Ναρκωτικά

Ναρκωτικά

Η λήψη ναρκωτικών, είτε τα ναρκωτικά αυτά έχουν βάση φυτά είτε κατασκευάζονται, και είτε λαμβάνονται με την εισπνοή, είτε με την κατάποση, είτε με ένεση, θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες στο Ισλάμ, γιατί ενώ χρησιμεύουν ως τοξικές ουσίες καταστρέφουν το νευρικό σύστημα και ταλαιπωρούν αυτούς που τα λαμβάνουν με διάφορες ψυχολογικές και νευρολογικές διαταραχές και οδηγούν ακόμη και στο θάνατό τους. Ο Αλλάχ, ο Παντελεήμονας, λέει στο Κοράνι, «Και μην σκοτώνετε (ή να καταστρέφετε) τους εαυτούς σας. Γιατί, στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι για σας Πολυεύσπλαχνος.» (Σούρατ Αν-Νισά’, 4:29)