Πράξεις που Ακυρώνουν την Προσευχή

Πράξεις που Ακυρώνουν την Προσευχή

Θεωρείται ανεπιθύμητη πράξη το να παίζει κανείς με τα χέρια ή το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια της προσευχής.

  1. Αν κάποιος από τους πυλώνες (αρκάν) της ή τις προϋποθέσεις (σουρούτ) της σκόπιμα παραλείπονται παρά τη δυνατότητα κάποιου να τους/τις τελέσει, ή τους/τις ξεχάσει.
  2. Αν κάποια από τις υποχρεωτικές της πράξεις (ουατζίμπατ) παραλείπεται σκοπίμως.
  3. Σκόπιμη ομιλία κατά τη διάρκεια της προσευχής.
  4. Δυνατά γέλια κατά τη διάρκεια της προσευχής.
  5. Περιττές, συνεχείς κινήσεις.