Ούμρα (το προσκύνημα)

‛Η Ούμρα, το μικρό προσκύνημα (Χατζ είναι το μεγάλο προσκύνημα), αποτελεί πράξη λατρείας που αποτελείται από: το να εισέλθει κανείς στη κατάσταση Ιχράμ, την περιφορά εφτά φορές γύρω από την Κά‘μπα, το περπάτημα εφτά φορές ανάμεσα από τους λόφους Ασ-Σαφά και Αλ-Μάρουα, και ύστερα το ξύρισμα ή το κούρεμα της κεφαλής.

Ο Ισλαμικός κανονισμός αναφορικά με την ‘Ούμρα: Είναι υποχρεωτική για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα μία φορά στη ζωή τους και συνίσταται να τελείται ξανά και ξανά.

Η Ώρα της: Μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του χρόνου αλλά η τέλεσή της κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαντάν έχει μεγαλύτερη αμοιβή, όπως αναφέρει ο Προφήτης (r), «Η τέλεση ‘Ούμρα κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαντάν ισούται με τέλεση Χατζ (προσκυνήματος).» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 1764• Σαχίχ Μόσλεμ: 1256)