Віра у панування Аллаха – Шість стовпів віри (іман)

Значення віри в панування Аллаха

Це означає тверду віру в те, що Аллах – Господь, Творець і причина всього; що лише Він дає життя і смерть; що Він єдиний, хто може заподіяти шкоду або дати добро; що вся влада – в Його Руках; що Він має владу над усім і що немає нікого рівного Йому.

Отже, віра в панування Аллаха означає, що мусульмани вірять, що:

Аллах є єдиним Творцем всього Всесвіту. Як говориться в Корані: «Аллах – Творець кожної речi! Вiн — Опiкун кожної речi!» (Сура Аз-Зумар, 39:62) Творчість людини включає в себе такі процеси, як перетворення певної речовини із одного стану в інший, монтаж і будівництво; вона не пов’язане із створенням чогось із нічого або оживленям чогось після смерті.

Він єдиний, хто дає можливість існування Свїм творінням, і ніхто інший не може цього. Як зазначено в Корані: «Немає на землi живої iстоти, яку б не надiляв Аллах. Вiн знає її мiсце перебування й мiсце повернення. Це все — в ясному Писаннi». (Сура Гуд, 11:6)

Він є паном і власником всього: «Аллаху належить влада над небесами, землею й тим, що на них. Вiн спроможний на кожну рiч!» (Сура Аль-Маїда, 5:120)

Він є єдиним правителем, який регулює всі справи Всесвіту: «Вiн керує всiма подiями з неба до землi». (Сура Ас-Саджда 32:5) Управління людиною своїми мирськими справами вельми обмежене і залежить від її можливостей. Крім того, в цьому її може спіткати як успішний, так і невдалий досвід. Тим не менше, управління Аллахом справами Всесвіту є всеосяжним і обов’язково дієвим, адже немає нічого, що могло б порушити Його плани. Як говориться в Корані: «Хiба не Йому належить творити й вирiшувати? Благословенний Аллах, Господь свiтiв» (Сура Аль-Араф, 7: 54)

Арабські багатобожники, за часів Посланця Аллаха (мир йому і благословення Аллаха), вірили у божественність Аллаха.

Арабські багатобожники під час Пророка (мир йому і благословення Аллаха) визнавали Аллаха як Бога; вони вважали, що Він – Творець і що Він прощає усі гріхи. Але такого твердження було недостатньо аби вони стали мусульманами. Як говориться в Корані: “Якщо ти спитаєш їх: «Хто створив небеса й землю?», то вони неодмiнно скажуть: «Аллах!» Скажи їм: «Хвала Аллаху!» Але бiльшiсть iз них не розумiє “. (Сура Лукман, 31:25)

Справді, твердження, що Аллах є Господом усіх світів, що він є Господарем і Опорою, також означає й те, що всі види поклоніння мають бути присвяченими Йому Єдиному, не поклоняючись нікому іншому, окрім Нього.

Важливо стверджувати, що лише Аллах є Творцем усього: Він розпоряджається усіма справами і Він Той, хто дає життя і смерть. І чи буде розумним присвячувати своє поклоніння комусь, крім Нього? Дійсно, вчиняти так – величезна помилка і найгірший з усіх гріхів. Як говориться в Корані: “Ось сказав Лукман своєму сину, повчаючи його: «Сину мiй! Не поклоняйся крiм Аллаха нiкому, бо багатобожжя – великий грiх!» (Сура Лукман, 31:13)

Коли Пророка (мир йому і благословення Аллаха) запитали про найтяжчий гріх перед Аллахом, то він відповів: “Приписувати Аллаху рівних тоді, як Він створив вас” (Сахіх Аль-Бухарі: 4207; Сахіх Аль-Бухарі: 86)

 Віра у божественність Аллаха сповнює серце миром .

Віра у панування Аллаха дарує мир серцю

Аллах є Творцем і Царем усього людства, Який наказує лише те, що вважає мудрим; Який є єдиним Управителем і Прощаючим; без Його дозволу не ворухнеться жоден атом. Коли хтось твердо визнає, що жодне творіння Аллаха не може оскаржити Його наказ, то серце такої людини прив’язується до Всемогутнього Аллаха, не звертаючись ні до кого, окрім Нього, покладаючись на Нього у всіх мирських справах і у боротьбі з усіма перешкодами життя: спокійно і впевнено, рішуче і наполегливо. Адже якщо ми зробили все, аби досягти мирської мети і молилися Аллаху про допомогу, то ми, насправді, виконали наш обов’язок. Таким чином, ми досягаємо вдоволення. Ми не побажаемо того, що нам не належить, повною мірою усвідомлюючи, що вся влада належить тільки Аллаху, Який створив все, що побажав, і обирав для людства все найкраще.