Πίστη στην Κυριότητα του Αλλάχ – Οι Έξι Πυλώνες της Πίστης (Ιμά)

Η Σημασία της Πίστης στην Κυριότητα του Αλλάχ

Αυτό σημαίνει να πιστεύουμε πως ο Αλλάχ είναι ο Κύριος, ο Δημιουργός, ο Συντηρητής και ο Πάροχος των πάντων• πως είναι Εκείνος που δίνει ζωή και προκαλεί θάνατο• πως είναι ο Μόνος που μπορεί να ωφελήσει ή να βλάψει• πως όλη η δύναμη των αποφάσεων έγκειται σ’ Αυτόν• πως στα Χέρια Του βρίσκεται όλο το καλό• πως έχει δύναμη υπέρ των πάντων, και πως δεν έχει κανέναν απολύτως εταίρο σ’ αυτό.

Η πίστη στην Κυριότητα του Αλλάχ, λοιπόν, απαιτεί από έναν Μουσουλμάνο να πιστεύει πως:

Ο Αλλάχ είναι ο Μόνος Δημιουργός των πάντων στο σύμπαν, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Ο Αλλάχ είναι ο Δημιουργός των πάντων.» (Σούρα Αζ-Ζούμαρ, 39:62) Η δημιουργικότητα του ανθρώπου περιλαμβάνει διαδικασίες όπως την μετατροπή ενός πράγματος από μια κατάσταση σε μια άλλη, τη συναρμολόγηση ή την ανέγερσή του• δεν περιλαμβάνει την έναρξη δημιουργίας, τη δημιουργία κάποιου πράγματος από το τίποτα ή την επαναφορά του στη ζωή μετά το θάνατο.

Εκείνος είναι ο Μόνος που παρέχει μέσα επιβίωσης στη δημιουργία Του και κανένας άλλος δεν το κάνει, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Και δεν υπάρχει κανένα κινούμενο (ζωντανό) πλάσμα πάνω στη γη, εκτός ο Αλλάχ να έχει ορίσει (και παρέχει) γι’ αυτό τα μέσα επιβίωσής του.» (Σούρα Χουντ, 11:6)

Αυτός είναι ο Αφέντης και Ιδιοκτήτης των πάντων, «Στον Αλλάχ ανήκει όλη η κυριαρχία των ουρανών και της γης και όλων όσων βρίσκονται μέσα τους.» (Σούρα Αλ-Μά’ιντα, 5:120)

Είναι Αυτός που διευθύνει και ρυθμίζει όλα τα ζητήματα στο σύμπαν, «Διευθύνει όλα τα ζητήματα από τον ουρανό ως τη γη.» (Σούρα Ασ-Σάτζντα, 32:5) Η διαχείριση του ανθρώπου για τα εγκόσμια ζητήματά του είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και στηρίζεται σε ό,τι υλικά έχει στη διάθεσή του. Εξάλλου, κάνοντας αυτό, μπορεί είτε να επιτύχει, είτε να βιώσει την αποτυχία. Ωστόσο, η διαχείριση των ζητημάτων του σύμπαντος από τον Αλλάχ είναι περιεκτική και δεσμευτικά επιτυχημένη, καθώς δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση να την ματαιώσει, «Στ’ αλήθεια, η Δημιουργία και η Εντολή ανήκουν σ’ Αυτόν. Δόξα στον Αλλάχ, τον Κύριο όλων των Κόσμων!» (Σούρα Αλ-Α‘ράφ, 7:54)

Οι Άραβες Πολυθεϊστές την Εποχή του Προφήτη r Πίστευαν στην Κυριότητα του Αλλάχ.

Οι Άραβες πολυθεϊστές κατά την εποχή του Προφήτη r επιβεβαίωναν την Κυριότητα του Αλλάχ• πίστευαν πως Εκείνος είναι ο Δημιουργός, ο Κύριος και Διαχειριστής όλων των υποθέσεων, αλλά αυτή η επιβεβαίωση μόνο δεν ήταν αρκετή γι’ αυτούς ώστε να ασπαστούν το Ισλάμ. Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Αν τους ρωτούσες, ‘Ποιος δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη;’, θα έλεγαν, ‘Ο Αλλάχ!’ Πες: Δόξα τον Αλλάχ!’ Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν.»¨(Σούρα Λουκμάν, 31:25)

Πράγματι, η επιβεβαίωση πως ο Αλλάχ είναι ο Κύριος όλων των κόσμων, πως είναι ο Αφέντης και Συντηρητής συνεπάγεται πως όλες οι πράξεις λατρείας πρέπει να απευθύνονται μόνο σε Αυτόν, χωρίς να λαμβάνονται στη λατρεία εταίροι μαζί Του.

Θα ήταν γελοίο να επιβεβαιώνουμε πως ο Αλλάχ είναι ο Δημιουργός των πάντων, ο Διαχειριστής όλων των υποθέσεων και Αυτός που δίνει ζωή και προκαλεί το θάνατο, και έπειτα να απευθύνουμε μια πράξη λατρείας σε κάποιον άλλον εκτός από Αυτόν. Πράγματι, το να γίνει αυτό αποτελεί τεράστιο λάθος και την χειρότερη από όλες τις αμαρτίες, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Όταν ο Λουκμάν είπε στο γιο του, συμβουλεύοντάς τον, ‘Γιε μου, μην αποδίδεις κανέναν εταίρο στη λατρεία Του Αλλάχ. Πράγματι η απόδοση εταίρων στην λατρεία Του αποτελεί τεράστιο σφάλμα και αδικία.’» (Σούρα Λουκμάν, 31:13).

Όταν ο Προφήτης r ερωτήθηκε για τη μεγαλύτερη αμαρτία ενώπιον του Αλλάχ, απάντησε, «Να θέσεις έναν αντίπαλο στον Αλλάχ στην λατρεία, παρόλο που Αυτός σε δημιούργησε.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 4207, Σαχίχ Μόσλεμ: 86)

Η Πίστη στην Κυριότητα του Αλλάχ Γαληνεύει την Καρδιά

Όταν κάποιος αναγνωρίζει πως καμία από τις δημιουργίες του Αλλάχ δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις Του, καθώς Αυτός είναι ο Δημιουργός και Βασιλιάς όλης της ανθρωπότητας, ο Οποίος ορίζει ό,τι θεωρεί σοφό για εκείνη, ο Οποίος είναι ο Μόνος Δημιουργός, Συντηρητής και Διαχειριστής όλων των υποθέσεων, χωρίς την απόφαση του Οποίου τίποτα, ακόμη και μικρό σαν έναν άτομο, δεν μετακινείται, ούτε εγκαθίσταται, η καρδιά του προσκολλάται στον Παντοδύναμο Αλλάχ, ζητώντας κανέναν εκτός Αυτού, βασισμένη σ’ Αυτόν για όλα τα εγκόσμια ζητήματα και αντιμετωπίζοντας όλα τα σκαμπανεβάσματα της ζωής ήρεμα και με αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και σταθερότητα. Αμέσως μόλις έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε έναν επίγειο στόχο και έχουμε προσευχηθεί στον Αλλάχ για βοήθεια, έχουμε κάνει ουσιαστικά το καθήκον μας. Με τον τρόπο αυτό, γινόμαστε ικανοποιημένοι, καθώς δεν επιθυμούμε ό,τι μπορεί να έχουν οι άλλοι, γνωρίζοντας πλήρως πως όλη η δύναμη των αποφάσεων βρίσκεται στον Αλλάχ, ο Οποίος δημιουργεί ό,τι επιθυμεί και επιλέγει για την ανθρωπότητα ό,τι είναι καλύτερο γι’ αυτήν.