Віра в ангелів – Шість стовпів віри (іман)

Значення віри в ангелів Аллаха

Це означає тверде переконання, що вони існують, що вони належать до невидимого світу, і що вони чесні і благочестиві раби Аллаха, які поклоняються Аллаху так, як Він заслуговує на те, виконують Його заповіді і ніколи не виявляють непослуху Йому.

Коран говорить про них так: “Вони говорять: «Але ж вони тiльки шанованi раби. Не випереджають Його словом й дiють згiдно з Його наказом!”. (Сура Аль-Анбійя, 21: 26-7)

Віра в них є одним із шести стовпів віри (іман). Як говориться в Корані: “Посланець увiрував у те, що зiслано йому вiд Господа його, а разом iз ним — вiруючi. Усi увiрували в Аллаха, в ангелiв Його, у книги Його, у посланцiв Його”. (Сура Аль-Бакара, 2: 285)

Коли Пророка (мир йому і благословення Аллаха) запитали про віру, то він відповів: “Це означає вірити в Аллаха, Його ангелів, Його книги, Його посланців, Останній день, і вірити в божественне передвизначення – як добре, так погане.” (Сахіх Муслім: 8)

Що включає в себе віра в ангелів?

  1. Віра в їхнє існування. Ми віримо, що Аллах створив їх із світла і наділив їх природною схильністю поклонятися й бути слухняними.
  2. Віра в ангелів, чиї імена були згадані нам, таких, як Джібріль (Гавриїл) . Ми також віримо й у тих, чиї імена не були нам згадані.
  3. Віра в їхні атрибути, які були згадані нам. До них належать такі атрибути:

Вони належать до невидимого світу, який Всевишній Аллах створив виключно для поклоніння Йому. Вони не мають божественних атрибутів і, природно, схильні виказувати повну покору Аллаху. Як говориться в Корані: «Ангели — суворi та сильнi, якi не ухиляються вiд того, що Аллах наказав їм» (Сура Ат-Тахрім, 66: 6)

Аллах створив їх зі світла, про що свідчить хадіс, «Ангели були створені зі світла.» (Сахіх Муслім: 2996)

Вони мають крила. Як говориться в Корані: «Хвала Аллаху, Творцю небес i землi, Який зробив ангелiв посланцями, котрi мають одне, два, три й чотири крила. Вiн додає в творiннi, що побажає. Воiстину, Аллах спроможний на кожну рiч». (Сура Фатир, ,35: 1)

  1. Віра в обов’язки, які були згадані нам і які вони виконують за наказом Аллаха. До них належать такі обов’язки:

Передача одкровення від Аллаха Його посланцям. Це обов’язок Джібріля (Гавриїла)

Забирання душі тих, кому судилося померти. Це обов’язок ангела смерті і його помічників.

Запис всіх добрих і поганих вчинків людей. Це обов’язок ангелів, відомих як “благородні книжники” (аль-кірам аль-катібун)

Переваги віри в ангелів

Віра в ангелів має численні переваги в житті віруючого. Наприклад:

  1. Усвідомлення абсолютної сили Аллаха і Його влади. Чудове і велике творіння ангелів ясно свідчить про велич Творця. Той факт, що Аллах створив могутніх ангелів зі світла та з крилами, змушує нас із вдячністю звеличувати Його атрибути, як Він на те заслуговує і змушує шанувати Його іще більше.

  2. Дотримання праведного. Тверде переконання, що ангели записують всі наші вчинки, спонукає нас боятися Аллаха і коритися Йому, незалежно від того, перебуваємо ми наодинці чи поруч із іншими людьми.

  3. Терпіння під час виконання наших обов’язків перед Аллахом. Коли ми усвідомлюємо незліченність числа ангелів, які разом із нами коряться Аллаху і постійно поклоняються Йому, як належить, то здатні винести всі негаразди під час виконання наших обов’язків перед Аллахом. Ми також відчуваємо велику радість і впевненість.

  4. Виказування вдячності Аллаху. Той факт, що Всевишній Аллах створив ангелів і наказав їм охороняти людей від зла, спонукає нас дякувати Йому за Його Божественну допомогу.