Πώς να Ασπαστείς το Ισλάμ

Πώς να Ασπαστείς το Ισλάμ

Για να εισέλθει στο Ισλάμ, το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να προφέρει τη μαρτυρία της πίστης (Σαχάντα) με ειλικρινή πίστη, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της. Η Σαχάντα είναι ο πρώτος και πιο σημαντικός από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ και αποτελείται από δύο μέρη:

  1. Ασχάντου αλ-λά ιλάχα ίλλα Αλλάχ: Αυτό σημαίνει: Μαρτυρώ πως δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ• λατρεύω Αυτόν μόνο χωρίς να αποδίδω εταίρους σ’ Αυτόν στη λατρεία.
  2. Ουά ασχάντου αν-νά Μωχάμμανταν ρασσούλου Αλλάχ: Αυτό σημαίνει: Μαρτυρώ πως ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ, τον οποίο ο Αλλάχ έχει στείλει σε όλη την ανθρωπότητα• θα υπακούσω τις εντολές του και θα αποφύγω ό,τι έχει απαγορεύσει και θα λατρεύω τον Αλλάχ σύμφωνα με το Νόμο Του και τις διδασκαλίες του Αγγελιαφόρου (r). (Βλ. σελ. 42-50)

Πραγματοποίηση Λουτρού (Ιγτισάλ)

Η ίδια στιγμή που ένα άτομο ασπάζεται το Ισλάμ είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη στιγμή στη ζωή του, καθώς σημαίνει την πραγματική γέννησή του, μέσω της οποίας έχει έρθει να καταλάβει την πραγματική αιτία πίσω από την ύπαρξή του σε αυτή τη ζωή. Τώρα που έχει εισέλθει στο Ισλάμ, συνιστάται να κάνει ένα μπάνιο (Γουσλ), πλένοντας ολόκληρο το σώμα του με νερό. Ακριβώς όπως έχει καθαρίσει την ψυχή του από τέτοια πράγματα, όπως την απόδοση εταίρων στον Αλλάχ στη λατρεία (σιρκ) και τη διάπραξη αμαρτιών, συνιστάται να καθαρίσει το σώμα του με το μπάνιο..

Όταν ένας από τους Άραβες προύχοντες ασπάστηκε το Ισλάμ, ο Προφήτης (r) τον διέταξε να κάνει μπάνιο. (Αλ-Μπαϊχακέι: 837)