Οι Απώτεροι Στόχοι της Ζακά

Η Ζακά αποτελεί ένα μικρό ποσό που το όρισε ο Αλλάχ ότι πρέπει να πληρωθεί από τους πλούσιους για τους φτωχούς ώστε να ικανοποίησουν τις ανάγκες τους, καθώς και για άλλους σκοπούς.

Οι Απώτεροι Στόχοι της Ζακά

Ο Αλλάχ επέβαλε τη ζακά στους Μουσουλμάνους για έναν αριθμό σπουδαίων λόγων συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  1. Η αγάπη του πλούτου αποτελεί έμφυτη ανθρώπινη τάση και ο άνθρωπος κάνει ό,τι είναι δυνατό για να τον αποκτήσει και να τον κρατήσει. Για το λόγο αυτό το Ισλάμ απαιτεί από αυτόν να πληρώνει ζακά ώστε να εξαγνίσει την καρδιά του από τον εγωισμό και την απληστία, όπως αναφέρει το Κοράνιο: «Πάρε ελεημοσύνη (δηλ. Ζακά) απ’ τον πλούτο τους, ώστε να τους εξαγνίσεις και να τους εξυψώσεις μέσω αυτής.» (Σούρα Ατ-Τάουμπα, 9:103)
  2. Η καταβολή της ζακά τρέφει συναισθήματα στοργής και αρμονίας και ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας. Επειδή οι άνθρωποι έχουν γενικά μια προδιάθεση να συμπαθούν εκείνους που τους κάνουν κάτι καλό, και έτσι τα μέλη της Μουσουλμανικής κοινωνίας έρχονται τόσο κοντά που μοιάζουν με τα τούβλα ενός κτιρίου, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Εγκλήματα όπως η κλοπή και η ληστεία τείνουν να μειώνονται. Η καταβολή της ζακά αποτελεί ζωντανή έκφραση της αληθινής λατρείας και της απόλυτης υποταγής στον Αλλάχ. Όταν οι πλούσιοι πληρώνουν ζακά υπακούν ουσιαστικά
  3. στις εντολές του Αλλάχ, αναγνωρίζοντας πως όλη η ευημερία έρχεται τελικά από τη χάρη και την εύνοια του Αλλάχ. Κάνοντας αυτό, δείχνουν, επίσης, ευγνωμοσύνη σ’ Αυτόν που εναπόθεσε τις ευλογίες Του πάνω τους: «Αν είστε ευγνώμονες, θα σας αυξήσω σίγουρα [σε χάρη].» (Σούρα Ιμπραχίμ, 14:7)
  4. Καταβάλλοντας ζακά πραγματοποιείται η έννοια της κοινωνικής ασφάλειας και της σχετικής ισότητας ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας. Όταν οι πλούσιοι διανέμουν το ετήσιο ποσό της ζακά ανάμεσα στους νόμιμους δικαιούχους, ο πλούτος παύει να συσσωρεύεται σε λίγα χέρια και διατηρείται σε διαρκή κυκλοφορία. Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «έτσι ώστε να μη γίνουν περιουσία που θα κυκλοφορεί (αποκλειστικά) στα χέρια των πλουσίων ανάμεσα σας.» (Σούρα Αλ-Χασρ 59:7)

Η αγάπη για πλούτο αποτελεί έμφυτη ανθρώπινη τάση και το Ισλάμ απαιτεί από τους οπαδούς του να μην έχουν εμμονή με τον πλούτο και να καταβάλουν ζακά προκειμένου να εξαγνίσουν τις καρδιές τους από την εγωιστική απληστία.