Κανένας Μεσολαβητής Μεταξύ Θεού και Ανθρώπου

Κανένας Μεσολαβητής Μεταξύ Θεού και Ανθρώπου

Κανένας Μεσολαβητής Μεταξύ Θεού και Ανθρώπου

Πολλές θρησκείες έχουν δώσει ορισμένα θρησκευτικά προνόμια σε μερικά άτομα και έχουν κάνει τη θρησκεία, τη λατρεία και την πίστη των ανθρώπων να εξαρτώνται από την έγκριση αυτών των ατόμων. Με άλλα λόγια, έχουν ορίσει μεσολαβητές μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων και ισχυρίζονται ψευδώς πως μπορούν να συγχωρήσουν τις αμαρτίες των ανθρώπων και ακόμη και να έχουν γνώση του αοράτου!

Συνεπώς, το Ισλάμ ήρθε για να τιμήσει και να εξυψώσει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και να διαψεύσει την ψευδή ιδέα ότι η λατρεία, η μετάνοια ή η σωτηρία του ανθρώπου στηρίζεται στην έγκριση ορισμένων ανθρώπων, ανεξαρτήτως το πόσο αφοσιωμένοι και ενάρετοι μπορεί να είναι αυτοί.

Στο Ισλάμ, ένας Μουσουλμάνος λατρεύει άμεσα τον Αλλάχ, χωρίς κανένα μεσολαβητή ανάμεσα σε αυτόν και τον Κύριό του• γιατί ο Αλλάχ είναι κοντά στους δούλους Του• μπορεί να ακούσει τις προσευχές τους και να απαντήσει σ’ αυτούς και να δει τη λατρεία τους και να τους ανταμείψει για την τέλεσή της. Κανένας στο Ισλάμ δεν ισχυρίζεται πως μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες και να προσφέρει «συγχωροχάρτια». Αν κάποιος διαπράξει μία αμαρτία και ζητήσει ειλικρινά την συγχώρεση του Αλλάχ, ο Αλλάχ σίγουρα θα συγχωρήσει την αμαρτία του. Κανείς δεν διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις, ούτε μπορεί να επηρεάσει το σύμπαν με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί η δύναμη των αποφάσεων εναπόκειται στον Αλλάχ και μόνο.

Το Ισλάμ, έχει επίσης, απελευθερώσει τον ανθρώπινο νου και διατάζει τους Μουσουλμάνους, όταν προκύπτουν διαφωνίες, να προσφεύγουν στο Κοράνιο και στις αυθεντικές ρήσεις και πράξεις (Σούννα) του Προφήτη r .γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει μετά τον Αλλάχ για θρησκευτικά ζητήματα εκτός από τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ, αυτόν που έλαβε τις αποκαλύψεις του Αλλάχ, ο οποίος δεν μιλά με δική του επιθυμία, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Ούτε μιλά από (δική του) επιθυμία. Στ’ αλήθεια δεν είναι παρά μια Αποκάλυψη που (του) έχει εμπνευστεί.» (Σούρα Αν-Νατζμ, 53:3-4)

Πόσο σπουδαία είναι αυτή η θρησκεία! Βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την έμφυτη φύση του ανθρώπου την οποία ο Αλλάχ δημιούργησε, κάνοντας τον αφέντη του εαυτού του και τον απελευθερώνει από τη λατρεία των ψευδών θεών και από την υποταγή σε άλλον εκτός του Αλλάχ.