Віра в божественність Аллаха – Шість стовпів віри (іман)

Ствердження єдності Аллаха і присвячення усіх видів поклоніння Йому Єдиному – ось втілення смислу свідоцтва “Ля іляга ілля Ллаг”.

Що це означає?

Це означає тверде переконання в тому, що Аллах є єдиним істинним Богом, який заслуговує на поклоніння. Під цим мається на увазі, що всі уявні і приховані дії поклоніння, такі, як звертання, страх, покладання, молитви, обов’язкова милостиня, піст і пошук допомоги мають бути присвячені лише Йому. Як говориться в Корані: “Ваш Бог — Бог Єдиний. Немає бога, крiм Нього, Милостивого, Милосердного!”. (Сура Аль-Бакара, 2: 163)

Цей аят пояснює, що Аллах – Єдиний Бог, а це означає, що він Один заслуговує поклоніння і що нікому не можна поклонятися, замість Нього.

Важливість переконання у тому, що Аллах є єдиним Богом, гідним поклоніння

Важливість віри у те, що Аллах є єдиним Богом, який заслуговує на поклоніння, проявляється у ряді аспектів:

  1. Поклоніння Аллаху – кінцева мета існування людей і джинів. Як говориться в Корані: “Я створив джинiв та людей лише для того, щоб вони поклонялися Менi.” (Сура Ас-Зарійят, 51:56)
  2. Поклоніння Аллаху також є причиною відправлення посланців та зіслання божественних книг, які підтверджують, що Аллах – єдиний Бог гідний поклоніння, і слід відкидати поклоніння чомусь або комусь іншому. Як говориться в Корані: “До кожного народу Ми вiдсилали посланця: «Поклоняйтесь Аллаху та уникайте тагута!»”. (Сура Ан-Нахль 16:36)
  3. Поклоніння Аллаху – перший обов’язок людини перед її Творцем. Даючи настанови та укази Муазу ібн Джабалю, відправляючи його до Ємену, Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: “Ти прийдеш до людей Писання. Нехай першим, до чого ти покличеш їх, буде свідоцтво, що немає божества, гідного поклоніння, крім Аллаха”. (Сахіх Аль-Бухарі: 1389; Сахіх Муслім: 19) Тобто, нехай вони присвячують усі види поклоніння Йому Єдиному.
  4. Переконання, що Аллах – єдиний Бог, гідний поклоніння, є втіленням смислу свідоцтва “Ля іляга ілля Ллаг”. Арабське слово “іляг” (зазвичай перекладається як «Бог») стосується будь-якої сутності, якій поклоняються. Таким чином, немає Бога, гідного поклоніння, крім Аллаха, і, таким чином, жоден акт поклоніння не має бути присвячений комусь, крім Нього.
  5. Переконання, що Аллах – єдиний Бог, гідний поклоніння, є логічним результатом віри в те, що Він є Творцем, Управителем і Прощаючим.