Віра в Мухаммада як Пророка і Посланця

Віра в Мухаммада як Пророка і Посланця

 • Ми вважаємо, що Мухаммад (мир йому і благословення Аллаха) був рабом і посланцем Аллаха; що він був кращим із усього людства, без винятку; що він був печаткою пророків і що не буде жодного пророка після нього. Він повністю передав божественне послання, покладене на нього, виконав свої пророчі обов’язки, щиро радив мусульманській громаді і прагнув досягти милості Аллаха,.
 • Ми віримо, що він приписав підкорятися його наказам і уникати того, що він заборонив і від чого попередив нас. Ми повинні поклонятися Аллаху відповідно до його керівництва (сунни) і не приймати нікого, крім нього, за приклад. Коран говорить: “Посланець Аллаха — прекрасний приклад для вас, для тих, хто сподiвається на Аллаха, Останнiй День i часто згадує Аллаха”. (Сура Аль-Ахзаб, 33:21)
 • Ми маємо виказувати до Пророка (мир йому і благословення Аллаха) більше любові, аніж до наших батьків дітей і всього людства. “Жоден з вас не буде істинним віруючим,” – Пророк (мир йому і благословення Аллаха) якось зауважив, – “доти, доки не полюбить мене більше, ніж своїх батьків, дітей та все людство” (Сахіх Аль-Бухарі: 15; Сахіх Муслім: 44). Тим не менше, справжня любов до Пророка (мир йому і благословення Аллаха) може бути втілена тільки через його Сунну. Справді, істинне щастя і повне керівництво не може бути досягнуте без покори йому. Як говориться в Корані: “Але якщо ви будете покiрнi, то пiдете прямим шляхом. Воiстину, Посланець повинен тiльки передати ясне послання”. (Сура Ан-Нур, 24:54)
 • Ми повинні прийняти все, що він приніс нам від Всевишнього Аллаха, і дотримуватися Сунни. Як говориться в Корані: “Клянуся Господом твоїм, не увiрують вони, поки не вiзьмуть тебе суддею в тому, що викликає суперечку мiж ними. Тодi в душах їхнiх не знайдеться опору тому, що ти присудив, i вони цiлком пiдкоряться йому”. (Сура Ан-Ніса, 4:65)
 • Ми повинні уникати непокори його наказам, адже це обов’язково призведе до випробувань, помилок і суворого покарання в майбутньому житті. Як говориться в Корані: “Тож нехай стережуться ті, які противляться його наказу, адже може їх спіткати спокуса чи болісна кара!” (Сура Ан-Нур, 24:63)

Особливості послання Мухаммада

Послання Пророка Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха) має ряд особливостей, які відрізняють його від попередніх божественних послань:

 • Останнє божественне послання. Як говориться в Корані: “Мухаммад — не батько когось iз ваших чоловiкiв, але Посланець Аллаха й Печатка пророкiв! Аллах про кожну рiч Знаючий!”. (Сура Аль-Ахзаб, 33:40)
 • Воно скасувало всі попередні послання і закони, і, таким чином, жодна релігія не буде прийнята Аллахом після місії Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха), за винятком ісламу.

Тільки дотримуючись вказівок Пророка Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха), можна втілити справжню релігію у життя.

 Так само ніхто не буде допущений до Раю, якщо не слідуватиме йому (мир йому і благословення Аллаха), адже він був найпочеснішим із посланців Аллаха. Його громада (умма) є найкращою, яке колись було серед людства і його закон – найбільш повний із усіх божественних законів. Коран говорить: “Хто шукає iншої релiгiї замiсть iсламу, вiд того не буде прийнято, а в наступному життi вiн буде серед тих, хто втратив усе”. (Сура Аль Імран, 3:85) Пророк (мир йому і благословення Аллаха) також сказав: «Клянусь Тим, у Чиїх Руках душа Мухаммада, кожен з цієї громади, юдей чи християнин, хто почує про мене і помре без віри в те, з чим я був відправлений, буде серед мешканців Пекла”. (Сахіх Муслім: 153; Муснад Ахмад: 8609)

 • Воно зіслано для людей та джинів. Згадуючи заяви деяких джинів, які прийняли іслам, Коран говорить:

“О народе наш! Дайте вiдповiдь тому, хто закликає до Аллаха та увiруйте в Нього!” (Сура Аль-Ахкаф, 46:31) Звертаючись до Мухаммада, Аллах в Корані каже: 

 “Ми вiдiслали тебе до всiх людей як доброго вiсника й застерiгача, але ж бiльшiсть людей не знає!”. (Сура Саба, 34:28) У зв’язку з цим, Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: “Мене було піднесено над іншими пророками шістьма рисами: мені була дарована лаконічна мова; я був підтриманий страхом [аби ворогі боялися]; мені були дозволено брати трофеї; вся земля була зроблена для мене місцем очищення і місцем поклоніння; я був відправлений до всього людства; і мноб було закінчене пророцтво “. (Сахіх Аль-Бухарі: 2815; Сахіх Муслім: 523)

Плоди віри в посланців Аллаха

Віра в посланців Аллаха має ряд плодів, у тому числі такі:

 1. Відчуття турботи Аллаха про Своїх рабів через те, що Він відправив до них посланців, аби вивести їх на правильний шлях і показати їм, як поклонятися Аллаху. Справді, людський розум не може зробити це. Звертаючись до Пророка Мухаммада, Аллах в Корані говорить: “Ми вiдiслали тебе тiльки як милiсть для свiтiв”. (Сура Аль-Анбійя, 21: 107)

 2. Відчуття вдячності Аллаху за цю велику милість.

 3. Виказування любові до посланців Аллаха, шануючи та вихваляючи їх за те, що вони донесли послання Аллаха своєму народу і дали добру пораду.

 4. Слідування вказівкам, які містяться в посланні, яке посланці принесли від Аллаха, а саме: поклонятися тільки Аллаху, не додаючи Йому рівніх у поклонінні, і дотримуватись наказів цього повідомлення. Це приведе віруючих до щастя як в цьому житті, так і в житті майбутньому. Коран говорить: “Та якщо Я дарую вам Свiй прямий шлях, то той, хто буде йти цим прямим шляхом, не заблукає та не буде нещасливим. А той, хто вiдвернеться вiд Мого нагадування, той матиме важке життя, а в День Воскресiння Ми пiднiмемо його слiпим!”. (Сура Та Га, 20: 123-24)

Мечеть Аль-Акса розташована в стародавньому місті Єрусалим. Їїа дуже поважають мусульмани. Це друга мечеть, побудована на землі, після Забороненої Мечеті в Мецці. І справді, Пророк Мухаммад (мир йому і благословення Аллаха), як і інші пророки, молився в ній. .