Το προσκύνημα (Χατζ)

Η Σημασία του Χατζ

Το Χατζ είναι το θρησκευτικό ταξίδι που πραγματοποιείται προς το Ιερό Τζαμί στη Μέκκα και σε μερικά από τα μέρη γύρω από αυτό, με την πρόθεση να εκτελεστούν οι τελετές του προσκυνήματος. Αυτό το ταξίδι περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων που διδάσκονται από τον Προφήτη (r), οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επίτευξη της κατάστασης Ιχράμ, την περιφορά επτά φορές γύρω από την Κά‘μπα, το περπάτημα επτά φορές ανάμεσα στους λόφους του Ασ-Σάφα και του αλ-Μάρουα, την παραμονή στην πεδιάδα της ‘Άραφα και την ρίψη πετρών στις πέτρινες κολόνες στο Μένα.

Πράγματι, το Χατζ παρέχει στους προσκυνητές τεράστια οφέλη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων πραγμάτων, την δήλωση της Μοναδικότητας του Αλλάχ, την τεράστια συγχώρεση των αμαρτιών του, την γνωριμία με άλλους και την εκμάθηση των κανονισμών του Ισλάμ.

Οι τελετές του χατζ τελούνται μεταξύ της όγδοης και της δέκατης τρίτης μέρας του Δουλ-Χίτζα, του δωδέκατου μήνα του Ισλαμικού σεληνιακού ημερολογίου.

Ποιος πρέπει να το τελέσει;

Η περιφορά γύρω από την Κά‘μπα (Ταουάφ) εφτά φορές αποτελεί έναν από τους «πυλώνες» του χατζ και της ‘Ούμρα.

Προκειμένου ένας Μουσουλμάνος να τελέσει Χατζ, πρέπει να είναι νομικά υπεύθυνος για τις πράξεις του (μουκάλλαφ) και να είναι ικανός να το κάνει. Η νομική υπευθυνότητα (τακλίφ) σημαίνει πως πρέπει να είναι κανείς ώριμος και πνευματικά υγιής.

Τι σημαίνει ικανότητα;

Η ικανότητα εδώ περιλαμβάνει την δυνατότητα να αναλάβει το ταξίδι στο Ιερό Τζαμί με νόμιμα μέσα και να εκτελέσει τις τελετουργίες του Χατζ χωρίς να υποβληθåß σε ασυνήθιστα σκληρές δυσκολίες και χωρίς να διακινδυνεύσει η προσωπική ασφάλεια και η περιουσία του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι δαπάνες που απαιτείται να κάνει ο προσκυνητής για Χατζ πρέπει να υπερβαίνουν τις ανάγκες του και τις ανάγκες των εξαρτώμενων από αυτόν.

Η Ικανότητα Τέλεσης Χατζ: Διαφορετικές Συνθήκες

 1. Η ικανότητα τέλεσης Χατζ αυτοπροσώπως: εάν ένας Μουσουλμάνος έχει την ικανότητα να αναλάβει το ταξίδι στον Ιερό Οίκο χωρίς να υποβληθεί σε ασυνήθιστα σκληρές δυσκολίες, ενώ διαθέτει επαρκή μέσα για να το κάνει αυτό. Τότε πρέπει, σε αυτήν την περίπτωση, να το τελέσει αυτοπροσώπως.
 2. Η οικονομική δυνατότητα εξουσιοδότησης κάποιου να τελέσει Χατζ εκ μέρους κάποιου άλλου: Αυτό αφορά έναν Μουσουλμάνο που δεν είναι σε θέση να τελέσει Χατζ αυτοπροσώπως εξαιτίας κάποιας ασθένειας ή μεγάλης ηλικίας, αλλά διαθέτει τα μέσα να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο να το τελέσει για λογαριασμό του. Πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να προσφέρει στον αντιπρόσωπο τα απαραίτητα έξοδα για να το τελέσει εκ μέρους του.
 3. Έλλειψη ικανότητας τέλεσης Χατζ αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο: Κάποιος που δεν είναι σε θέση να κάνει αυτά εξαιρείται εντελώς από την τέλεση Χατζ.

Για να το εξηγήσουμε αυτό, κάποιος που δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα, που υπερβαίνουν τις ανάγκες του ίδιου και αυτών που εξαρτώνται από εκείνων, με τα οποία μπορεί να τελέσει Χατζ, δεν χρειάζεται να το τελέσει καθόλου.

Ούτε απαιτείται να μαζέψει ή να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου να το τελέσει. Ωστόσο, πρέπει να το τελέσει αμέσως μόλις είναι σε σωματική και οικονομική θέση να το κάνει.

Μια Γυναίκα Χρειάζεται Μάχραμ ως Συνοδό για να Τελέσει Χατζ

Προκειμένου μια γυναίκα να τελέσει Χατζ, πρέπει να είναι με το σύζυγό της ή οποιονδήποτε άνδρα συγγενή τον οποίο δεν επιτρέπεται να παντρευτεί εξαιτίας της στενής τους συγγένειας εξ’ αίματος (μάχραμ), όπως τον πατέρα, τον παππού, τους γιους, τους εγγονούς, τους αδελφούς, τους ανιψιούς και τους θείους της. (βλ. σελ. 207)

Ωστοσό, αν μια γυναίκα τελέσει Χατζ χωρίς μάχραμ με τρόπο που δεν την θέτει σε κάποιον κίνδυνο, το Χατζ της είναι έγκυρο και θα ισχύσει σίγουρα.

 • Είσαι σωματικά και οικονομικά ικανός να τελέσεις Χατζ;
  • Ναι => Πρέπει να τελέσεις Χατζ αυτοπροσώπως.
  • Όχι => Έχεις την οικονομική δυνατότητα να το τελέσεις αλλά δεν μπορείς εξαιτίας κάποιας ανίατης ασθένειας
   • Ναι => Πρέπει να βρεις κάποιον αντιπρόσωπο και να του καλύψεις τα απαραίτητα έξοδα για να το τελέσει εκ μέρους σου.
   • Όχι => Αν δεν μπορείς να καλύψεις άλλα έξοδα πέρα από τις ανάγκες σου και τις ανάγκες των προστατευόμενων μελών σου, τότε δεν χρειάζεται να τελέσεις Χατζ καθόλου. Ούτε απαιτείται να μαζέψεις ή να συγκεντρώσεις χρήματα προκειμένου να το τελέσεις.