Οι Δύο Πρηνές Στάσεις (Σουτζούντ Ασ-Σάχου)

Οι Δύο Πρηνές Στάσεις (Σουτζούντ Ασ-Σάχου)

Αυτές οι πρηνές στάσεις τελούνται συνήθως για την αποζημίωση οποιασδήποτε ανεπάρκειας κατά την προσευχή.

Πότε μπορούν να τελεστούν;

Μπορούν να τελεστούν στις εξής περιπτώσεις:

  1. Αν κάποιος προσθέσει μια επιπλέον πράξη στην προσευχή κατά λάθος, είτε αυτή η πράξη αποτελείται από την ανάληψη μιας επιπλέον όρθιας στάσης, πρηνής στάσης, υπόκλισης ή καθίσματος, τότε πρέπει να τελέσει τις δύο πρηνές στάσεις (Σουτζούντ Ασ-Σάχου) κατά το τέλος της προσευχής.
  2. Αν κατά λάθος παραλείψει κάποιον από τους πυλώνες της προσευχής (αρκάν), πρέπει να προσθέσει τον παραλειπόμενο πυλώνα και έπειτα να τελέσει τις δύο πρηνές στάτες (Σουτζούντ Ασ-Σάχου) κατά το τέλος της προσευχής. Για παράδειγμα αν κάποιος ξέχασε τη δεύτερη πρηνή στάση κατά την πρώτη Ρά‘κα και τη θυμήθηκε κατά την απαγγελία ή κατά την υπόκλιση της δεύτερης Ρά‘κα, θα πρέπει να διακόψει την απαγγελία ή την υπόκλιση και να τελέσει τη δεύτερη πρηνή στάση που την ξέχασε και να συνεχίσει την προσευχή του από εκείνη την πρηνή στάση σαν να βρίσκεται ακόμα στην πρώτη Ράκ‘α θεωρώντας την έγκυρη. Αλλά αν τη θυμηθεί μετά την πρώτη πρηνή στάση κατά τη δεύτερη Ράκ‘α, τότε θα πρέπει να θεωρήσει όλη την πρώτη Ράκ‘α του άκυρη και να συνεχίσει την δεύτερη Ράκ‘α του θεωρώντας την τήν πρώτη Ράκ‘α για αυτόν.
  3. Αν κατά λάθος παραλείψει κάποια υποχρεωτική πράξη (ουατζιμπάτ), όπως το πρώτο τασάχουντ, πρέπει να τελέσει τις δύο πρηνές στάσεις (Σουτζούντ Ασ-Σάχου).
  4. Αν αμφιβάλει σχετικά με τον αριθμό των Ράκ‘α προσευχής που τέλεσε, θα πρέπει να θεωρεί ότι βρίσκεται στον αριθμό των Ράκ‘α που πιστεύει ότι βρίσκεται περισσότερο και στο τέλος της προσευχής να τελεί τις δύο πρηνές στάσεις (Σουτζούντ Ασ-Σάχου) (δηλ. αν δεν είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στην τρίτη ή τέταρτη Ράκ‘α, αλλά θεωρεί περισσότερο ότι βρίσκεται στην τρίτη θα πρέπει να συνεχίσει την προσευχή του σαν να βρίσκεται στην τρίτη και στο τέλος να κάνει Σουτζούντ Ασ-Σάχου.)

Τρόπος Τέλεσης των Δύο Πρηνών στάσεων (Σουτζούντ Ασ-Σάχου): Αυτές μπορούν να τελεστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τις τελεί κανονικά κατά την προσευχή• δηλαδή, τελώντας δύο πρηνές στάσεις και κάθισμα ανάμεσά τους.

Πότε να Τελέσουμε τις Δύο Πρηνές στάσεις (Σουτζούντ Ασ-Σάχου): Μπορούν να τελεστούν:

  • Μετά το τελικό τασάχουντ και πριν την απαγγελία Τασλίμ, τελεί τις δύο πρηνές στάτες (Σουτζούντ Ασ-Σάχου) και έπειτα απαγγέλει το τασλίμ όπως κάνει κανονικά για να καταλήξει την προσευχή.
  • Μετά την απαγγελία του τασλίμ, τελεί τις δύο πρηνές στάσεις (Σουτζούντ Ασ-Σάχου) κι έπειτα απαγγέλει ξανά το τασλίμ.