Πίστη στο Μωχάμμαντ r ως Προφήτη και Αγγελιαφόρο

Πίστη στο Μωχάμμαντ r ως Προφήτη και Αγγελιαφόρο

 • Πιστεύουμε πως ο Μωχάμμαντ r ήταν ο δούλος του Αλλάχ και ο αγγελιαφόρος Του, πως είναι ο καλύτερος από όλη την ανθρωπότητα χωρίς καμία εξαίρεση, ο τελευταίος των προφητών και έτσι δεν θα υπάρξει προφήτης μετά από αυτόν. Παρέδωσε πλήρως το Θείο Μήνυμα που ανατέθηκε σ’ αυτόν, εκπλήρωσε τα προφητικά του καθήκοντα, συμβούλεψε με ειλικρίνεια τη Μουσουλμανική κοινότητα, και πάλεψε σκληρά στο δρόμο του Αλλάχ κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούσε.
 • Πιστεύουμε σε ό,τι είπε, υπακούμε στις εντολές του και αποφεύγουμε τις πράξεις που απαγόρευσε και αυτές για τις οποίες μας προειδοποίησε. Πρέπει να λατρεύουμε τον Αλλάχ σύμφωνα με την καθοδήγησή του (Σούννα) και να παίρνουμε αυτόν και κανέναν άλλο ως παράδειγμά μας. Το Κοράνιο λέει, «Στ’ αλήθεια, έχετε στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ ένα καλό παράδειγμα για να ακολουθείτε, για όποιον επιθυμεί (τη συνάντηση με) τον Αλλάχ και τη Μέλλουσα Ζωή και μνημονεύει τον Αλλάχ πολύ.» (Σούρα Αλ-Αχζάμπ, 33:21)
 • Πρέπει να δείχνουμε περισσότερη αγάπη για τον Προφήτη r από ό,τι στους γονείς μας, στα παιδιά μας και ουσιαστικά σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Προφήτης r είπε: «Κανείς από σας δεν θα είναι αληθινός πιστός μέχρι να με αγαπήσει περισσότερο από τους γονείς του, τα παιδιά του και όλη την ανθρωπότητα.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι: 15 και Σαχίχ Μόσλεμ: 44). Ωστόσο, η αληθινή αγάπη για τον Προφήτη r μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ακολουθία της Σούννα του. Πράγματι, η αληθινή ευτυχία και η απόλυτη καθοδήγηση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υπακοή σε αυτόν, όπως λέει το Κοράνιο, «Αν τον υπακούτε, θα καθοδηγηθείτε. Ο Αγγελιαφόρος είναι υπεύθυνος μόνο για την ξεκάθαρη παράδοση του μηνύματος.» (Σούρα Αν-Νουρ, 24:54)
 • Πρέπει να δεχόμαστε όλα όσα μας έφερε από τον Παντοδύναμο Αλλάχ, να τηρούμε τη Σούννα του, να διατηρούμε την καθοδήγησή του σε υψηλή εκτίμηση, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Όχι! Μα τον Κύριό σου (Ω, Μωχάμμαντ), δεν θα πιστέψουν πραγματικά, μέχρι να επιδιώκουν την κρίση σου σε όλες τις διαφωνίες μεταξύ τους, και να μην βρούν μέσα τους καμία δυσαρέσκεια σ’ ό,τι έκρινες και να το αποδεχτούν με απόλυτη υποταγή.» (Σούρα Αν-Νισά’, 4:65)
 • Πρέπει να αποφεύγουμε την ανυπακοή στις εντολές του, καθώς κάνοντας αυτό είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε δοκιμασίες, παραπλάνηση και μια αυστηρή τιμωρία στη μέλλουσα ζωή, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Και ας προσέχουν εκείνοι που αντιτίθενται στην εντολή του (Προφήτη), ίσως να πέσει πάνω τους μια δοκιμασία ή μια επώδυνη τιμωρία » (Σούρα Αν-Νουρ, 24:63)

Χαρακτηριστικά του Μηνύματος του Προφήτη Μωχάμμαντ r

Το μήνυμα του Προφήτη Μωχάμμαντ r έχει έναν αριθμό χαρακτηριστικών που το διακρίνουν από τα προηγούμενα Θεία Μηνύματα. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ήταν το τελικό Θείο Μήνυμα, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Ο Μωχάμμαντ δεν είναι ο πατέρας κανενός απ’ τους άνδρες σας, αλλά (είναι) ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ, και ο τελευταίος των προφητών.» (Σούρα Αλ-Αχζάμπ, 33:40)
 • Κατάργησε όλα τα προηγούμενα μηνύματα και νόμους, και συνεπώς καμία θρησκεία δεν θα γίνει αποδεκτή από τον Αλλάχ μετά την αποστολή του Μωχάμμαντ r, εκτός του Ισλάμ. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο ακολουθώντας την καθοδήγηση του

Προφήτη Μωχάμμαντ r. Ομοίως, κανείς δεν θα εισαχθεί στον Παράδεισο χωρίς να ακολουθεί τα βήματά του, καθώς είναι ο πιο τιμημένος από όλους τους αγγελιαφόρους του Αλλάχ, η κοινότητά του (ούμμα) είναι η καλύτερη κοινότητα που έχει αναπτυχθεί ποτέ για το καλό της ανθρωπότητας και ο νόμος του είναι ο πιο περιεκτικός από όλους τους θείους νόμους. Το Κοράνιο λέει, «Και όποιος αναζητά, εκτός του Ισλάμ, άλλη θρησκεία, αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από εκείνον, και στη Μέλλουσα Ζωή θα είναι από τους ηττημένους.» (Σούρα Ααλ-‘Ιμράν, 3:85) Ο Προφήτης, r είπε επίσης, «Μα Αυτός στα Χέρια του Οποίου βρίσκεται η ψυχή του Μωχάμμαντ, οποιοσδήποτε Εβραίος ή Χριστιανός, ακούει για την Αποστολή μου και πεθαίνει χωρίς να πιστεύει σε αυτό με το οποίο στάλθηκα, θα είναι ανάμεσα στους κατοίκους της Κολάσεως.» (Σαχίχ Μόσλεμ:153, Μούσναντ Άχμαντ: 8609)

 • Απευθύνεται και στα τζινν και στην ανθρωπότητα.

Αναφερόμενο στις δηλώσεις ορισμένων από τα τζινν που ασπάστηκαν το Ισλάμ, το Κοράνιο αναφέρει, «Ω, λαέ μας! Ανταποκριθείτε (με υπακοή) σε αυτόν (τον Προφήτη Μωχάμμαντ) που σας καλεί στον Αλλάχ.» (Σούρα Αλ-Αχκάφ, 46:31). Απευθυνόμενο στον Μωχάμμαντ r, το Κοράνιο λέει επίσης: «Και δεν σ’ έχουμε στείλει [ω, Μωχάμμαντ] παρά για όλους τους ανθρώπους ως αγγελιαφόρο χαρούμενων ειδήσεων (του Παραδείσου) και προειδοποιητή (κατά της φωτιάς της Κόλασης).» (Σούρα Σάμπα’, 34:28) Αναφορικά με αυτό, ο Προφήτης είπε, «Ευνοήθηκα υπέρ των άλλων προφητών με έξι τρόπους: μου δόθηκε το δώρο της συνοπτικής αλλά πλήρους ομιλίας• υποστηρίχθηκα με φόβο (τον οποίο ρίχνει ο Αλλάχ στις καρδιές των εχθρών μου)• η λεία πολέμου έχει γίνει επιτρεπτή σε μένα• ολόκληρη η γη έχει γίνει μέρος εξαγνισμού και λατρείας για μένα• στάλθηκα σε όλη την ανθρωπότητα, και η γραμμή των Προφητών τελειώνει με μένα.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι:2815, Σαχίχ Μόσλεμ:523).

Οφέλη της Πίστης στους Αγγελιαφόρους του Αλλάχ

Η πίστη στους αγγελιαφόρους του Αλλάχ έχει έναν αριθμό οφελών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Συναίσθηση του Ελέους και της φροντίδας του Αλλάχ για τους δούλους Του, στέλνοντας αγγελιαφόρους σε αυτούς για να τους καθοδηγήσουν στον Ίσιο Δρόμο και να τους δείξουν πώς να λατρεύουν τον Αλλάχ. Επειδή ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Απευθυνόμενος στον Προφήτη Μωχάμμαντ r, ο Αλλάχ λέει, «Δεν σε στείλαμε (Ω, Μωχάμμαντ), παρά ως έλεος για όλα τα πλάσματα [του κόσμου].» (Σούρα Αλ-Ανμπιγιά’, 21:107)

 2. Επίδειξη ευγνωμοσύνης στον Αλλάχ για την τεράστια αυτή ευλογία..

 3. Επίδειξη αγάπης για τους αγγελιαφόρους του Αλλάχ, έχοντάς τους σε υψηλή εκτίμηση και εξυμνώντας τους επαρκώς για την παράδοση του μηνύματος του Αλλάχ στους δούλους Του και για την χορήγηση καλών συμβουλών.

 4. Ακολουθία της καθοδήγησης που περιέχεται στο μήνυμα το οποίο έφεραν οι αγγελιαφόροι από τον Αλλάχ, δηλαδή, λατρεία του Αλλάχ μόνο χωρίς την απόδοση εταίρων σε Αυτόν στην λατρεία και τήρηση των επιταγών αυτού του μηνύματος. Αυτό θα επιφέρει ευτυχία για τους πιστούς, τόσο σε αυτήν τη ζωή, όσο και στη ζωή που θα έρθει. Το Κοράνιο λέει, «Όποιος ακολουθήσει την καθοδήγησή Μου ούτε θα παραστρατήσει (σ’ αυτόν τον κόσμο), ούτε θα υποφέρει (στη Μέλλουσα Ζωή). Μα όποιος στρέφεται μακριά από την εξύμνησή Μου, στ’ αλήθεια, γι’ αυτόν θα υπάρχει μια άθλια ζωή.» (Σούρα Τα-Χα, 20:123-124).

Το τζαμί Αλ-Άκσα, το οποίο βρίσκεται στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, βρίσκεται στις καρδιές των Μουσουλμάνων σε υψηλή θέση. Αποτελεί το δεύτερο τζαμί που χτίστηκε στη γη μετά το Ιερό Τζαμί στη Μέκκα. Πράγματι, ο Προφήτης Μωχάμμαντ ﷺ, καθώς και άλλοι προφήτες, προσευχήθηκαν μέσα σ’ αυτό.