Віра у посланців – Шість стовпів віри (іман)

Потреба людей у божественному посланні

Люди мають потребу у божественному посланні, яке б містило закони Аллаха, що будуть направляти їх на правильний шлях. Справді, божественне послання – це дух, світло і саме життям в цьому світі. Без послання світ був би заповнений мороком і людина занурилась би в темряву невігластва і помилок.

Саме тому Всевишній Аллах називає Своє послання “духом”, адже немає життя без духу. Як говориться в Корані: “Саме так, за наказом Нашим, Ми вiдкрили тобi дух. Ти не знав, що таке Писання, що таке вiра, але Ми зробили його свiтлом, яким вказуємо прямий шлях тим iз Наших рабiв, кому побажаємо! Воiстину, ти ведеш до прямого шляху”. (Сура Аш-Шура, 42:52)

Інтелект сам по собі здатний розрізняти між добром і злом. Але без одкровення і божественного послання він не може зрозуміти деталі такої різниці і не знає, як правильно звершувати поклоніння.

Отже, успіх і щастя можна досягнути тільки якщо слідувати вказівкам посланців Аллаха. Також не можна провести чіткої лінії між добром і злом, не слідуючи за ними. Таким чином, той, хто відкидає божественне послання, безумовно, проведе жалюгідне і убоге життя.

Це один зі стовпів віри

Віра в посланців Аллаха є одним із шести стовпів віри (іман). Як говориться в Корані: “Посланець увiрував у те, що зiслано йому вiд Господа його, а разом iз ним — вiруючi. Усi увiрували в Аллаха, в ангелiв Його, у книги Його, у посланцiв Його”. (Сура Аль-Бакара, 2: 285)

Цей аят пояснює, що ми повинні вірити в усіх посланців Аллаха, не роблячи відмінності між ними. Отже, ми не маємо вірити в деяких із них і відкидати інших, як це робили юдеї та християни.

Пояснюючи значення віри (іман), Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: “Це означає вірити в Аллаха, Його ангелів, Його книги, Його посланців, Останній день, і вірити в божественне передвизначення – як добре, так погане.” (Сахіх Муслім: 8)

Значення віри в посланців

Це означає мати тверде переконання, що Аллах відправив посланця до кожного народу і громади, закликаючи її членів поклонятися тільки Аллаху, не додаючи Йому рівних. Також те, що посланці Аллаха були правдиві, доброчесні, надійні і справедливі: вони всіма силами прагнули направити свої народи на правильний шлях і повністю передати послання Аллаха, не приховуючи, не залишаючи і не додаючи нічого до нього. Коран говорить: “Але ж обов’язок посланцiв — тiльки ясна звiстка” (Сура Ан-Нахль, 16:35)

Що включає у себе віра в посланців?

 1. Віра, що їхні повідомлення насправді були від Аллаха і що Аллах відправив їх з одним й тим самим посланням:

поклонятися Єдиному Аллаху і уникати лжебогів. Як говориться в Корані: “До кожного народу Ми вiдсилали посланця: «Поклоняйтесь Аллаху та уникайте тагута!»” (Сура Ан-Нахль, 16:36) Закони щодо дозволеного та забороненого могли різнитися в посланнях різних пророків, залежно від того, які закони підходять народу краще. Як говориться в Корані: “Кожному з-посеред вас встановили Ми рiзнi закони й приписи”. (Сура Аль-Маїда, 5:48)

 1. Вірити у всіх пророків і посланців. Ми віримо в тих пророків, яких Аллах назвав. Таких, як Ной, Авраам, Мойсей, Ісус і Мухаммад, мир і благословення Аллаха їм усім. Щодо тих, кого Він не назвав, ми віримо в кожного з них в цілому. Той, хто не вірить в послання одного пророка, вважаються тим, хто не вірить в них усіх.
 1. Вірити у справжні слова, дії і чудеса пророків, згадані в Корані і в Сунні Пророка (мир йому і благословення Аллаха). Такі, як історії розлідення Червоного моря Аллахом для Мойсея.
 1. Діяти згідно із законом, зісланим нашому Пророку Мухаммаду (мир йому і благословення Аллаха).

Деякі риси пророків

 1. Вони – люди, і єдина різниця між нами і ними полягає в тому, що Аллах обрав їх, аби вони отримали Його одкровення і передали Його божественне послання. Як говориться в Корані: «I ранiше за тебе Ми вiдсилали чоловiкiв, яким давали одкровення». (Сура Аль-Анбійя, 21: 7)

Таким чином, вони взагалі не мають божественних атрибутів. Вони просто люди, яким притаманні ідеальна зовнішність і прекрасні моральні риси. Вони також є найбільш почесними людьми в своєму роді, мають здоровий глузд і ясну, переконливу мову, що дало їм право взяти на себе відповідальність передавати Божественне послання і нести тягар пророцтва. Всевишній Аллах обрав посланців з-посеред людей, аби вони були добрим прикладом і аби люди могли слідувати за ними, наскільки це можливо.

 

 1. Аллах обрав їх з числа людей, аби вони могли передати Божественне послання людям. Як говориться в Корані: «Скажи: «Воiстину, я — така сама людина, як i ви. Тiльки вiдкрито менi, що Бог ваш — Бог єдиний. I хто сподiвається на зустрiч iз Господом своїм, то нехай робить добрi справи й не додає Господу своєму рiвного в поклонiннi!» (Сура Аль-Каф, 18: 110)

Це зрозуміло, адже Пророцтво не може бути досягнуте духовною чистотою або розумною логікою. Виконання цього завдання може бути визначено тільки божественною волею, і Аллах знає краще кого призначити Своїми Посланцями, як сказано в Корані: “Та Аллах знає краще, кому доручити Своє послання”. (Сура Аль-Анам, 6: 124)

 1. Вони непогрішні. Тобто вони не помилялись при передачі послання Аллаха людям і говорили тільки те, що Аллах сказав їм.,
 2. Насправді, вони були правдивими у своїх словах і вчинках. Як говориться в Корані: «Це ж те, що обiцяв Милостивий! Посланцi говорили правду!”.(Сура Йа. Сін, 36:52)
 3. Терпіння і наполегливість: вони закликали до релігії Аллаха, сповіщаючи добрі новини і попереджаючи. На їх шляху були різні форми перешкод і труднощів, але вони терпляче зносили все, аби звисити слово Аллаха. Як говориться в Корані: «Терпи ж, як терпiли рiшучi посланцi.» (Сура Аль-Ахкаф, 46:35)

Знамення і чудеса посланців

Аллах підтримував Своїх посланців низкою знамень і чудес, аби довести істинність їх пророцтва.

Чудо (му’джіза) є екстраординарною подією в фізичному світі, що перевершує всі відомі людські або природні сили. Воно йде від пророків, за наказом Аллаха, аби підтвердити їхню місію як посланців Аллаха.

Приклади чудес включають в себе:

 • Перетворення посоха Мойсея на змію
 • Знання Ісуса про те, що люди їдять і зберігають у своїх домівках
 • Розкол місяця для Пророка Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха)