Το Ισλάμ Καλύπτει Όλες Τις Πτυχές Της Ζωής

Το Ισλάμ Καλύπτει Όλες Τις Πτυχές Της Ζωής

Το Ισλάμ δεν αποτελεί μόνο μια πνευματική ανάγκη που εκπληρώνεται από τους Μουσουλμάνους στα τζαμιά μέσω των προσευχών και των επικλήσεων.

Ούτε είναι μια απλή σειρά από απόψεις και πεποιθήσεις που ενστερνίζονται οι Μουσουλμάνοι∙

Ούτε είναι μόνο ένα πλήρες και ολοκληρωμένο οικονομικό σύστημα∙

Ούτε είναι μόνο μια σειρά κανόνων και αρχών για το κτίσιμο μιας κοινωνίας και ενός συστήματος∙

Ούτε είναι μόνο μια σειρά από ηθικές αξίες και τρόπους για το πώς να αντιμετωπίζεις τους άλλους.

Αντίθετα, αποτελεί έναν πλήρη και ολοκληρωμένο τρόπο ζωής που καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής χωρίς καμία εξαίρεση.

Πράγματι, ο Παντοδύναμος Αλλάχ έχει ολοκληρώσει τη Χάρη Του στους Μουσουλμάνους επιλέγοντας το Ισλάμ ως θρησκεία τους και ως έναν πλήρη τρόπο ζωής, όπως λέει το Κοράνιο, «Σήμερα ολοκλήρωσα τη θρησκεία σας για σας και Έχω τελειοποιήσει την Εύνοιά Μου σε σας, και Έχω διαλέξει για σας το Ισλάμ ως θρησκεία σας.» (Σούρα Αλ-Μά’ιντα, 5:3)

Κάποτε, όταν ένας από τους πολυθεϊστές είπε ειρωνικά στον Σαλμάν Αλ-Φάρισι, έναν από τους Συντρόφους του Προφήτη r, «Ο Προφήτης σας σάς δίδαξε τα πάντα, ακόμα και τη δεοντολογία του να ανταποκριθεί κανείς στο κάλεσμα της φυσικής ανάγκης του,» Ο Σαλμάν απάντησε με περηφάνια, «Ναι, πράγματι,» και συνέχισε να του μιλάει για τη δεοντολογία που διέπει αυτό το θέμα στο Ισλάμ.

Το Ισλάμ περικλείει όλες τις πτυχές της ζωής