα Αλ-Μπάκαρα, 2:112)

Η φράση, «όποιος υποτάσσεται στον Αλλάχ» σημαίνει πως πραγματοποιεί την ουσία του Μονοθεϊσμού λατρεύοντας ειλικρινά τον Αλλάχ μόνο.

Η λέξη «Μούχσιν» σημαίνει πως λατρεύει τον Αλλάχ με ευλάβεια σαν να έβλεπε τον Αλλάχ μπροστά του κατά τη διάρκεια της λατρείας του, ακολουθώντας το νόμο του Αλλάχ και την καθοδήγηση (Σούννα) του Αγγελιαφόρου του Αλλάχ r.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, ωστόσο, πως η ακολουθία της καθοδήγησης του Προφήτη σχετίζεται μόνο με αγνές πράξεις λατρείας, όπως η προσευχή, η νηστεία και η μνημόνευση του Αλλάχ• δεν σχετίζεται με εκείνες τις πράξεις που υπάγονται στη γενικότερη σημασία της λατρείας (ιμπάντα), δηλαδή αυτές τις πράξεις και πρακτικές που κάνει κανείς με καλή πρόθεση προκειμένου να λάβει αμοιβή από τον Αλλάχ, όπως η εκγύμναση με στόχο την ενδυνάμωση για τη λατρεία του Αλλάχ και η ενασχόληση με το εμπόριο προκειμένου να υποστηρίξει κανείς την οικογένειά του. Η εμπλοκή σε τέτοιες πράξεις δεν απαιτεί την ακολουθία της καθοδήγησης του Προφήτη r αλλά απαιτεί το να μην παραβιάσουν τις διδασκαλίες του r ούτε να διαπράξουν κάποια απαγορευμένη πράξη.