Συνίσταται να αλλάξει κανείς το όνομά του μετά τον ασπασμό του Ισλάμ;

Συνίσταται να αλλάξει κανείς το όνομά του μετά τον ασπασμό του Ισλάμ;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι ένας νέος Μουσουλμάνος μπορεί να διατηρήσει το όνομά του και δεν πρέπει να το αλλάξει καθόλου. Στην πραγματικότητα, η αλλαγή των ονομάτων δεν ήταν γνωστή στους συντρόφους του Προφήτη (r), (είθε ο Αλλάχ να είναι ευχαριστημένος μαζί τους). Πολλοί άνθρωποι έχουν ασπαστεί το Ισλάμ και έχουν διατηρήσει τα μη-Αραβικά ονόματά τους, εκτός εάν το όνομα έχει κάποια κακή σημασία.

Ένα όνομα μπορεί να αλλαχθεί στις εξής περιπτώσει:

 1. Σε περίπτωση που δείχνει υποτέλεια σε κάποιον άλλον εκτός από τον Αλλάχ ή έχει ένα νόημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις Ισλαμικές πεποιθήσεις:

Τα ονόματα που δείχνουν υποτέλεια σε άλλους εκτός από τον Αλλάχ περιλαμβάνουν το Αμπντ Αλ-Μασίχ (δούλος του Μεσσία), το οποίο είναι κοινό μεταξύ των Αράβων Χριστιανών, και το Αμπντ Αν-Ναμπέι (δούλος του Προφήτη). Τα ονόματα που έχουν κάποια σημασία που έρχεται σε αντίθεση με τις Ισλαμικές πεποιθήσεις περιλαμβάνουν το Σενούντα (που χρησιμοποιείται συνήθως μεταξύ των Αιγυπτίων Χριστιανών Κοπτών που σημαίνει «ο Υιός του Θεού»). Δοξασμένος είναι Αυτός, και Ύψιστος πάνω από ό,τι λένε!

Τα ονόματα που υποδεικνύουν κάποια από τις Ιδιότητες του Αλλάχ είναι επίσης απαγορευμένα.

Ένα παράδειγμα αυτού είναι να αποδώσουμε σε κάποιον ένα χαρακτηριστικό που είναι εντελώς μοναδικό για τον Αλλάχ, όπως το όνομα «ο Βασιλεύς των βασιλέων».

 1. Εάν το όνομα υπονοεί κάτι που είναι προσβλητικό ή δεν εγκρίνεται από τους ανθρώπους με υγιείς ηθικές αξίες.

Πράγματι, ο Αλλάχ έχει δηλώσει όλα τα κακά πράγματα χωρίς εξαίρεση παράνομα• ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο να διατηρηθεί ένα όνομα που μεταφέρει μια κακή σημασία, μετά την στροφή κάποιου στο Ισλάμ, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Πόσο κακό είναι (να προσβάλει κανείς τον αδελφό του με) ένα κακό όνομα μετά την πίστη (του. Δηλ. να τον αποκαλεί ‘άπιστε’ για παράδειγμα ενώ είναι Μουσουλμάνος)!» (Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ, 49:11)

 1. Εάν το όνομα υπονοεί κάτι που είναι προσβλητικό ή δεν εγκρίνεται από τους ανθρώπους με υγιείς ηθικές αξίες.

Παραδείγματα τέτοιων ονομάτων μεταξύ Χριστιανών περιλαμβάνουν το Πέτρος, Γιώργος, Ιωάννης και Παύλος.

Τέτοια ονόματα, που είναι γνωστά για τη θρησκευτική τους σημασία ανάμεσα στους οπαδούς άλλων θρησκειών, πρέπει να αλλάζουν για να απομακρυνθούν οι υποψίες, από τη μία, και να αποφευχθεί η μίμηση των μη-Μουσουλμάνων, από την άλλη.

Συνίσταται αλλαγή του ονόματος:

Εάν το νέο Μουσουλμανικό όνομα που θα αποκτηθεί είναι αγαπητό στον Αλλάχ, όπως το «Αμπντ Αλλάχ (δούλος του Αλλάχ) και το «Αμπντ Αρ-Ραχμάν» (δούλος του Πολυεύσπλαχνου), ή όπως τα ονόματα που υποδηλώνουν την υποτέλεια ενός ατόμου στον Αλλάχ. Αυτά είναι προτεινόμενα ονόματα, αλλά δεν έχουν καθόλου σχέση με την αποδοχή του Ισλάμ από το άτομο.

 • Ένας νέος Μουσουλμάνος μπορεί να αλλάξει το όνομά του χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο, όπως αλλάζοντας το μη Αραβικό όνομα του σε Αραβικό όνομα, αλλά αυτό δεν θεωρείται ότι συνιστάται και δεν έχει να κάνει καθόλου με την αποδοχή του Ισλάμ από αυτόν
 • Μήπως η έννοια του ονόματος έρχεται σε αντίθεση με τις Ισλαμικές πεποιθήσεις;
  • Ναι => Ένα όνομα που φέρει μια τέτοια σημασία πρέπει να αλλάξει.
  • Όχι => Μήπως το όνομα φέρει θρησκευτική σημασία ανάμεσα στους οπαδούς άλλων θρησκειών;
   • Ναι => Πρέπει να αλλαχθεί για να απομακρυνθούν οι υποψίες,
   • Όχι => Είναι προσβλητικό ή δεν εγκρίνεται από τους ανθρώπους με υγιείς ηθικές αξίες;
    • Ναι => Συνιστάται να το αλλάξετε σε ένα όνομα που φέρει μια ευχάριστη σημασία.
    • Όχι => Αν δεν φέρει οποιαδήποτε από τις έννοιες που αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν χρειάζεται να αλλάξει. Στην πραγματικότητα, πολλοί Μουσουλμάνοι διατήρησαν τα μη-Αραβικά ονόματά τους μετά τον ασπασμό τους του Ισλάμ κατά τις πρώτες ημέρες του Ισλάμ. Μπορεί να αλλάξει το όνομά του χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο. Συνίσταται να το κάνει εάν το νέο Μουσουλμανικό όνομα είναι αγαπητό στον Αλλάχ, όπως Άμπντ Αρ-Ραχμάν (δούλος του Πολυεύσπλαχνου).