Важливість заклику до ісламу – Заклик інших до ісламу (да’ва)

Заклик, безперечно, одна з найкращіх справ перед Аллахом. Він високо цінується в Корані і Сунні Пророка (мир йому і благословення Аллаха). Ось докази цьому:

  1. Заклик є шляхом до успіху як в цьому, так і у майбутньому житті. Як говориться в Корані: «Нехай буде серед вас громада, яка закликатиме до блага, буде наказувати добре та забороняти неприйнятне. Саме такi й матимуть успiх!» (Сура Aль-Імран, 3: 104)
  2. Немає ліпших слів, за слова людини, яка закликає до ісламу (да’ва). Описуючи таких людей, Аллах в Корані говорить: «Чиї слова прекраснiшi за слова того, хто закликає до Аллаха, робить добро й говорить: «Воiстину, я — один iз вiдданих Йому»?» (Сура Фуссілат, 41:33). Отже, зрозуміло, що у жодної живої істоти не може бути кращих слів, ніж у людини, яка закликає інших до істини, адже вона знаходиться під керівництвом свого Творця і Господа – Того, хто виводить людей із темряви омани до світла віри.
  3. Участь у заклику свідчить про покору наказам Аллаха: “Клич на шлях Господа свого з мудрiстю й добрим повчанням i сперечайся з ними тiльки тим, що найкраще”. (Сура Ан-Нахль, 16: 125) Людина, яка присвячує себе такому шляхетному завданню, має закликати інших до ісламу з мудрістю. Вона повинна переконавшись, що добре знає особливості людей, яких хоче закликати, аби обрати найкращий метод для виконання цього завдання. І, в той самий час, слід сперечатися з ними в добрій та милостивій манері.
  4. Участь у заклику була завданням усіх пророків без вийнятку. В першу чергу серед них був пророк Мухаммад (мир йому і благословення Аллаха). Як говориться в Корані: «О Пророче! Ми послали тебе як свiдка, доброго вiсника й застерiгача; як того, хто закликає до Аллаха з Його дозволу, як сяюче свiтило! Сповiсти вiруючим добру звiстку про те, що вони матимуть велику ласку в Аллаха!» (Сура Аль-Ахзаб, 33: 45-47)
  5. Заклик людей до ісламу є джерелом безмежного добра. Заклик кожної людини принесе вам нагороди за її молитви, поклоніння та навчання інших. Аллах дарує велику благословення тим, хто закликає інших! Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Той, хто закликає до прямого шляху, матиме нагороду, подібну нагороді тих, хто слідує йому, при цьому їх нагорода не зменьшиться» (Сахіх Муслім: 2674)
  6. Нагорода, яку Аллах береже для тих, хто закликає до ісламу, солодша за все в цьому світі, адже ця винагорода йде від Самого Аллаха, Щедрого, Який рясно воздає за добрі починання: «Та якщо вiдвернетеся ви, то я ж не просив у вас винагороди. Винагородить мене лише Аллах. I менi наказано бути одним iз покiрних Йому!». (Сура Юнус, 10:72) Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав про це так: «Якщо Аллах направить через тебе на прямий шлях хоча б одну людину, то це краще для тебе, ніж червоні верблюди». (Сахіх Аль-Бухарі: 2847; Сахіх Муслім: 2406) Верблюди вважалися найбільш цінним майном в стародавній Аравії, а червоні верблюди мали найвищу вартість.