Ψάρια και Θαλασσινά – Ζώα της Ξηράς

Ψάρια και Θαλασσινά

Τα θαλασσινά προέρχονται από βρώσιμα φυτά της θάλασσας καθώς και από υδρόβια ζώα τα οποία ζουν μόνο στο νερό για την περισσότερη ή ολόκληρη τη ζωή τους.

Ο όρος θαλασσινά ισχύει επίσης για οποιαδήποτε ζωή του γλυκού νερού καταναλώνεται από τον άνθρωπο• ως εκ τούτου, όλες οι βρώσιμες υδρόβιες ζωές μπορούν να αναφερθούν ως θαλασσινά.

Όλα τα είδη θαλασσινών φυτών καθώς επίσης και υδρόβιων ζώων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φαγητό, είτε πιάνονται είτε βρίσκονται νεκρά, εκτός αν είναι επικίνδυνα για τη ζωή ή την υγεία.

Όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Νόμιμο για σας είναι (το κυνήγι) θαλάσσιου θηράματος και η χρήση του ως φαγητό.» (Σούρατ Αλ-Μά’ιντα, 5:96).

Η φράση «θαλάσσιο θήραμα» στο παραπάνω εδάφιο αναφέρεται σε υδρόβια ζώα που πιάνονται ζωντανά, ενώ η λέξη «φαγητό» αναφέρεται στα νεκρά υδρόβια ζώα που ξεβράζονται.

Ζώα της Ξηράς

Προκειμένου τα ζώα της ξηράς να είναι νόμιμα, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

  • Προκειμένου τα ζώα της ξηράς να είναι νόμιμα, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:
  • Πρέπει να κυνηγηθούν ή να σφαγιαστούν σύμφωνα με τον Ισλαμικό Νόμο (Σαρί‘α).