Ο Ισλαμικός Κανονισμός Αναφορικά με Αυτούς που Διακόπτουν τη Νηστεία Εσκεμμένα

Ο Ισλαμικός Κανονισμός Αναφορικά με Αυτούς που Διακόπτουν τη Νηστεία Εσκεμμένα

Η διακοπή της νηστείας χωρίς έγκυρη δικαιολογία αποτελεί τεράστια αμαρτία η οποία μαρτυρά ξεκάθαρα την ανυπακοή αυτού που την κάνει προς τον Αλλάχ. Συνεπώς, όσοι διαπράττουν μια τέτοια αμαρτία πρέπει να μετανοήσουν ειλικρινώς στον Αλλάχ καθώς και να αναπληρώσουν για τις μέρες νηστείας που παρέλειψαν. Όσοι εμπλέκονται σε σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ημερών του Ραμαντάν, πρέπει πέρα από τον να εκφράσουν ειλικρινή μετάνοια και να αναπληρώσουν εκείνη τη μέρα, να εξιλεωθούν γι’ αυτό απελευθερώνοντας ένα δούλο, εξού και η σημασία που αποδίδει το Ισλάμ στην απελευθέρωση ανθρώπων από το σκότος της υποδούλωσης. Αν δεν μπορούν να βρουν κάποιον δούλο να απελευθερώσουν, όπως συμβαίνει σήμερα, πρέπει να νηστέψουν για δύο συνεχόμενους μήνες• αν δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτό, πρέπει να ταΐσουν εξήντα φτωχούς ανθρώπους.