Значення поклоніння (ібада)

Арабський термін ібада включає в себе всі слова і вчинки, які Аллах любить і схвалює, та все, що Він наказав або рекомендував. Наприклад такі слова і вчинки, як молитва, закят або паломництво; або ж приховані, такі як любов до Аллаха і Його Посланця, богобоязливість, довіра до Нього і пошук Його допомоги.

 

Поклоніння охоплює всі сфери життя

Всі добрі справи, вчинені з добрих намірів, вважаються поклонінням, за яке людину буде винагороджено.

Якщо віруючий має намір звершити справу, аби наблизитись до Аллаха, то це буде поклонінням (ібада). Таким чином, концепція поклоніння в ісламі не обмежується загальними ритуалами, такими, як молитви і піст. Скоріше, поклоніння включає в себе всі корисні дії, вчинені із благими намірами. Тож, всі добрі справи мусульманина вважаються актами поклоніння, за які він буде винагороджений у вічному житті. Наприклад, якщо він їсть, п’є або спить з метою отримання сил, аби мати змогу коритися Аллаху, то буде винагороджений за цей намір. Отже мусульманин живе все своє життя заради Аллаха. Він їсть, щоб мати сили коритися Аллаху, одружується, щоб триматися подалі від незаконних статевих відносин, шукає знання, здобуває вищу освіту, робить відкриття, піклується про дім та виховує дітей – все це є поклонінням, допоки має в собі добрі наміри.

Причина створення джинів і людей

Аллах говорить: “Я створив джинiв та людей лише для того, щоб вони поклонялися Менi. Я не бажаю вiд них надiлу та не потребую, щоб вони годували Мене! Воiстину, Аллах — Надiляючий, Володар Могутностi!”. (Сура Аз-Зарійят, 51: 56-8)

В цьому аяті Аллах повідомляє нам про те, що причиною створення джинів і людей є поклоніння Йому. Насправді, Він не потребує поклоніння; а ті, хто поклоняються, потребують Його і Його захисту.

Якщо людина нехтує своїм обов’язком перед Творцем і піддається мирським задоволенням, то, тим самим, вона нехтує священною причиною свого існування. Вона перетворюється у істоту без будь-яких привілеїв, подібну до інших творінь. Тварини теж їдять і розважаються, але їх справи не записуються, а справи людини запусються: “А тi, якi не увiрували, насолоджуються благами та споживають їжу, наче тварини. Притулком їхнiм буде вогонь!”. (Сура Мухаммад, 47:12) Нехтуючи своїм обов’язком щодо Господа, вони уподібнюються до тварин, але, на відміну від тварин, вони будуть покарані за непослух, адже вони були наділені розумом.

Стовпи поклоніння

Щоб поклоніння (ібада) було дійсним і прийнятим, воно має бути присвячене щиро тільки Аллаху і виконано відповідно до Сунни Його Посланець (мир йому і благословення Аллаха).

Поклоніння, яке приймає Аллах, засноване на двох важливих стовпах:

Перший стовп: повна смиренність і страх

Другий стовп: повна любов до Аллаха

Таким чином, поклоніння (ібада), яке Аллах наказав звершувати Своїм рабам, має супроводжуватися страхом, смиренністю перед Аллахом і богобоязненістю, а також любов’ю до Нього. Треба просити і закликати тільки Аллаха.

Любов, яка не супроводжується страхом і смиренністю – як любов до їжі і багатства – не може вважатися за поклоніння. До того ж, страх, який не супроводжується любов’ю – як страх перед люттю звіра чи правителем-тираном – не може вважатися за поклоніння. Щоб повністю втілити поклоніння, необхідні і любов, і страх. Їх треба присвячювати лише Йому Одному.

Умови поклоніння

Щоб поклоніння (ібада) було дійсним і прийнятим, мають бути виконані дві умови:

 

Щирість: поклоніння має бути щиро присвячене Одному Аллаху.

Слідування Сунні Посланця Аллаха (мир йому і благословення Аллаха)..

Підкреслюючи цей момент, Коран стверджує: “Хто пiдкорить себе Аллаху, той i є праведником. Його чекає винагорода вiд Господа; не буде страху таким, як вiн, i не будуть засмученi вони!” (Сура Аль-Бакара, 2: 112 )

Твердження “Хто пiдкорить себе Аллаху” означає, що вони розуміють суть монотеїзму, щиро поклоняючись Аллаху.

“Той i є праведником” означає, що вони діють за законом Аллаха і Сунною Посланця Аллах (мир йому і благословення Аллаха).

Варто зауважити, що слідування вказівкам Пророка (мир йому і благословення Аллаха) стосується суто актів поклоніння, таких, як молитва, піст і згадування Аллаха. Це не стосується справ, які підпадають під загальне визначення поклоніння (ібада) – тобто тих справ, які кожен робить із добрим наміром, щоб отримати нагороду від Аллаха. Прикладом цього є зайняття спортом з метою отримання сил для поклоніння Аллаху або участь у торгівлі для підтримки своєї родини. Здійснюючи такі справи, людина має лише уникати забороненого або дій, які не відповідають вченню Пророка (мир йому і благословення Аллаха).