Немає місця для міжстатевої боротьби

Іслам вважає стосунки між чоловіком і дружиною взаємодоповнюючими: кожен з подружжя доповнює іншого у створенні мусульманського суспільства.

Немає місця для міжстатевої боротьби

Боротьба між чоловіками і жінками закінчується тоді, коли або чоловіки переважають над жінками, або ж жінки постають проти власної внутрішньої природи (як в деяких немусульманських суспільствах, котрі відкинули закони Аллаха).

Це сталося тільки через відмову від керівництва Аллаха. Як говориться в Корані: «Не бажайте того, шляхом чого Аллах вiддав перевагу одним iз вас перед iншими. Чоловiку — частка з того, що отримав вiн, а жiнцi — частка з того, що отримала вона”. (Сура Ан-Ніса, 4:32) Справді, іслам поважає і чоловіків, і жінок, і виділяє їхні відмінні особливості і ролі, які вони можуть реалізовувати, аби отримати нагороду Аллаха й досягти Його вдоволення. Це не дає переваги якійсь із двох статей; це, швидше, спрямовано на сприяння добробуту людини і суспільству в цілому.

Таким чином в ісламі не існує міжстатевої боротьби; немає необхідності в жорсткій конкуренції у мирських справах. Немає необхідності нападати на одну стать, аби зганьбити, нашкодити, розкритикувати або звинуватити в чомусь.

Все це є, з одного боку, марною тратою часу. А, з іншого боку, це неправильне розуміння ісламу та сутності ролей, які мають грати обидві статі. Замість того, щоб заздрити одне одному, вони мають просити Аллаха дати їм більше Своєї милості.