Віра в імена і атрибути Аллаха – Шість стовпів віри (іман)

Це включає в себе віру в імена та атрибути, якими Аллах описав Сам Себе або якими Його описав Посланець (мир йому і благословення Аллаха), так, як личить Його величі.

Аллах має прекрасні імена і високі атрибути. Всі Його імена й атрибути є унікальними. Як говориться в Корані: “Немає нiчого, схожого на Нього! А Вiн — Всечуючий, Всевидячий!” (Сура Аш-Шура, 42:11) Таким чином, Він не подібний до створінь у всіх Своїх іменах та атрибутах.

Деякі з прекрасних імен Аллаха

“Милостивий, Милосердний.” (Сура Аль-Фатіха, 1: 3)

“Вiн — Всечуючий, Всевидячий” (Сура Аш-Шура, 42:11)

“Він Могутній, Мудрий.” (Сура Лукман, 31: 9)

“Аллах! Немає бога, крiм Нього — Живого, Сущого” (Сура Аль-Бакара, 2: 255)

“Хвала Аллаху, Господу свiтiв” (Сура Аль-Фатіха, 1: 2)

Переваги віри в імена та атрибути Аллаха

  1. Більше знань про Аллаха, адже віра в імена і атрибути Аллаха збільшує знання про Нього, а це, у свою чергу, збільшує віру в Нього. Ті, хто знає і розуміє імена Аллаха і атрибути, пов’язані з Ним. Їх серця наповнені страхом перед Ним і любов’ю до Нього і вони, як правило, поклоняються Йому одному.

  2. Прославлення Аллаха через Його прекрасні імена є кращою формою згадування Аллаха (зікр). Як сказано в Корані: “О ви, якi увiрували! Згадуйте Аллаха часто” (Сура Аль-Ахзаб, 33:41)

  3. Заклик і звертання до Аллаха через Його імена і атрибути. Як говориться в Корані: “Аллаху належать прекраснi iмена. Тож кличте Його ними” (Сура Аль-Араф 7: 180) Прикладом цього є слова: “О, Всепрощаючий, прости мені! О, Всемилостивий, помилуй мене!”

Вищий рівень віри (іман)

Віра, або іман, включає в себе різні рівні. Чим більше мусульманин нехтує своїм обов’язком щодо Аллаха і не дослухається до Нього, тим більше його віра зменшується. І навпаки, чим більше він кориться Аллаху, поклоняється Йому і боїться Його, тим більше його віра зростає.

Найвищий рівень віри називається іхсан (буквально: досконалість, милосердя, виконання добрих справ тощо), Пророк визначив це наступним чином: “Це поклонятися Аллаху так, ніби ти бачиш Його, і, навіть якщо ти не бачиш Його, Він бачить тебе” (Сахіх Аль-Бухарі: 50; Сахіх Муслім: 8)

Таким чином, Ви повинні пам’ятати, що Аллах завжди дивиться на Вас: коли Ви стоїте чи сидите, коли Ви серйозні чи жартуєте. Тому Ви маєте не ослухатись Його, знаючи, що Він завжди бачить Вас. Не дозволяйте страху і відчаю взяти найкраще із Вас. Знайте, що Аллах – з Вами. Ви в жодному разі не одинокі, коли наодинці молитеся Аллаху. Як можна скоювати, гріхи коли Ви твердо переконані, що Аллах знає про Ваші явні і потаємні справи? Якщо ж, все ж таки, Ви скоїли гріх, то кайтеся Аллаху і шукайте Його прощення. Він простить Вас і прийме ваше каяття.

Деякі переваги віри в Аллаха

  1. Аллах оберігає віруючих від шкоди, негараздів і захищає їх від ворогів. Як говориться в Корані: “Воiстину, Аллах захищає тих, хто увiрував” (Сура Аль-Хадж, 22:38)

  2. Віра в Аллаха приносить щастя і є джерелом хорошого життя. Як говориться в Корані: “Чоловiкам i жiнкам, якi робили добро й були вiруючими, Ми неодмiнно даруємо прекрасне життя.” (Сура Ан-Нахль, 16:97)

  3. Віра в Аллаха звільняє людський розум від забобонів. Ті, хто вірять Аллаха, повністю покладаються на Нього і присвячують молитви лише Йому – Господу усіх світів і істинному Богу, не додаючи Йому рівних у поклонінни. В результаті вони не бояться нікого і показують свою відданість одному Аллаху. Це звільняє їх від усіх забобонів і домислів.

  4. Найбільшя перевага віри в Аллаха – вхід до Раю та досягнення вічного блаженства і безмежної милості Аллаха.