Віра в Останній день – Шість стовпів віри (іман)

Віра в Останній день

Значення віри в Останній день

Тверде переконання, що Всевишній Аллах воскресить людей до життя із їхніх могил. Потім він судитиме їх за їхні справи. Ті, хто заслуговує того, щоб потрапити до Раю, потраплять до нього, а ті, хто заслуговує на Пекельний Вогонь, потраплять до нього.

Віра в останній день є одним із стовпів віри. Віра не буде дійсною без віри в Судний день. Як говориться в Корані: “А благочестивим є той, хто увiрував в Аллаха, в Останнiй День” (Сура Аль-Бакара, 2: 177)

Чому Коран підкреслює віру в Судний день?

Коран підкреслює віру в Останній день і неодноразово звертає на це увагу, використовуючи різні вирази арабською мовою. Віра в Останній день пов’язана із вірою в Аллаха.

Причина цього полягає в тому, що віра в Судний день є необхідним результатом віри в Аллаха Всемогутнього і в Його абсолютну справедливість. Наприклад:

Аллах не схвалює несправедливості; Він не залишить злочинців безкарними і не залишить ображених без відшкодування за зло, завдане їм. Він не розчарує доброчесних і не залишить їх без винагороди за їхню праведність. Багато людей все своє життя пригнічували інших і залишились непокараними, але це лише поки вони не померли. Багато людей постраждали від несправедливості і померли, так і не отримавши відшкодування за завдане зло. Це означає, що має бути інше життя, крім цього, де праведники будуть винагороджені, і лиходії будуть покарані. Кожен отримає винагороду чи покарання, яке заслужив.

Іслам вчить нас остерігатись Пекла, виявляючи добро до інших, навіть якщо це буде половина фініка, яку було віддано як милостиню.

Що включає в себе віра в Судний день?

Віра в Судний день включає в себе ряд речей, наприклад:

 1. Віра в кінцеве Воскресіння і Збір: Це означає, що Всевишній Аллах воскресить людей із їхніх могил, і кожна душа повернеться до свого тіла. Люди постануть перед Господом усіх світів для суду. Вони будуть зібрані на величезній рівнині, голі й босі, як Аллах і створив їх.

Дійсно, віра у воскресіння мертвих підтверджується Кораном, Сунною, а також розумом і внутрішньою природою людини (фітра). Тому ми твердо віримо, що Аллах воскресить мертвих із могил, їхні душі повернуться до своїх тіл і всі люди постануть для суду перед Господом світів.

Коран говорить: “Згодом ви неодмiнно помрете, а потiм, у День Воскресiння, вас знову пiднiмуть”. (Сура Аль-Мумінун, 23: 15-16)

Всі божественні книги підтвердили цей факт, заявивши, що однією із мудростей Аллаха в створенні людей, є настання Останнього дня, в який Він буде судити їх за покору або непокору Його наказам, які було зіслано до них через Його посланців. В Корані сказано: “Невже ви вважаєте, що Ми створили вас для забави та що ви не повернетесь до Нас?” (Сура Аль-Мумінун, 23: 115)

Деякі докази із Корану щодо Воскресіння

 • Аллах створив людство вперше, і Він здатний повернути їх до життя вдруге. Як говориться в Корані: “Вiн – Той, Хто починає творiння, а потiм повторює його. I це для Нього легко!” (Сура Ар-Рум, 30:27) Спростовуючи помилкові претензії, що неможливо повернути до життя кісти, після їхнього розпаду, Всевишній Аллах говорить: “Скажи: «Оживить Той, Хто створив їх уперше! А Вiн знає про кожне творiння!” (Сура Йа.Сін , 36:79)

 

 • Коли земля безплідна і безжиттєва, Аллах проливає на неї дощ, і вона розквітає, набухає і породжує усілякі прекрасні рослини. Той, хто може привести її до життя, звичайно, може повернути мертвих до життя. Як говориться в Корані: “I зiслали Ми з неба воду благословенну, i проростили нею сади й зерновi посiви, i високi пальми — з ґронами звисаючими, як їжу для рабiв [Наших]. Ми оживляємо водою мертву землю, i таким самим буде й вихiд [iз могил]”. (Сура Кяф, 50: 9-11)
 • Кожна розумна людина визнає, що якщо хтось може зробити щось важке, то він може, швидш за все, зробити і щось простіше. Тому, якщо Всевишній Аллах створив чудові небеса, землю і всі зірки, то Він може легко оживити трухляві кістки. Як говориться в Корані: “Невже Той, Хто створив небеса й землю, не зможе створити подiбного до них? Та ж нi! Вiн — Творець, Знаючий!” (Сура Йа. Сін 36:81)
 1. Віра в Суд і в Терези: Всемогутній Аллах буде судити людей за їхні вчинки, які вони зробили в мирському житті. Ті, хто поклонявся і корився Аллаху і Його Посланнцю Мухаммаду (мир йому і благословення Аллаха), отримає винагороду. Що стосується тих, хто коїв непростимий гріх багатобожжя і виявляв непокору, той отримає суворе покарання.

Справи людей будуть зважені на величезних Терезах. Добрі справи будуть розміщені на одній шальці, а погані – на іншій. Ті, чиї добрі справи переважать погані вчинки, будуть допущені до Раю, а ті, чиї погані вчинки переважать добрі справи, будуть відправлені до Пекла, і Аллаха не осудить нікого невірно.

Аллах говорить: “У День Воскресiння Ми встановимо справедливу вагу й нi з ким не вчинять несправедливо. Коли щось матиме навiть вагу гiрчичного зерна, Ми все одно принесемо Його! Достатньо тiєї лiчби, що в Нас!”. (Сура Аль-Анбія, 21:47)

 1. Рай і Пекло: Рай – місце вічного блаженства, яке Аллах приготував для благочестивих людей, які корилися Аллаху і Його Посланцю (мир йому і благословення Аллаха). В ньому вони знайдуть все, чого забажають їхні душі, і їхні очі бачитимуть прекрасне.

Пробуджуючи бажання Своїх рабів змагатися одне з одним, підкорятись Йому так, щоб бути допущеними до Раю, Всемогутній Аллах сказав: “Прагнiть же до прощення вiд Господа вашого та до раю, протяжнiсть якого дорiвнює небесам та землi. Його приготували для богобоязливих”. (Сура Аль Імран, 3: 133)

Що стосується Пекла, то це місце вічного покарання, яке Аллах приготував для невіруючих, які відкинули Аллаха і не слухалися Його посланців. У ньому вони знайдуть усілякі страхітливі покарання і страждання.

Попереджаючи Своїх рабів від Пекла, Всевишній Аллах говорить: «Бiйтеся вогню, в якому палають люди та камiння. Чекає вiн на невiруючих”. (Сура Аль-Бакара, 2:24)

Ми просимо тебе, О Аллах, прийняти нас до Раю і допомогти нам звершувати слова та справи, які наблизять нас до нього. І ми просимо Тебе вберегти нас від Пекла і від слів і вчинків, які пов’язані з наближенням до нього.

 1. Покарання і насолода в могилі: Ми впевнені, що смерть є фактом. Як говориться в Корані: “Скажи: «Вас забере ангел смертi, який має над вами опiку. А потiм вас повернуть до вашого Господа!”(Сура Ас-Саджада, 32:11)

Насправді, ніхто не може заперечувати, смерть; ми вважаємо, що коли хтось помирає або гине, це тому, що настав його час, який він не може ані відтягнути, ані наблизити. Як говориться в Корані: “I коли приходить цей строк, то не можуть вони нi вiдтягнути його, нi наблизити – навiть на годину!” (Сура Аль-Араф 7:34)

 • Ми також вважаємо, що той, хто вмирає, насправді переходить до іншого життя.
 • Існує багато достовірних хадісів Пророка Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха), в яких він згадує покарання у могилі для невіруючих і нечестивих людей і насолоду для віруючих і чесних людей. Ми віримо у це і не намагаємося дізнатися, як це відбувається. Адже людський розум не може збагнути, як це відбувається насправді. Адже могила – це частина потаємного світу, такого, як Пекло і Рай, а не частина видимого світу. Людський розум може лише здогадуватися й аргументувати ті чи інші питання, які відбуваються у видимому світі.
 • Життя в могилі є частиною потаємного світу, який не може бути сприйнятий органами чуття. Якби це було можливо, то віра в потаємне не мала б жодного сенсу. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) якось зауважив: “Якщо не станете ховати одне одного, то я попрохаю Аллаха, аби ви змогли чути покарання у могилі, яке я чую” (Сахіх Муслім: 2868; Сунан Ан-Насайі: 2058). На тварин не покладено релігійних обов’язків, тому вони можуть чути голоси тих, хто покараний у своїх могилах.

Переваги віри в Судний день

 1. Віра в Судний день спонукає людей вести гідне життя, здійснювали праведні діяння, боятися Аллаха і триматися подалі від егоїзму і зарозумілості. Саме через це Коран часто пов’язує віру в Останній день із праведними справами. Наступні аяти – приклади цьому: “У мiсцях поклонiння Аллаху прислужують тi, якi увiрували в Аллаха й в Останнiй День.” (Сура Ат-Тауба, 9:18) “Тi, якi вiрують у наступне життя, вiрують у [Коран]; вони уважнi до своїх молитов”. (Сура Аль-Анам, 6:92)

 2. Це нагадує тим, хто повністю заглибився у мирське життя і його швидкоплинні задоволення, про важливість змагання одне з одним у покорі Аллаху і звершення якомога більше хороших справ. Поки вони живі. Це показує їм, що мирське життя швидкоплинне, а майбутнє життя – це вічна обитель. Після згадування посланців в Корані і відзначення їхніх праведних вчинків, Аллах згадує причину, яка спонукала їх робити так: “Воiстину, Ми обрали їх за їхню щиру згадку про наступне життя”. (Сура Саад, 38:46) Це означає, що постійне згадування ними наступного життя стало причиною звершення великих справ. Коли для деяких мусульмани стало занадто важко коритися Аллаху і Його Посланцю (мир йому і благословення Аллаха), то Аллах зіслав наступний аят: «Невже ви вiддаєте перевагу земному життю перед життям наступним? Але ж мала насолода земного життя порiвняно з життям наступним!”. (Сура Ат-Тауба, 9:38) Віра в потойбічний світ змушує людину зрозуміти, що всі мирські насолоди не можуть зрівнятися із вічним блаженством в Раю: вони не варті того, щоб через них потрапити до Пекла. Навпаки, це дає усвідомити, що всі мирські труднощі, які людина переносить заради Аллаха, не можуть зрівнятися із покаранням у Пеклі, і, з іншого боку, не можуть зрівнятися навіть із миттю у Раю.

 3. Людина стає задоволеною своїм життям. Вона не сумує і не засмучується, якщо втрачає якесь мирське задоволення. Швидше за все, вона робить те, що може зробити, знаючи напевно, що Аллах винагородить кожного, хто зробить добру справу. Якщо щось було несправедливо відібрано у людини, навіть щось незначне, то вона, безумовно, отримає це назад у Судний день, коли матиме в цій речі гостру потребу. Як хтось може засмучуватись, коли знає, що отримає свою передвизначену долю в найвжливіший момент в Судний день? Як може людина перейматися чи хвилюватися, коли знає, що Найкращий із суддів розсудить її із противниками?