Πίστη στους Αγγελιαφόρους – Οι Έξι Πυλώνες της Πίστης (Ιμά)

Η Ανάγκη των Ανθρώπων για ένα Θεϊκό Μήνυμα

 

Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα Θεϊκό Μήνυμα να τους δείξει τους νόμους του Αλλάχ και να τους καθοδηγήσει στον σωστό δρόμο. Πράγματι, ένα Θεϊκό Μήνυμα αποτελεί το πνεύμα, το φως και την ίδια τη ζωή αυτού του κόσμου, χωρίς την οποία ο κόσμος θα ήταν σίγουρα άψυχος και ο άνθρωπος θα βυθιζόταν στα σκοτάδια της άγνοιας και της παραπλάνησης.

Για το λόγο αυτό, ο Παντοδύναμος Αλλάχ καλεί το μήνυμά Του ‘πνεύμα’, καθώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς πνεύμα, όπως λέει το Κοράνιο, «Και έτσι (όπως αποκαλύψαμε στους προφήτες πριν από σένα, ω, Μωχάμμαντ) Αποκαλύψαμε, συνεπώς, σε σένα ένα Πνεύμα (Αποκάλυψη) από τις Εντολές Μας. Δεν γνώριζες πριν αυτό ούτε τα προηγούμενα Θεϊκά Βιβλία, ούτε την πίστη, αλλά το Κάναμε (το Κοράνιο) ένα φως, μέσω του οποίου Καθοδηγούμε οποιονδήποτε Επιθυμούμε από τους δούλους Μας. Πράγματι, (ω, Μωχάμμαντ) εσύ καθοδηγείς (τους άλλους, με το Θέλημα του Αλλάχ) στον Ίσιο Δρόμο.» (Σούρα Ασ-Σούρα, 42:52)

Ακόμη και αν η λογική μπορεί γενικά να διακρίνει ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, δεν μπορεί να κατανοήσει τις λεπτομέρειες μιας τέτοιας διάκρισης, ούτε να εκτελέσει τις πράξεις λατρείας με το σωστό τρόπο χωρίς τις επιταγές της αποκάλυψης και του Θείου Μηνύματος.

Συνεπώς, η επιτυχία και η ευτυχία μπορούν να επιτευχθούν μόνο ακολουθώντας την καθοδήγηση των αγγελιαφόρων του Αλλάχ. Ομοίως, καμία ακριβής γραμμή διαχωρισμού δεν μπορεί να τραβηχτεί ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, χωρίς να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Συνεπώς, όποιος απορρίπτει το Θείο Μήνυμα θα βιώσει σίγουρα μια δυστυχισμένη και καταραμένη ζωή ανάλογα με το βαθμό απόρριψης αυτού.

Αποτελεί έναν από τους Πυλώνες της Πίστης

Η πίστη στους αγγελιαφόρους του Αλλάχ αποτελεί έναν από τους έξι πυλώνες του ιμάν (πίστης), όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Ο Αγγελιαφόρος πίστεψε σ’ ότι τού έχει σταλεί από τον Κύριό του, και (το ίδιο και) οι πιστοί. Όλοι πίστεψαν στον Αλλάχ, στους Αγγέλους Του, στα Βιβλία Του και στους Αγγελιαφόρους Του.» (Σούρα Αλ-Μπάκαρα, 2:285)

Αυτό το εδάφιο καθιστά ιδιαίτερα σαφές πως πρέπει να πιστεύουμε σε όλους τους αγγελιαφόρους του Αλλάχ χωρίς να κάνουμε διάκριση μεταξύ τους. Δεν πρέπει, συνεπώς, να πιστεύουμε σε ορισμένους από αυτούς και να απορρίπτουμε κάποιους άλλους, όπως έκαναν οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί.

Ορίζοντας το ιμάν (πίστη), ο Προφήτης είπε, «Είναι το να πιστεύεις στον Αλλάχ, στους αγγέλους Του, στα βιβλία Του, στους αγγελιαφόρους Του, στην Έσχατη Ημέρα και το να πιστεύεις στο Θείο Πεπρωμένο, στις καλές και στις κακές συνέπειες αυτού.» (Σαχίχ Μόσλεμ:8)

Η Σημασία της Πίστης στους Αγγελιαφόρους

Αυτό σημαίνει σταθερή πίστη ότι ο Αλλάχ έστειλε αγγελιαφόρους σε κάθε έθνος, καλώντας τα μέλη τους να λατρεύουν μόνο τον Αλλάχ χωρίς να Του αποδίδουν εταίρους στη λατρεία, ότι όλοι οι αγγελιαφόροι του Αλλάχ ήταν ειλικρινείς, ενάρετοι, αξιόπιστοι και ορθά καθοδηγημένοι δούλοι που μοχθούσαν σκληρά να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στον Ίσιο Δρόμο και διέδωσαν πλήρως το Μήνυμα του Αλλάχ σ’ αυτούς, χωρίς να αποκρύψουν, να παραλείψουν ή να προσθέσουν κάτι σε αυτό. Το Κοράνιο λέει, «Λοιπόν, επιβαρύνονται οι Αγγελιαφόροι με τίποτα πέρα από το να διαδώσουν ξεκάθαρα το Μήνυμα;» (Σούρα Αν-Ναχλ, 16:35)

Τι Περιλαμβάνει η Πίστη στους Αγγελιαφόρους;

 1. Πίστη ότι το Μήνυμά τους ήταν στ’ αλήθεια από τον Αλλάχ και πως ο Αλλάχ τους έστειλε με το ίδιο Μήνυμα, δηλαδή, να λατρεύουν μόνο τον Αλλάχ χωρίς να Του αποδίδουν κανένα εταίρο στη λατρεία και να αποφεύγουν ψευδείς θεούς, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Πράγματι, έχουμε στείλει σε κάθε έθνος έναν Απόστολο, (με την εντολή): Να λατρεύετε τον Αλλάχ (και Μόνο) και να αποφεύγετε το Ατ-Ταγούτ (όλες τις ψεύτικες θεότητες).» (Σούρα Αν-Ναχλ, 16:36)

Οι νόμοι που στάλθηκαν με κάθε προφήτη μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους όσο αφορά το τι είναι επιτρεπτό και τι δεν είναι, σύμφωνα με την κατάσταση κάθε έθνους, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Για κάθε έθνος από σας, Ορίσαμε ένα Νόμο (Σαρί‘α) και έναν ξεκάθαρο τρόπο.» (Σούρα Αλ-Μά’ιντα, 5:48)

 1. Πίστη σε όλους τους προφήτες και τους αγγελιαφόρους. Πιστεύουμε στους προφήτες εκείνους τους οποίους ο Αλλάχ ονόμασε, όπως τον Νώε, τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Ιησού και το Μωχάμμαντ, είθε η ειρήνη και η ευλογία του Αλλάχ να είναι σε όλους τους. Όσο για εκείνους τους οποίους δεν έχει ονομάσει, πιστεύουμε σε όλους τους γενικά. Όσοι δεν πιστεύουν στο μήνυμα ενός μόνο προφήτη, θεωρείται ότι έχουν απιστήσει σε όλους τους.
 1. Πίστη στις αυθεντικές αναφορές των προφητών και στα θαύματα τους που αναφέρθηκαν στο Κοράνιο ή στις παραδόσεις του Προφήτη, όπως η ιστορία του διαχωρισμού της Ερυθράς Θάλασσας από τον Αλλάχ για το Μωυσή.
 1. Ενέργεια σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου που αποκαλύφθηκε στον Προφήτη μας Μωχάμμαντ r, ο οποίος είναι ο τελευταίος και ο καλύτερος όλων των προφητών.

Ορισμένα Χαρακτηριστικά των Αγγελιαφόρων

 1. Είναι άνθρωποι, και η μοναδική διαφορά ανάμεσα σε εμάς και αυτούς είναι πως ο Αλλάχ τους έχει επιλέξει να λάβουν την αποκάλυψή Του και να διαδώσουν το Θεϊκό Του Μήνυμα, όπως λέει το Κοράνιο, «Και δεν στείλαμε πριν από σένα (Ω, Μωχάμμαντ) παρά άνδρες στους οποίους αποκαλύψαμε (το Μήνυμα).» (Σούρα Αλ-Ανμπιγιά’, 21:7)

Συνεπώς, δεν έχουν καμία απολύτως θεϊκή ιδιότητα. Είναι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι απέκτησαν άψογη σωματική εμφάνιση και απόλαυσαν άριστα ηθικά γνωρίσματα. Είναι, επίσης, οι πιο έντιμοι των ανθρώπων στην οικογένεια και απόλαυσαν ορθή κρίση και σαφή, πειστικό λόγο, ο οποίος τους επέτρεψε να αναλάβουν την ευθύνη της διάδοση του Θείου Μηνύματος και να αναλάβουν το βάρος της προφητικής ιδιότητας.

Ο Παντοδύναμος Αλλάχ έχει επιλέξει τους αγγελιαφόρους από τους ανθρώπους, και όχι από τους αγγέλους για παράδειγμα, ώστε να θέσουν ένα καλό παράδειγμα γι’ αυτούς, και ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ακολουθήσουν τα βήματά τους, πράγμα που είναι εφικτό.

 1. Ο Αλλάχ τους επέλεξε ανάμεσα στους ανθρώπους ώστε να διαδώσουν το Θείο Μήνυμα στους ανθρώπους, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Πράγματι, είμαι απλώς ένας άνθρωπος σαν κι εσάς. Έχει αποκαλυφθεί σε μένα ότι ο Θεός σας είναι Ένας Θεός. Έτσι, όποιος ελπίζει στη Συνάντηση με τον Κύριό του, ας πράττει ενάρετα και ας μην αποδίδει κανέναν ως εταίρο στη λατρεία του Κυρίου του.» (Σούρα Αλ-Καφχ, 18:110)

Είναι, συνεπώς, ξεκάθαρο πως η προφητική ιδιότητα δεν μπορεί να αποκτηθεί ως αποτέλεσμα πνευματικής αγνότητας, ευφυΐας ή διανοητικής λογικής, καθώς η αποστολή αυτή μπορεί μόνο να καθοριστεί από τη Θεία Βούληση, και ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα ποιον να ορίσει ως αγγελιαφόρο Του, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Ο Αλλάχ ξέρει καλύτερα πού να τοποθετήσει (δώσει) το Μήνυμά Του.» (Σούρα Αλ-Αν‘άμ, 6:124)

 1. Είναι αλάνθαστοι με την έννοια ότι δεν κάνουν λάθη όταν διαδίδουν το μήνυμα του Αλλάχ στους ανθρώπους τους και όταν εκτελούν όσα ο Αλλάχ τους έχει αποκαλύψει.
 2. Ειλικρίνεια: Είναι ειλικρινείς στα λόγια και τις πράξεις τους, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Αυτό είναι που υποσχέθηκε ο Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμων), και οι αγγελιαφόροι είπαν την αλήθεια.» (Σούρα Για Σιν, 36:52)
 3. Υπομονή και Επιμονή: Καλούσαν στην θρησκεία του Αλλάχ, μεταφέροντας χαρμόσυνες ειδήσεις και δίνοντας προειδοποιήσεις, και υπόκειντο σε διάφορες μορφές βλάβης και δυσχερειών, αλλά υπέμεναν με υπομονή όλα αυτά ώστε να κάνουν το λόγο του Αλλάχ να είναι ο ανώτερος από οποιονδήποτε άλλο λόγο, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Έτσι, να είσαι σταθερός, όπως ήταν και οι Αγγελιαφόροι που κατείχαν ισχυρή βούληση.» (Σούρα Αλ-Αχκάφ, 46:35)

Τα Σημεία και τα Θαύματα των Αγγελιαφόρων

Ο Αλλάχ υποστήριξε τους αγγελιαφόρους Του με έναν αριθμό σημείων και θαυμάτων που δεν βρίσκουνται στην ικανότητα των άλλων ανθρώπων ώστε να αποδείξει την ειλικρίνεια τους και την προφητική τους ιδιότητα.

Το θαύμα, αποτελεί ένα θαυμαστό γεγονός στον φυσικό κόσμο που ξεπερνά όλες τις γνωστές ανθρώπινες ή φυσικές δυνάμεις. Τελείται από τους προφήτες, με εντολή του Αλλάχ, εξαιτίας της πειστικής αξίας του να τους επιβεβαιώσει ως αληθινούς αγγελιαφόρους του Αλλάχ.

Ακολουθούν παραδείγματα θαυμάτων:

 • Το ραβδί του Μωυσή r μετατράπηκε σε φίδι.
 • Η ενημέρωση των ανθρώπων από τον Ιησού r για το τι έφαγαν και αποθήκευσαν στα σπίτια τους.
 • Η διαίρεση της σελήνης από τον Προφήτη Μωχάμμαντ r.