Κυνήγι Σύμφωνα με τον Ισλαμικό Νόμο

Κυνήγι Σύμφωνα με τον Ισλαμικό Νόμο

Οι Μουσουλμάνοι επιτρέπεται να κυνηγήσουν νόμιμα ζώα και πουλιά τα οποία δεν μπορούν να πιαστούν εύκολα και να σφαγιαστούν, συμπεριλαμβανομένων των μη σαρκοφάγων ζώων, όπως τα ελάφια και τα άγρια κουνέλια.

Ένας αριθμός προϋποθέσεων πρέπει να πληρείται για το κυνήγι των άγριων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  1. Ο κυνηγός πρέπει να είναι Μουσουλμάνος ή μέλος του λαού της Βίβλου και να είναι πνευματικά υγιής και να σκοπεύει να πραγματοποιήσει αυτήν την πράξη για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ως εκ τούτου, το θήραμα που κυνηγιέται από κάποιον ειδωλολάτρη ή παράφρονα δεν είναι νόμιμο (Xαλάλ).
  2. Το θήραμα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των ζώων που δεν μπορούν εύκολα να σφαγιαστούν, καθώς τείνουν να τρέχουν μακριά από τους ανθρώπους. Εάν, ωστόσο, μπορούν να σφαγιαστούν, όπως τα πρόβατα και τα κοτόπουλα, τότε, δεν είναι επιτρεπτό να κυνηγηθούν.
  3. Το όπλο για το κυνήγι πρέπει να σκοτώνει λόγω της αιχμηρότητάς του, όπως ένα βέλος ή μια σφαίρα. Το κρέας από ζώα που θανατώνονται από οτιδήποτε άλλο, λόγω του βάρους του, όπως έναν βράχο, δεν είναι νόμιμα για κατανάλωση, εκτός αν κάποιος καταφέρει να σφάξει το θήραμα πριν να πεθάνει.
  4. Το Όνομα του Αλλάχ πρέπει να προφέρεται πριν το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκροτήσει ή το βέλος να φύγει από το τόξο.
  5. Αν το θήραμα είναι ακόμα ζωντανό, πρέπει να σφαγιαστεί απευθείας.
  6. Το κυνήγι επιτρέπεται στο Ισλάμ μόνο όταν είναι απαραίτητο για φαγητό. Το να παίρνουμε τη ζωή ενός ζώου για παιχνίδι, χωρίς να έχουμε πρόθεση να φάμε από αυτό, απαγορεύεται.